2 Chronicles 22:8
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1961 [e]וַיְהִ֕י
way-hî
And it came to passConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
8199 [e]כְּהִשָּׁפֵ֥ט
kə-hiš-šā-p̄êṭ
when was executing judgmentPrep-k | V-Nifal-Inf
3058 [e]יֵה֖וּא
yê-hū
JehuN-proper-ms
5973 [e]עִם־
‘im-
onPrep
1004 [e]בֵּ֣ית
bêṯ
the houseN-msc
256 [e]אַחְאָ֑ב
’aḥ-’āḇ;
of AhabN-proper-ms
4672 [e]וַיִּמְצָא֩
way-yim-ṣā
and foundConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
8269 [e]שָׂרֵ֨י
śā-rê
the princesN-mpc
3063 [e]יְהוּדָ֜ה
yə-hū-ḏāh
of JudahN-proper-ms
1121 [e]וּבְנֵ֨י
ū-ḇə-nê
and the sonsConj-w | N-mpc
251 [e]אֲחֵ֧י
’ă-ḥê
of brothersN-mpc
274 [e]אֲחַזְיָ֛הוּ
’ă-ḥaz-yā-hū
of AhaziahN-proper-ms
8334 [e]מְשָׁרְתִ֥ים
mə-šā-rə-ṯîm
who servedV-Piel-Prtcpl-mp
274 [e]לַאֲחַזְיָ֖הוּ
la-’ă-ḥaz-yā-hū
AhaziahPrep-l | N-proper-ms
2026 [e]וַיַּהַרְגֵֽם׃
way-ya-har-ḡêm.
that he killed themConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms | 3mp

Hebrew Texts
דברי הימים ב 22:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִ֕י כְּהִשָּׁפֵ֥ט יֵה֖וּא עִם־בֵּ֣ית אַחְאָ֑ב וַיִּמְצָא֩ אֶת־שָׂרֵ֨י יְהוּדָ֜ה וּבְנֵ֨י אֲחֵ֧י אֲחַזְיָ֛הוּ מְשָׁרְתִ֥ים לַאֲחַזְיָ֖הוּ וַיַּהַרְגֵֽם׃

דברי הימים ב 22:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי כהשפט יהוא עם־בית אחאב וימצא את־שרי יהודה ובני אחי אחזיהו משרתים לאחזיהו ויהרגם׃

דברי הימים ב 22:8 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויהי כהשפט יהוא עם־בית אחאב וימצא את־שרי יהודה ובני אחי אחזיהו משרתים לאחזיהו ויהרגם׃

דברי הימים ב 22:8 Hebrew Bible
ויהי כהשפט יהוא עם בית אחאב וימצא את שרי יהודה ובני אחי אחזיהו משרתים לאחזיהו ויהרגם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
It came about when Jehu was executing judgment on the house of Ahab, he found the princes of Judah and the sons of Ahaziah's brothers ministering to Ahaziah, and slew them.

King James Bible
And it came to pass, that, when Jehu was executing judgment upon the house of Ahab, and found the princes of Judah, and the sons of the brethren of Ahaziah, that ministered to Ahaziah, he slew them.

Holman Christian Standard Bible
So when Jehu executed judgment on the house of Ahab, he found the rulers of Judah and the sons of Ahaziah's brothers who were serving Ahaziah, and he killed them.
Treasury of Scripture Knowledge

when Jehu

2 Kings 10:10-14 Know now that there shall fall to the earth nothing of the word of …

Links
2 Chronicles 22:82 Chronicles 22:8 NIV2 Chronicles 22:8 NLT2 Chronicles 22:8 ESV2 Chronicles 22:8 NASB2 Chronicles 22:8 KJV2 Chronicles 22:8 Bible Apps2 Chronicles 22:8 Biblia Paralela2 Chronicles 22:8 Chinese Bible2 Chronicles 22:8 French Bible2 Chronicles 22:8 German BibleBible Hub
2 Chronicles 22:7
Top of Page
Top of Page