1 Kings 5:5
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
2005 [e]וְהִנְנִ֣י
wə-hin-nî
And beholdConj-w | Interjection | 1cs
559 [e]אֹמֵ֔ר
’ō-mêr,
I proposeV-Qal-Prtcpl-ms
1129 [e]לִבְנ֣וֹת
liḇ-nō-wṯ
to buildPrep-l | V-Qal-Inf
1004 [e]בַּ֔יִת
ba-yiṯ,
a houseN-ms
8034 [e]לְשֵׁ֖ם
lə-šêm
for the NamePrep-l | N-msc
3068 [e]יְהוָ֣ה
Yah-weh
of YahwehN-proper-ms
430 [e]אֱלֹהָ֑י
’ĕ-lō-hāy;
my GodN-mpc | 1cs
834 [e]כַּאֲשֶׁ֣ר ׀
ka-’ă-šer
asPrep-k | Pro-r
1696 [e]דִּבֶּ֣ר
dib-ber
spokeV-Piel-Perf-3ms
3068 [e]יְהוָ֗ה
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
1732 [e]דָּוִ֤ד
dā-wiḏ
DavidN-proper-ms
1 [e]אָבִי֙
’ā-ḇî
my fatherN-msc | 1cs
559 [e]לֵאמֹ֔ר
lê-mōr,
sayingPrep-l | V-Qal-Inf
1121 [e]בִּנְךָ֗
bin-ḵā,
Your sonN-msc | 2ms
834 [e]אֲשֶׁ֨ר
’ă-šer
whomPro-r
5414 [e]אֶתֵּ֤ן
’et-tên
I will setV-Qal-Imperf-1cs
8478 [e]תַּחְתֶּ֙יךָ֙
taḥ-te-ḵā
in your placePrep | 2ms
5921 [e]עַל־
‘al-
onPrep
3678 [e]כִּסְאֶ֔ךָ
kis-’e-ḵā,
your throneN-msc | 2ms
1931 [e]הֽוּא־
hū-
hePro-3ms
1129 [e]יִבְנֶ֥ה
yiḇ-neh
shall buildV-Qal-Imperf-3ms
1004 [e]הַבַּ֖יִת
hab-ba-yiṯ
the houseArt | N-ms
8034 [e]לִשְׁמִֽי׃
liš-mî.
for My NamePrep-l | N-msc | 1cs

Hebrew Texts
מלכים א 5:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהִנְנִ֣י אֹמֵ֔ר לִבְנֹ֣ות בַּ֔יִת לְשֵׁ֖ם יְהוָ֣ה אֱלֹהָ֑י כַּאֲשֶׁ֣ר ׀ דִּבֶּ֣ר יְהוָ֗ה אֶל־דָּוִ֤ד אָבִי֙ לֵאמֹ֔ר בִּנְךָ֗ אֲשֶׁ֨ר אֶתֵּ֤ן תַּחְתֶּ֙יךָ֙ עַל־כִּסְאֶ֔ךָ הֽוּא־יִבְנֶ֥ה הַבַּ֖יִת לִשְׁמִֽי׃

מלכים א 5:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והנני אמר לבנות בית לשם יהוה אלהי כאשר ׀ דבר יהוה אל־דוד אבי לאמר בנך אשר אתן תחתיך על־כסאך הוא־יבנה הבית לשמי׃

מלכים א 5:5 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
והנני אמר לבנות בית לשם יהוה אלהי כאשר ׀ דבר יהוה אל־דוד אבי לאמר בנך אשר אתן תחתיך על־כסאך הוא־יבנה הבית לשמי׃

מלכים א 5:5 Hebrew Bible
והנני אמר לבנות בית לשם יהוה אלהי כאשר דבר יהוה אל דוד אבי לאמר בנך אשר אתן תחתיך על כסאך הוא יבנה הבית לשמי׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Behold, I intend to build a house for the name of the LORD my God, as the LORD spoke to David my father, saying, 'Your son, whom I will set on your throne in your place, he will build the house for My name.'

King James Bible
And, behold, I purpose to build an house unto the name of the LORD my God, as the LORD spake unto David my father, saying, Thy son, whom I will set upon thy throne in thy room, he shall build an house unto my name.

Holman Christian Standard Bible
So I plan to build a temple for the name of Yahweh my God, according to what the LORD promised my father David: 'I will put your son on your throne in your place, and he will build the temple for My name.'"
Treasury of Scripture Knowledge

behold

2 Chronicles 2:1-4 And Solomon determined to build an house for the name of the LORD, …

purpose [heb] say
as the Lord

2 Samuel 7:12,13 And when your days be fulfilled, and you shall sleep with your fathers, …

1 Chronicles 17:12 He shall build me an house, and I will establish his throne for ever.

1 Chronicles 22:10 He shall build an house for my name; and he shall be my son, and …

1 Chronicles 28:6,10 And he said to me, Solomon your son, he shall build my house and …

Zechariah 6:12,13 And speak to him, saying, Thus speaks the LORD of hosts, saying, …

Links
1 Kings 5:51 Kings 5:5 NIV1 Kings 5:5 NLT1 Kings 5:5 ESV1 Kings 5:5 NASB1 Kings 5:5 KJV1 Kings 5:5 Bible Apps1 Kings 5:5 Biblia Paralela1 Kings 5:5 Chinese Bible1 Kings 5:5 French Bible1 Kings 5:5 German BibleBible Hub
1 Kings 5:4
Top of Page
Top of Page