2 Chronicles 11:14
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3588 [e]כִּֽי־
kî-
ForConj
5800 [e]עָזְב֣וּ
‘ā-zə-ḇū
leftV-Qal-Perf-3cp
3881 [e]הַלְוִיִּ֗ם
hal-wî-yim,
the LevitesArt | N-proper-mp
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
4054 [e]מִגְרְשֵׁיהֶם֙
miḡ-rə-šê-hem
their common-landsN-mpc | 3mp
272 [e]וַאֲחֻזָּתָ֔ם
wa-’ă-ḥuz-zā-ṯām,
and their possessionsConj-w | N-fsc | 3mp
1980 [e]וַיֵּלְכ֥וּ
way-yê-lə-ḵū
and cameConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
3063 [e]לִיהוּדָ֖ה
lî-hū-ḏāh
to JudahPrep-l | N-proper-ms
3389 [e]וְלִֽירוּשָׁלִָ֑ם
wə-lî-rū-šā-lim;
and JerusalemConj-w, Prep-l | N-proper-fs
3588 [e]כִּֽי־
kî-
forConj
2186 [e]הִזְנִיחָ֤ם
hiz-nî-ḥām
had rejected themV-Hifil-Perf-3ms | 3mp
3379 [e]יָֽרָבְעָם֙
yā-rā-ḇə-‘ām
JeroboamN-proper-ms
1121 [e]וּבָנָ֔יו
ū-ḇā-nāw,
and his sonsConj-w | N-mpc | 3ms
3547 [e]מִכַּהֵ֖ן
mik-ka-hên
from serving as priestsPrep-m | V-Piel-Inf
3068 [e]לַיהוָֽה׃
Yah-weh.
to YahwehPrep-l | N-proper-ms

Hebrew Texts
דברי הימים ב 11:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּֽי־עָזְב֣וּ הַלְוִיִּ֗ם אֶת־מִגְרְשֵׁיהֶם֙ וַאֲחֻזָּתָ֔ם וַיֵּלְכ֥וּ לִיהוּדָ֖ה וְלִֽירוּשָׁלִָ֑ם כִּֽי־הִזְנִיחָ֤ם יָֽרָבְעָם֙ וּבָנָ֔יו מִכַּהֵ֖ן לַיהוָֽה׃

דברי הימים ב 11:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי־עזבו הלוים את־מגרשיהם ואחזתם וילכו ליהודה ולירושלם כי־הזניחם ירבעם ובניו מכהן ליהוה׃

דברי הימים ב 11:14 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
כי־עזבו הלוים את־מגרשיהם ואחזתם וילכו ליהודה ולירושלם כי־הזניחם ירבעם ובניו מכהן ליהוה׃

דברי הימים ב 11:14 Hebrew Bible
כי עזבו הלוים את מגרשיהם ואחזתם וילכו ליהודה ולירושלם כי הזניחם ירבעם ובניו מכהן ליהוה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
For the Levites left their pasture lands and their property and came to Judah and Jerusalem, for Jeroboam and his sons had excluded them from serving as priests to the LORD.

King James Bible
For the Levites left their suburbs and their possession, and came to Judah and Jerusalem: for Jeroboam and his sons had cast them off from executing the priest's office unto the LORD:

Holman Christian Standard Bible
for the Levites left their pasturelands and their possessions and went to Judah and Jerusalem, because Jeroboam and his sons refused to let them serve as priests of Yahweh.
Treasury of Scripture Knowledge

suburbs

Numbers 35:2-5 Command the children of Israel, that they give to the Levites of …

Joshua 21:20-42 And the families of the children of Kohath, the Levites which remained …

1 Chronicles 6:66-81 And the residue of the families of the sons of Kohath had cities …

their possession

Leviticus 27:30-34 And all the tithe of the land, whether of the seed of the land, or …

Numbers 18:21-28 And, behold, I have given the children of Levi all the tenth in Israel …

Jeroboam

2 Chronicles 13:9 Have you not cast out the priests of the LORD, the sons of Aaron, …

1 Kings 12:28-33 Whereupon the king took counsel, and made two calves of gold, and …

1 Kings 13:33 After this thing Jeroboam returned not from his evil way, but made …

Links
2 Chronicles 11:142 Chronicles 11:14 NIV2 Chronicles 11:14 NLT2 Chronicles 11:14 ESV2 Chronicles 11:14 NASB2 Chronicles 11:14 KJV2 Chronicles 11:14 Bible Apps2 Chronicles 11:14 Biblia Paralela2 Chronicles 11:14 Chinese Bible2 Chronicles 11:14 French Bible2 Chronicles 11:14 German BibleBible Hub
2 Chronicles 11:13
Top of Page
Top of Page