1 Peter 3:17
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
2909 [e]κρεῖττον
kreitton
[It is] betterAdj-NNS-C
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
15 [e]ἀγαθοποιοῦντας,
agathopoiountas
doing goodV-PPA-AMP
1487 [e]εἰ
ei
ifConj
2309 [e]θέλοι
theloi
wills [it]V-POA-3S
3588 [e]τὸ
to
theArt-NNS
2307 [e]θέλημα
thelēma
willN-NNS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
2316 [e]Θεοῦ,
Theou
of God,N-GMS
3958 [e]πάσχειν
paschein
to suffer,V-PNA
2228 [e]
ē
thanConj
2554 [e]κακοποιοῦντας.
kakopoiountas
doing evil,V-PPA-AMP

Greek Texts
ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 3:17 Greek NT: Nestle 1904
κρεῖττον γὰρ ἀγαθοποιοῦντας, εἰ θέλοι τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, πάσχειν ἢ κακοποιοῦντας.

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 3:17 Greek NT: Westcott and Hort 1881
κρεῖττον γὰρ ἀγαθοποιοῦντας, εἰ θέλοι τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, πάσχειν ἢ κακοποιοῦντας.

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 3:17 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
κρεῖττον γὰρ ἀγαθοποιοῦντας, εἰ θέλοι τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, πάσχειν ἢ κακοποιοῦντας.

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 3:17 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Κρεῖττον γὰρ ἀγαθοποιοῦντας, εἰ θέλοι τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, πάσχειν, ἢ κακοποιοῦντας.

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 3:17 Greek NT: Greek Orthodox Church
κρεῖττον γὰρ ἀγαθοποιοῦντας, εἰ θέλοι τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, πάσχειν ἢ κακοποιοῦντας.

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 3:17 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
κρείττων γάρ ἀγαθοποιέω εἰ θέλω ὁ θέλημα ὁ θεός πάσχω ἤ κακοποιέω

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 3:17 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
κρεῖττον γὰρ ἀγαθοποιοῦντας, εἰ θέλει τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, πάσχειν, ἢ κακοποιοῦντας.

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 3:17 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
κρεῖττον γὰρ ἀγαθοποιοῦντας εἰ θέλει τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ πάσχειν ἢ κακοποιοῦντας

1 Peter 3:17 Hebrew Bible
כי טוב לכם אם חפץ אלהים הוא אשר תענו בעשותכם הטוב משתענו בעשותכם רע׃

1 Peter 3:17 Aramaic NT: Peshitta
ܥܕܪܐ ܗܝ ܠܟܘܢ ܓܝܪ ܕܟܕ ܥܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܒܕܐ ܛܒܐ ܬܤܒܠܘܢ ܒܝܫܬܐ ܐܢ ܗܟܢܐ ܗܘ ܨܒܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܘܠܐ ܟܕ ܥܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܝܫܬܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
For it is better, if God should will it so, that you suffer for doing what is right rather than for doing what is wrong.

King James Bible
For it is better, if the will of God be so, that ye suffer for well doing, than for evil doing.

Holman Christian Standard Bible
For it is better to suffer for doing good, if that should be God's will, than for doing evil.
Treasury of Scripture Knowledge

if.

1 Peter 4:19 Why let them that suffer according to the will of God commit the …

Matthew 26:39,42 And he went a little farther, and fell on his face, and prayed, saying, …

Acts 21:14 And when he would not be persuaded, we ceased, saying, The will of …

suffer. See on ver.

1 Peter 3:14 But and if you suffer for righteousness' sake, happy are you: and …

Links
1 Peter 3:171 Peter 3:17 NIV1 Peter 3:17 NLT1 Peter 3:17 ESV1 Peter 3:17 NASB1 Peter 3:17 KJV1 Peter 3:17 Bible Apps1 Peter 3:17 Biblia Paralela1 Peter 3:17 Chinese Bible1 Peter 3:17 French Bible1 Peter 3:17 German BibleBible Hub
1 Peter 3:16
Top of Page
Top of Page