1 Samuel 3:5
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7323 [e]וַיָּ֣רָץ
way-yā-rāṣ
So he ranConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
5941 [e]עֵלִ֗י
‘ê-lî,
EliN-proper-ms
559 [e]וַיֹּ֤אמֶר
way-yō-mer
and saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
2005 [e]הִנְנִי֙
hin-nî
Here I amInterjection | 1cs
3588 [e]כִּֽי־
kî-
forConj
7121 [e]קָרָ֣אתָ
qā-rā-ṯā
you calledV-Qal-Perf-2ms
  לִּ֔י
lî,
mePrep | 1cs
559 [e]וַיֹּ֥אמֶר
way-yō-mer
and he saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
3808 [e]לֹֽא־
lō-
notAdv-NegPrt
7121 [e]קָרָ֖אתִי
qā-rā-ṯî
I did callV-Qal-Perf-1cs
7725 [e]שׁ֣וּב
šūḇ
againV-Qal-Imp-ms
7901 [e]שְׁכָ֑ב
šə-ḵāḇ;
Lie downV-Qal-Imp-ms
1980 [e]וַיֵּ֖לֶךְ
way-yê-leḵ
and he wentConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
7901 [e]וַיִּשְׁכָּֽב׃
way-yiš-kāḇ.
and lay downConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
שמואל א 3:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּ֣רָץ אֶל־עֵלִ֗י וַיֹּ֤אמֶר הִנְנִי֙ כִּֽי־קָרָ֣אתָ לִּ֔י וַיֹּ֥אמֶר לֹֽא־קָרָ֖אתִי שׁ֣וּב שְׁכָ֑ב וַיֵּ֖לֶךְ וַיִּשְׁכָּֽב׃ ס

שמואל א 3:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וירץ אל־עלי ויאמר הנני כי־קראת לי ויאמר לא־קראתי שוב שכב וילך וישכב׃ ס

שמואל א 3:5 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וירץ אל־עלי ויאמר הנני כי־קראת לי ויאמר לא־קראתי שוב שכב וילך וישכב׃ ס

שמואל א 3:5 Hebrew Bible
וירץ אל עלי ויאמר הנני כי קראת לי ויאמר לא קראתי שוב שכב וילך וישכב׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then he ran to Eli and said, "Here I am, for you called me." But he said, "I did not call, lie down again." So he went and lay down.

King James Bible
And he ran unto Eli, and said, Here am I; for thou calledst me. And he said, I called not; lie down again. And he went and lay down.

Holman Christian Standard Bible
He ran to Eli and said, "Here I am; you called me." "I didn't call," Eli replied. "Go back and lie down." So he went and lay down.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
1 Samuel 3:51 Samuel 3:5 NIV1 Samuel 3:5 NLT1 Samuel 3:5 ESV1 Samuel 3:5 NASB1 Samuel 3:5 KJV1 Samuel 3:5 Bible Apps1 Samuel 3:5 Biblia Paralela1 Samuel 3:5 Chinese Bible1 Samuel 3:5 French Bible1 Samuel 3:5 German BibleBible Hub
1 Samuel 3:4
Top of Page
Top of Page