1 Samuel 11:12
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
559 [e]וַיֹּ֤אמֶר
way-yō-mer
And saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
5971 [e]הָעָם֙
hā-‘ām
the peopleArt | N-ms
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
8050 [e]שְׁמוּאֵ֔ל
šə-mū-’êl,
SamuelN-proper-ms
4310 [e]מִ֣י
who [is]Interrog
559 [e]הָאֹמֵ֔ר
hā-’ō-mêr,
he who saidArt | V-Qal-Prtcpl-ms
7586 [e]שָׁא֖וּל
šā-’ūl
SaulN-proper-ms
4427 [e]יִמְלֹ֣ךְ
yim-lōḵ
shall reignV-Qal-Imperf-3ms
5921 [e]עָלֵ֑ינוּ
‘ā-lê-nū;
over usPrep | 1cp
5414 [e]תְּנ֥וּ
tə-nū
bringV-Qal-Imp-mp
376 [e]הָאֲנָשִׁ֖ים
hā-’ă-nā-šîm
the menArt | N-mp
4191 [e]וּנְמִיתֵֽם׃
ū-nə-mî-ṯêm.
that we may put them to deathConj-w | V-Hifil-ConjImperf.h-1cp | 3mp

Hebrew Texts
שמואל א 11:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֤אמֶר הָעָם֙ אֶל־שְׁמוּאֵ֔ל מִ֣י הָאֹמֵ֔ר שָׁא֖וּל יִמְלֹ֣ךְ עָלֵ֑ינוּ תְּנ֥וּ הָאֲנָשִׁ֖ים וּנְמִיתֵֽם׃

שמואל א 11:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר העם אל־שמואל מי האמר שאול ימלך עלינו תנו האנשים ונמיתם׃

שמואל א 11:12 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויאמר העם אל־שמואל מי האמר שאול ימלך עלינו תנו האנשים ונמיתם׃

שמואל א 11:12 Hebrew Bible
ויאמר העם אל שמואל מי האמר שאול ימלך עלינו תנו האנשים ונמיתם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then the people said to Samuel, "Who is he that said, 'Shall Saul reign over us?' Bring the men, that we may put them to death."

King James Bible
And the people said unto Samuel, Who is he that said, Shall Saul reign over us? bring the men, that we may put them to death.

Holman Christian Standard Bible
Afterward, the people said to Samuel, "Who said that Saul should not reign over us? Give us those men so we can kill them!"
Treasury of Scripture Knowledge

Who is he

1 Samuel 10:27 But the children of Belial said, How shall this man save us? And …

Psalm 21:8 Your hand shall find out all your enemies: your right hand shall …

Luke 19:27 But those my enemies, which would not that I should reign over them, …

Links
1 Samuel 11:121 Samuel 11:12 NIV1 Samuel 11:12 NLT1 Samuel 11:12 ESV1 Samuel 11:12 NASB1 Samuel 11:12 KJV1 Samuel 11:12 Bible Apps1 Samuel 11:12 Biblia Paralela1 Samuel 11:12 Chinese Bible1 Samuel 11:12 French Bible1 Samuel 11:12 German BibleBible Hub
1 Samuel 11:11
Top of Page
Top of Page