2 Chronicles 20:10
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6258 [e]וְעַתָּ֡ה
wə-‘at-tāh
NowConj-w | Adv
2009 [e]הִנֵּה֩
hin-nêh
here areInterjection
1121 [e]בְנֵֽי־
ḇə-nê-
the sonsN-mpc
5983 [e]עַמּ֨וֹן
‘am-mō-wn
of AmmonN-proper-ms
4124 [e]וּמוֹאָ֜ב
ū-mō-w-’āḇ
and MoabConj-w | N-proper-fs
2022 [e]וְהַר־
wə-har-
and MountConj-w | N-msc
8165 [e]שֵׂעִ֗יר
śê-‘îr,
SeirN-proper-fs
834 [e]אֲ֠שֶׁר
’ă-šer
whomPro-r
3808 [e]לֹֽא־
lō-
notAdv-NegPrt
5414 [e]נָתַ֤תָּה
nā-ṯat-tāh
You would letV-Qal-Perf-2ms
3478 [e]לְיִשְׂרָאֵל֙
lə-yiś-rā-’êl
IsraelPrep-l | N-proper-ms
935 [e]לָב֣וֹא
lā-ḇō-w
invadePrep-l | V-Qal-Inf
  בָהֶ֔ם
ḇā-hem,
inPrep | 3mp
935 [e]בְּבֹאָ֖ם
bə-ḇō-’ām
when they camePrep-b | V-Qal-Inf | 3mp
776 [e]מֵאֶ֣רֶץ
mê-’e-reṣ
out of the landPrep-m | N-fsc
4714 [e]מִצְרָ֑יִם
miṣ-rā-yim;
of EgyptN-proper-fs
3588 [e]כִּ֛י
butConj
5493 [e]סָ֥רוּ
sā-rū
they turnedV-Qal-Perf-3cp
5921 [e]מֵעֲלֵיהֶ֖ם
mê-‘ă-lê-hem
from themPrep-m | 3mp
3808 [e]וְלֹ֥א
wə-lō
and notConj-w | Adv-NegPrt
8045 [e]הִשְׁמִידֽוּם׃
hiš-mî-ḏūm.
did destroy themV-Hifil-Perf-3cp | 3mp

Hebrew Texts
דברי הימים ב 20:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעַתָּ֡ה הִנֵּה֩ בְנֵֽי־עַמֹּ֨ון וּמֹואָ֜ב וְהַר־שֵׂעִ֗יר אֲ֠שֶׁר לֹֽא־נָתַ֤תָּה לְיִשְׂרָאֵל֙ לָבֹ֣וא בָהֶ֔ם בְּבֹאָ֖ם מֵאֶ֣רֶץ מִצְרָ֑יִם כִּ֛י סָ֥רוּ מֵעֲלֵיהֶ֖ם וְלֹ֥א הִשְׁמִידֽוּם׃

דברי הימים ב 20:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועתה הנה בני־עמון ומואב והר־שעיר אשר לא־נתתה לישראל לבוא בהם בבאם מארץ מצרים כי סרו מעליהם ולא השמידום׃

דברי הימים ב 20:10 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ועתה הנה בני־עמון ומואב והר־שעיר אשר לא־נתתה לישראל לבוא בהם בבאם מארץ מצרים כי סרו מעליהם ולא השמידום׃

דברי הימים ב 20:10 Hebrew Bible
ועתה הנה בני עמון ומואב והר שעיר אשר לא נתתה לישראל לבוא בהם בבאם מארץ מצרים כי סרו מעליהם ולא השמידום׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Now behold, the sons of Ammon and Moab and Mount Seir, whom You did not let Israel invade when they came out of the land of Egypt (they turned aside from them and did not destroy them),

King James Bible
And now, behold, the children of Ammon and Moab and mount Seir, whom thou wouldest not let Israel invade, when they came out of the land of Egypt, but they turned from them, and destroyed them not;

Holman Christian Standard Bible
Now here are the Ammonites, Moabites, and the inhabitants of Mount Seir. You did not let Israel invade them when Israel came out of the land of Egypt, but Israel turned away from them and did not destroy them.
Treasury of Scripture Knowledge

whom thou

Numbers 20:17-21 Let us pass, I pray you, through your country: we will not pass through …

Deuteronomy 2:4,5,9,19 And command you the people, saying, You are to pass through the coast …

Judges 11:15-18 And said to him, Thus said Jephthah, Israel took not away the land …

Links
2 Chronicles 20:102 Chronicles 20:10 NIV2 Chronicles 20:10 NLT2 Chronicles 20:10 ESV2 Chronicles 20:10 NASB2 Chronicles 20:10 KJV2 Chronicles 20:10 Bible Apps2 Chronicles 20:10 Biblia Paralela2 Chronicles 20:10 Chinese Bible2 Chronicles 20:10 French Bible2 Chronicles 20:10 German BibleBible Hub
2 Chronicles 20:9
Top of Page
Top of Page