1 Samuel 10:21
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7126 [e]וַיַּקְרֵ֞ב
way-yaq-rêḇ
And when he had caused to come nearConj-w | V-Hifil-ConsecImperf-3ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
7626 [e]שֵׁ֤בֶט
šê-ḇeṭ
the tribeN-msc
1144 [e]בִּנְיָמִן֙
bin-yā-min
of BenjaminN-proper-ms
  [למשפחתו]
[lə-miš-pə-ḥō-ṯōw
-Preposition-l :: Noun - feminine singular construct :: third person masculine singular Prep-l | N-fsc | 3ms
 
ḵ]
 
4940 [e](לְמִשְׁפְּחֹתָ֔יו)
(lə-miš-pə-ḥō-ṯāw,
by their familiesPrep-l | N-fpc | 3ms
 
q)
 
3920 [e]וַתִּלָּכֵ֖ד
wat-til-lā-ḵêḏ
and was chosenConj-w | V-Nifal-ConsecImperf-3fs
4940 [e]מִשְׁפַּ֣חַת
miš-pa-ḥaṯ
the familyN-fsc
4309 [e]הַמַּטְרִ֑י
ham-maṭ-rî;
of MatriArt | N-proper-ms
3920 [e]וַיִּלָּכֵד֙
way-yil-lā-ḵêḏ
and was chosenConj-w | V-Nifal-ConsecImperf-3ms
7586 [e]שָׁא֣וּל
šā-’ūl
SaulN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
sonN-msc
7027 [e]קִ֔ישׁ
qîš,
of KishN-proper-ms
1245 [e]וַיְבַקְשֻׁ֖הוּ
way-ḇaq-šu-hū
but when they sought himConj-w | V-Piel-ConsecImperf-3mp | 3ms
3808 [e]וְלֹ֥א
wə-lō
and notConj-w | Adv-NegPrt
4672 [e]נִמְצָֽא׃
nim-ṣā.
he could be foundV-Nifal-Perf-3ms





















Hebrew Texts
שמואל א 10:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּקְרֵ֞ב אֶת־שֵׁ֤בֶט בִּנְיָמִן֙ [לְמִשְׁפְּחֹתֹו כ] (לְמִשְׁפְּחֹתָ֔יו ק) וַתִּלָּכֵ֖ד מִשְׁפַּ֣חַת הַמַּטְרִ֑י וַיִּלָּכֵד֙ שָׁא֣וּל בֶּן־קִ֔ישׁ וַיְבַקְשֻׁ֖הוּ וְלֹ֥א נִמְצָֽא׃

שמואל א 10:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקרב את־שבט בנימן [למשפחתו כ] (למשפחתיו ק) ותלכד משפחת המטרי וילכד שאול בן־קיש ויבקשהו ולא נמצא׃

שמואל א 10:21 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויקרב את־שבט בנימן [למשפחתו כ] (למשפחתיו ק) ותלכד משפחת המטרי וילכד שאול בן־קיש ויבקשהו ולא נמצא׃

שמואל א 10:21 Hebrew Bible
ויקרב את שבט בנימן למשפחתו ותלכד משפחת המטרי וילכד שאול בן קיש ויבקשהו ולא נמצא׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then he brought the tribe of Benjamin near by its families, and the Matrite family was taken. And Saul the son of Kish was taken; but when they looked for him, he could not be found.

King James Bible
When he had caused the tribe of Benjamin to come near by their families, the family of Matri was taken, and Saul the son of Kish was taken: and when they sought him, he could not be found.

Holman Christian Standard Bible
Then he had the tribe of Benjamin come forward by its clans, and the Matrite clan was selected. Finally, Saul son of Kish was selected. But when they searched for him, they could not find him.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
1 Samuel 10:211 Samuel 10:21 NIV1 Samuel 10:21 NLT1 Samuel 10:21 ESV1 Samuel 10:21 NASB1 Samuel 10:21 KJV1 Samuel 10:21 Bible Apps1 Samuel 10:21 Biblia Paralela1 Samuel 10:21 Chinese Bible1 Samuel 10:21 French Bible1 Samuel 10:21 German BibleBible Hub
1 Samuel 10:20
Top of Page
Top of Page