1 Kings 6:27
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5414 [e]וַיִּתֵּ֨ן
way-yit-tên
And he setConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
3742 [e]הַכְּרוּבִ֜ים
hak-kə-rū-ḇîm
the cherubimArt | N-mp
8432 [e]בְּת֣וֹךְ ׀
bə-ṯō-wḵ
insidePrep-b | N-msc
1004 [e]הַבַּ֣יִת
hab-ba-yiṯ
the roomArt | N-ms
6442 [e]הַפְּנִימִ֗י
hap-pə-nî-mî,
innerArt | Adj-ms
6566 [e]וַֽיִּפְרְשׂוּ֮
way-yip̄-rə-śū
and they stretched outConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
3671 [e]כַּנְפֵ֣י
kan-p̄ê
the wingsN-fpc
3742 [e]הַכְּרֻבִים֒
hak-kə-ru-ḇîm
of the cherubimArt | N-mp
5060 [e]וַתִּגַּ֤ע
wat-tig-ga‘
so that touchedConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3fs
3671 [e]כְּנַף־
kə-nap̄-
the wingN-fsc
259 [e]הָֽאֶחָד֙
hā-’e-ḥāḏ
of the oneArt | Number-ms
7023 [e]בַּקִּ֔יר
baq-qîr,
[one] wallPrep-b, Art | N-ms
3671 [e]וּכְנַף֙
ū-ḵə-nap̄
and the wingConj-w | N-fsc
3742 [e]הַכְּר֣וּב
hak-kə-rūḇ
of the cherubArt | N-ms
8145 [e]הַשֵּׁנִ֔י
haš-šê-nî,
secondArt | Number-oms
5060 [e]נֹגַ֖עַת
nō-ḡa-‘aṯ
touchedV-Qal-Prtcpl-fs
7023 [e]בַּקִּ֣יר
baq-qîr
the wallPrep-b, Art | N-ms
8145 [e]הַשֵּׁנִ֑י
haš-šê-nî;
secondArt | Number-oms
3671 [e]וְכַנְפֵיהֶם֙
wə-ḵan-p̄ê-hem
and their wingsConj-w | N-fpc | 3mp
413 [e]אֶל־
’el-
inPrep
8432 [e]תּ֣וֹךְ
tō-wḵ
the middleN-msc
1004 [e]הַבַּ֔יִת
hab-ba-yiṯ,
of the roomArt | N-ms
5060 [e]נֹגְעֹ֖ת
nō-ḡə-‘ōṯ
TouchedV-Qal-Prtcpl-fp
3671 [e]כָּנָ֥ף
kā-nāp̄
oneN-fs
413 [e]אֶל־
’el-
inPrep
3671 [e]כָּנָֽף׃
kā-nāp̄.
each otherN-fs

Hebrew Texts
מלכים א 6:27 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּתֵּ֨ן אֶת־הַכְּרוּבִ֜ים בְּתֹ֣וךְ ׀ הַבַּ֣יִת הַפְּנִימִ֗י וַֽיִּפְרְשׂוּ֮ אֶת־כַּנְפֵ֣י הַכְּרֻבִים֒ וַתִּגַּ֤ע כְּנַף־הָֽאֶחָד֙ בַּקִּ֔יר וּכְנַף֙ הַכְּר֣וּב הַשֵּׁנִ֔י נֹגַ֖עַת בַּקִּ֣יר הַשֵּׁנִ֑י וְכַנְפֵיהֶם֙ אֶל־תֹּ֣וךְ הַבַּ֔יִת נֹגְעֹ֖ת כָּנָ֥ף אֶל־כָּנָֽף׃

מלכים א 6:27 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויתן את־הכרובים בתוך ׀ הבית הפנימי ויפרשו את־כנפי הכרבים ותגע כנף־האחד בקיר וכנף הכרוב השני נגעת בקיר השני וכנפיהם אל־תוך הבית נגעת כנף אל־כנף׃

מלכים א 6:27 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויתן את־הכרובים בתוך ׀ הבית הפנימי ויפרשו את־כנפי הכרבים ותגע כנף־האחד בקיר וכנף הכרוב השני נגעת בקיר השני וכנפיהם אל־תוך הבית נגעת כנף אל־כנף׃

מלכים א 6:27 Hebrew Bible
ויתן את הכרובים בתוך הבית הפנימי ויפרשו את כנפי הכרבים ותגע כנף האחד בקיר וכנף הכרוב השני נגעת בקיר השני וכנפיהם אל תוך הבית נגעת כנף אל כנף׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
He placed the cherubim in the midst of the inner house, and the wings of the cherubim were spread out, so that the wing of the one was touching the one wall, and the wing of the other cherub was touching the other wall. So their wings were touching each other in the center of the house.

King James Bible
And he set the cherubims within the inner house: and they stretched forth the wings of the cherubims, so that the wing of the one touched the one wall, and the wing of the other cherub touched the other wall; and their wings touched one another in the midst of the house.

Holman Christian Standard Bible
Then he put the cherubim inside the inner temple. Since their wings were spread out, the first one's wing touched one wall while the second cherub's wing touched the other wall, and in the middle of the temple their wings were touching wing to wing.
Treasury of Scripture Knowledge

they stretched forth the wings of the cherubims. or, the cherubims stretched forth their wings.

Exodus 25:20 And the cherubim shall stretch forth their wings on high, covering …

Exodus 37:9 And the cherubim spread out their wings on high, and covered with …

2 Chronicles 3:11 And the wings of the cherubim were twenty cubits long: one wing of …

2 Chronicles 5:8 For the cherubim spread forth their wings over the place of the ark, …

Links
1 Kings 6:271 Kings 6:27 NIV1 Kings 6:27 NLT1 Kings 6:27 ESV1 Kings 6:27 NASB1 Kings 6:27 KJV1 Kings 6:27 Bible Apps1 Kings 6:27 Biblia Paralela1 Kings 6:27 Chinese Bible1 Kings 6:27 French Bible1 Kings 6:27 German BibleBible Hub
1 Kings 6:26
Top of Page
Top of Page