2 Chronicles 12:15
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1697 [e]וְדִבְרֵ֣י
wə-ḏiḇ-rê
And the actsConj-w | N-mpc
7346 [e]רְחַבְעָ֗ם
rə-ḥaḇ-‘ām,
of RehoboamN-proper-ms
7223 [e]הָרִאשֹׁנִים֙
hā-ri-šō-nîm
firstArt | Adj-mp
314 [e]וְהָאֲ֣חַרוֹנִ֔ים
wə-hā-’ă-ḥa-rō-w-nîm,
and lastConj-w, Art | Adj-mp
3808 [e]הֲלֹא־
hă-lō-
[are] notAdv-NegPrt
1992 [e]הֵ֨ם
hêm
theyPro-3mp
3789 [e]כְּתוּבִ֜ים
kə-ṯū-ḇîm
writtenV-Qal-QalPassPrtcpl-mp
1697 [e]בְּדִבְרֵ֨י
bə-ḏiḇ-rê
in the bookPrep-b | N-mpc
8098 [e]שְׁמַֽעְיָ֧ה
šə-ma‘-yāh
of ShemaiahN-proper-ms
5030 [e]הַנָּבִ֛יא
han-nā-ḇî
the prophetArt | N-ms
5714 [e]וְעִדּ֥וֹ
wə-‘id-dōw
and of IddoConj-w | N-proper-ms
2374 [e]הַחֹזֶ֖ה
ha-ḥō-zeh
the seerArt | N-ms
3187 [e]לְהִתְיַחֵ֑שׂ
lə-hiṯ-ya-ḥêś;
concerning genealogiesPrep-l | V-Hitpael-Inf
4421 [e]וּמִלְחֲמ֧וֹת
ū-mil-ḥă-mō-wṯ
and [there were] warsConj-w | N-fpc
7346 [e]רְחַבְעָ֛ם
rə-ḥaḇ-‘ām
[between] RehoboamN-proper-ms
3379 [e]וְיָרָבְעָ֖ם
wə-yā-rā-ḇə-‘ām
and JeroboamConj-w | N-proper-ms
3605 [e]כָּל־
kāl-
allN-msc
3117 [e]הַיָּמִֽים׃
hay-yā-mîm.
their daysArt | N-mp

Hebrew Texts
דברי הימים ב 12:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְדִבְרֵ֣י רְחַבְעָ֗ם הָרִאשֹׁנִים֙ וְהָאֲ֣חַרֹונִ֔ים הֲלֹא־הֵ֨ם כְּתוּבִ֜ים בְּדִבְרֵ֨י שְׁמַֽעְיָ֧ה הַנָּבִ֛יא וְעִדֹּ֥ו הַחֹזֶ֖ה לְהִתְיַחֵ֑שׂ וּמִלְחֲמֹ֧ות רְחַבְעָ֛ם וְיָרָבְעָ֖ם כָּל־הַיָּמִֽים׃

דברי הימים ב 12:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ודברי רחבעם הראשנים והאחרונים הלא־הם כתובים בדברי שמעיה הנביא ועדו החזה להתיחש ומלחמות רחבעם וירבעם כל־הימים׃

דברי הימים ב 12:15 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ודברי רחבעם הראשנים והאחרונים הלא־הם כתובים בדברי שמעיה הנביא ועדו החזה להתיחש ומלחמות רחבעם וירבעם כל־הימים׃

דברי הימים ב 12:15 Hebrew Bible
ודברי רחבעם הראשנים והאחרונים הלא הם כתובים בדברי שמעיה הנביא ועדו החזה להתיחש ומלחמות רחבעם וירבעם כל הימים׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now the acts of Rehoboam, from first to last, are they not written in the records of Shemaiah the prophet and of Iddo the seer, according to genealogical enrollment? And there were wars between Rehoboam and Jeroboam continually.

King James Bible
Now the acts of Rehoboam, first and last, are they not written in the book of Shemaiah the prophet, and of Iddo the seer concerning genealogies? And there were wars between Rehoboam and Jeroboam continually.

Holman Christian Standard Bible
The events of Rehoboam's reign, from beginning to end, are written in the Events of Shemaiah the Prophet and of Iddo the Seer concerning genealogies. There was war between Rehoboam and Jeroboam throughout their reigns.
Treasury of Scripture Knowledge

first and last

2 Chronicles 9:29 Now the rest of the acts of Solomon, first and last, are they not …

book [heb] words
Shemaiah

2 Chronicles 12:5 Then came Shemaiah the prophet to Rehoboam, and to the princes of …

1 Kings 12:22 But the word of God came to Shemaiah the man of God, saying,

Iddo

2 Chronicles 9:29 Now the rest of the acts of Solomon, first and last, are they not …

2 Chronicles 13:22 And the rest of the acts of Abijah, and his ways, and his sayings, …

wars

1 Kings 14:30 And there was war between Rehoboam and Jeroboam all their days.

Links
2 Chronicles 12:152 Chronicles 12:15 NIV2 Chronicles 12:15 NLT2 Chronicles 12:15 ESV2 Chronicles 12:15 NASB2 Chronicles 12:15 KJV2 Chronicles 12:15 Bible Apps2 Chronicles 12:15 Biblia Paralela2 Chronicles 12:15 Chinese Bible2 Chronicles 12:15 French Bible2 Chronicles 12:15 German BibleBible Hub
2 Chronicles 12:14
Top of Page
Top of Page