1 Kings 4:4
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1141 [e]וּבְנָיָ֥הוּ
ū-ḇə-nā-yā-hū
And BenaiahConj-w | N-proper-ms
1121 [e]בֶן־
ḇen-
sonN-msc
3077 [e]יְהוֹיָדָ֖ע
yə-hō-w-yā-ḏā‘
of JehoiadaN-proper-ms
5921 [e]עַל־
‘al-
overPrep
6635 [e]הַצָּבָ֑א
haṣ-ṣā-ḇā;
the armyArt | N-cs
6659 [e]וְצָד֥וֹק
wə-ṣā-ḏō-wq
and ZadokConj-w | N-proper-ms
54 [e]וְאֶבְיָתָ֖ר
wə-’eḇ-yā-ṯār
and AbiatharConj-w | N-proper-ms
3548 [e]כֹּהֲנִֽים׃
kō-hă-nîm.
the priestsN-mp
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
מלכים א 4:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְנָיָ֥הוּ בֶן־יְהֹויָדָ֖ע עַל־הַצָּבָ֑א וְצָדֹ֥וק וְאֶבְיָתָ֖ר כֹּהֲנִֽים׃ ס

מלכים א 4:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובניהו בן־יהוידע על־הצבא וצדוק ואביתר כהנים׃ ס

מלכים א 4:4 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ובניהו בן־יהוידע על־הצבא וצדוק ואביתר כהנים׃ ס

מלכים א 4:4 Hebrew Bible
ובניהו בן יהוידע על הצבא וצדוק ואביתר כהנים׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
and Benaiah the son of Jehoiada was over the army; and Zadok and Abiathar were priests;

King James Bible
And Benaiah the son of Jehoiada was over the host: and Zadok and Abiathar were the priests:

Holman Christian Standard Bible
Benaiah son of Jehoiada, in charge of the army; Zadok and Abiathar, priests;
Treasury of Scripture Knowledge

Benaiah

1 Kings 2:35 And the king put Benaiah the son of Jehoiada in his room over the …

Zadok

1 Kings 2:26,27,35 And to Abiathar the priest said the king, Get you to Anathoth, to …

Links
1 Kings 4:41 Kings 4:4 NIV1 Kings 4:4 NLT1 Kings 4:4 ESV1 Kings 4:4 NASB1 Kings 4:4 KJV1 Kings 4:4 Bible Apps1 Kings 4:4 Biblia Paralela1 Kings 4:4 Chinese Bible1 Kings 4:4 French Bible1 Kings 4:4 German BibleBible Hub
1 Kings 4:3
Top of Page
Top of Page