2 Chronicles 24:1
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]בֶּן־
ben-
OldN-msc
7651 [e]שֶׁ֤בַע
še-ḇa‘
sevenAdj-fs
8141 [e]שָׁנִים֙
šā-nîm
years oldN-fp
3101 [e]יֹאָ֣שׁ
yō-’āš
Joash [was]N-proper-ms
4427 [e]בְּמָלְכ֔וֹ
bə-mā-lə-ḵōw,
when he became kingPrep-b | V-Qal-Inf | 3ms
705 [e]וְאַרְבָּעִ֣ים
wə-’ar-bā-‘îm
and fortyConj-w | Number-cp
8141 [e]שָׁנָ֔ה
šā-nāh,
yearsN-fs
4427 [e]מָלַ֖ךְ
mā-laḵ
he reignedV-Qal-Perf-3ms
3389 [e]בִּֽירוּשָׁלִָ֑ם
bî-rū-šā-lim;
in JerusalemPrep-b | N-proper-fs
8034 [e]וְשֵׁ֣ם
wə-šêm
And nameConj-w | N-msc
517 [e]אִמּ֔וֹ
’im-mōw,
of His motherN-fsc | 3ms
6645 [e]צִבְיָ֖ה
ṣiḇ-yāh
[was] ZibiahN-proper-fs
  מִבְּאֵ֥ר
mib-bə-’êr
ofPrep
884 [e]שָֽׁבַע׃
šā-ḇa‘.
BeershebaPrep | N-proper-fs

Hebrew Texts
דברי הימים ב 24:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בֶּן־שֶׁ֤בַע שָׁנִים֙ יֹאָ֣שׁ בְּמָלְכֹ֔ו וְאַרְבָּעִ֣ים שָׁנָ֔ה מָלַ֖ךְ בִּֽירוּשָׁלִָ֑ם וְשֵׁ֣ם אִמֹּ֔ו צִבְיָ֖ה מִבְּאֵ֥ר שָֽׁבַע׃

דברי הימים ב 24:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בן־שבע שנים יאש במלכו וארבעים שנה מלך בירושלם ושם אמו צביה מבאר שבע׃

דברי הימים ב 24:1 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
בן־שבע שנים יאש במלכו וארבעים שנה מלך בירושלם ושם אמו צביה מבאר שבע׃

דברי הימים ב 24:1 Hebrew Bible
בן שבע שנים יאש במלכו וארבעים שנה מלך בירושלם ושם אמו צביה מבאר שבע׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Joash was seven years old when he became king, and he reigned forty years in Jerusalem; and his mother's name was Zibiah from Beersheba.

King James Bible
Joash was seven years old when he began to reign, and he reigned forty years in Jerusalem. His mother's name also was Zibiah of Beersheba.

Holman Christian Standard Bible
Joash was seven years old when he became king and reigned 40 years in Jerusalem. His mother's name was Zibiah; she was from Beer-sheba.
Treasury of Scripture Knowledge

A.M.

2 Kings 11:21 Seven years old was Jehoash when he began to reign.

2 Kings 12:1 In the seventh year of Jehu Jehoash began to reign; and forty years …

Jehoash

1 Chronicles 3:11 Joram his son, Ahaziah his son, Joash his son,

seven years old As Joash was hidden six years in the temple, and was but seven when he came to the throne, he could have been but one year old when secreted by his aunt.

Links
2 Chronicles 24:12 Chronicles 24:1 NIV2 Chronicles 24:1 NLT2 Chronicles 24:1 ESV2 Chronicles 24:1 NASB2 Chronicles 24:1 KJV2 Chronicles 24:1 Bible Apps2 Chronicles 24:1 Biblia Paralela2 Chronicles 24:1 Chinese Bible2 Chronicles 24:1 French Bible2 Chronicles 24:1 German BibleBible Hub
2 Chronicles 23:21
Top of Page
Top of Page