2 Chronicles 10:10
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1696 [e]וַיְדַבְּר֣וּ
way-ḏab-bə-rū
And spokeConj-w | V-Piel-ConsecImperf-3mp
854 [e]אִתּ֗וֹ
’it-tōw,
to himPrep | 3ms
3206 [e]הַיְלָדִים֙
hay-lā-ḏîm
the young menArt | N-mp
834 [e]אֲשֶׁ֨ר
’ă-šer
whoPro-r
1431 [e]גָּדְל֣וּ
gā-ḏə-lū
had grown upV-Qal-Perf-3cp
854 [e]אִתּוֹ֮
’it-tōw
with himPrep | 3ms
559 [e]לֵאמֹר֒
lê-mōr
sayingPrep-l | V-Qal-Inf
3541 [e]כֹּֽה־
kōh-
thusAdv
559 [e]תֹאמַ֡ר
ṯō-mar
you should speakV-Qal-Imperf-2ms
5971 [e]לָעָם֩
lā-‘ām
to the peoplePrep-l, Art | N-ms
834 [e]אֲשֶׁר־
’ă-šer-
whoPro-r
1696 [e]דִּבְּר֨וּ
dib-bə-rū
have spokenV-Piel-Perf-3cp
413 [e]אֵלֶ֜יךָ
’ê-le-ḵā
to youPrep | 2ms
559 [e]לֵאמֹ֗ר
lê-mōr,
sayingPrep-l | V-Qal-Inf
1 [e]אָבִ֙יךָ֙
’ā-ḇî-ḵā
Your fatherN-msc | 2ms
3513 [e]הִכְבִּ֣יד
hiḵ-bîḏ
made heavyV-Hifil-Perf-3ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
5923 [e]עֻלֵּ֔נוּ
‘ul-lê-nū,
our yokeN-msc | 1cp
859 [e]וְאַתָּ֖ה
wə-’at-tāh
but you [it]Conj-w | Pro-2ms
7043 [e]הָקֵ֣ל
hā-qêl
make lighterV-Hifil-Imp-ms
5921 [e]מֵעָלֵ֑ינוּ
mê-‘ā-lê-nū;
on usPrep-m | 1cp
3541 [e]כֹּ֚ה
kōh
thusAdv
559 [e]תֹּאמַ֣ר
tō-mar
you shall sayV-Qal-Imperf-2ms
413 [e]אֲלֵהֶ֔ם
’ă-lê-hem,
to themPrep | 3mp
6995 [e]קָֽטָנִּ֥י
qā-ṭān-nî
My little [finger]N-fsc | 1cs
5666 [e]עָבָ֖ה
‘ā-ḇāh
shall be thickerV-Qal-Perf-3ms
4975 [e]מִמָּתְנֵ֥י
mim-mā-ṯə-nê
than waistPrep-m | N-mdc
1 [e]אָבִֽי׃
’ā-ḇî.
of my fatherN-msc | 1cs

Hebrew Texts
דברי הימים ב 10:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְדַבְּר֣וּ אִתֹּ֗ו הַיְלָדִים֙ אֲשֶׁ֨ר גָּדְל֣וּ אִתֹּו֮ לֵאמֹר֒ כֹּֽה־תֹאמַ֡ר לָעָם֩ אֲשֶׁר־דִּבְּר֨וּ אֵלֶ֜יךָ לֵאמֹ֗ר אָבִ֙יךָ֙ הִכְבִּ֣יד אֶת־עֻלֵּ֔נוּ וְאַתָּ֖ה הָקֵ֣ל מֵעָלֵ֑ינוּ כֹּ֚ה תֹּאמַ֣ר אֲלֵהֶ֔ם קָֽטָנִּ֥י עָבָ֖ה מִמָּתְנֵ֥י אָבִֽי׃

דברי הימים ב 10:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וידברו אתו הילדים אשר גדלו אתו לאמר כה־תאמר לעם אשר־דברו אליך לאמר אביך הכביד את־עלנו ואתה הקל מעלינו כה תאמר אלהם קטני עבה ממתני אבי׃

דברי הימים ב 10:10 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וידברו אתו הילדים אשר גדלו אתו לאמר כה־תאמר לעם אשר־דברו אליך לאמר אביך הכביד את־עלנו ואתה הקל מעלינו כה תאמר אלהם קטני עבה ממתני אבי׃

דברי הימים ב 10:10 Hebrew Bible
וידברו אתו הילדים אשר גדלו אתו לאמר כה תאמר לעם אשר דברו אליך לאמר אביך הכביד את עלנו ואתה הקל מעלינו כה תאמר אלהם קטני עבה ממתני אבי׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The young men who grew up with him spoke to him, saying, "Thus you shall say to the people who spoke to you, saying, 'Your father made our yoke heavy, but you make it lighter for us.' Thus you shall say to them, 'My little finger is thicker than my father's loins!

King James Bible
And the young men that were brought up with him spake unto him, saying, Thus shalt thou answer the people that spake unto thee, saying, Thy father made our yoke heavy, but make thou it somewhat lighter for us; thus shalt thou say unto them, My little finger shall be thicker than my father's loins.

Holman Christian Standard Bible
Then the young men who had grown up with him told him, "This is what you should say to the people who said to you, 'Your father made our yoke heavy, but you, make it lighter on us!' This is what you should say to them: 'My little finger is thicker than my father's loins.
Treasury of Scripture Knowledge

Thus shalt

2 Samuel 17:7-13 And Hushai said to Absalom, The counsel that Ahithophel has given …

Proverbs 21:30 There is no wisdom nor understanding nor counsel against the LORD.

Isaiah 19:11-13 Surely the princes of Zoan are fools, the counsel of the wise counsellors …

My little finger. `My weakness,' says the Targumist, `shall be stronger than the might of my father.'

1 Kings 12:10,11 And the young men that were grown up with him spoke to him, saying, …

Proverbs 10:14 Wise men lay up knowledge: but the mouth of the foolish is near destruction.

Proverbs 13:16 Every prudent man deals with knowledge: but a fool lays open his folly.

Proverbs 14:16 A wise man fears, and departs from evil: but the fool rages, and is confident.

Proverbs 18:6,7 A fool's lips enter into contention, and his mouth calls for strokes…

Proverbs 28:25 He that is of a proud heart stirs up strife: but he that puts his …

Proverbs 29:23 A man's pride shall bring him low: but honor shall uphold the humble in spirit.

Links
2 Chronicles 10:102 Chronicles 10:10 NIV2 Chronicles 10:10 NLT2 Chronicles 10:10 ESV2 Chronicles 10:10 NASB2 Chronicles 10:10 KJV2 Chronicles 10:10 Bible Apps2 Chronicles 10:10 Biblia Paralela2 Chronicles 10:10 Chinese Bible2 Chronicles 10:10 French Bible2 Chronicles 10:10 German BibleBible Hub
2 Chronicles 10:9
Top of Page
Top of Page