1 Kings 7:39
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5414 [e]וַיִּתֵּן֙
way-yit-tên
And he putConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
4350 [e]הַמְּכֹנ֔וֹת
ham-mə-ḵō-nō-wṯ,
cartsArt | N-fp
2568 [e]חָמֵ֞שׁ
ḥā-mêš
fiveNumber-fs
5921 [e]עַל־
‘al-
onPrep
3802 [e]כֶּ֤תֶף
ke-ṯep̄
sideN-fsc
1004 [e]הַבַּ֙יִת֙
hab-ba-yiṯ
of the houseArt | N-ms
3225 [e]מִיָּמִ֔ין
mî-yā-mîn,
the rightPrep-m | N-fs
2568 [e]וְחָמֵ֛שׁ
wə-ḥā-mêš
and fiveConj-w | Number-fs
5921 [e]עַל־
‘al-
onPrep
3802 [e]כֶּ֥תֶף
ke-ṯep̄
sideN-fsc
1004 [e]הַבַּ֖יִת
hab-ba-yiṯ
of the houseArt | N-ms
8040 [e]מִשְּׂמֹאל֑וֹ
miś-śə-mō-lōw;
the leftPrep-m | N-msc | 3ms
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
3220 [e]הַיָּ֗ם
hay-yām,
the SeaArt | N-ms
5414 [e]נָתַ֞ן
nā-ṯan
he setV-Qal-Perf-3ms
3802 [e]מִכֶּ֨תֶף
mik-ke-ṯep̄
on sidePrep-m | N-fsc
1004 [e]הַבַּ֧יִת
hab-ba-yiṯ
of the houseArt | N-ms
3233 [e]הַיְמָנִ֛ית
hay-mā-nîṯ
the rightArt | Adj-fs
6924 [e]קֵ֖דְמָה
qê-ḏə-māh
eastwardAdv | 3fs
4136 [e]מִמּ֥וּל
mim-mūl
towardPrep-m
5045 [e]נֶֽגֶב׃
ne-ḡeḇ.
the NegevN-proper-fs
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
מלכים א 7:39 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּתֵּן֙ אֶת־הַמְּכֹנֹ֔ות חָמֵ֞שׁ עַל־כֶּ֤תֶף הַבַּ֙יִת֙ מִיָּמִ֔ין וְחָמֵ֛שׁ עַל־כֶּ֥תֶף הַבַּ֖יִת מִשְּׂמֹאלֹ֑ו וְאֶת־הַיָּ֗ם נָתַ֞ן מִכֶּ֨תֶף הַבַּ֧יִת הַיְמָנִ֛ית קֵ֖דְמָה מִמּ֥וּל נֶֽגֶב׃ ס

מלכים א 7:39 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויתן את־המכנות חמש על־כתף הבית מימין וחמש על־כתף הבית משמאלו ואת־הים נתן מכתף הבית הימנית קדמה ממול נגב׃ ס

מלכים א 7:39 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויתן את־המכנות חמש על־כתף הבית מימין וחמש על־כתף הבית משמאלו ואת־הים נתן מכתף הבית הימנית קדמה ממול נגב׃ ס

מלכים א 7:39 Hebrew Bible
ויתן את המכנות חמש על כתף הבית מימין וחמש על כתף הבית משמאלו ואת הים נתן מכתף הבית הימנית קדמה ממול נגב׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then he set the stands, five on the right side of the house and five on the left side of the house; and he set the sea of cast metal on the right side of the house eastward toward the south.

King James Bible
And he put five bases on the right side of the house, and five on the left side of the house: and he set the sea on the right side of the house eastward over against the south.

Holman Christian Standard Bible
He set five water carts on the right side of the temple and five on the left side. He put the reservoir near the right side of the temple toward the southeast.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
1 Kings 7:391 Kings 7:39 NIV1 Kings 7:39 NLT1 Kings 7:39 ESV1 Kings 7:39 NASB1 Kings 7:39 KJV1 Kings 7:39 Bible Apps1 Kings 7:39 Biblia Paralela1 Kings 7:39 Chinese Bible1 Kings 7:39 French Bible1 Kings 7:39 German BibleBible Hub
1 Kings 7:38
Top of Page
Top of Page