2 Chronicles 28:14
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5800 [e]וַיַּעֲזֹ֣ב
way-ya-‘ă-zōḇ
So leftConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
2502 [e]הֶֽחָל֗וּץ
he-ḥā-lūṣ,
the armed menArt | V-Qal-QalPassPrtcpl-ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
7633 [e]הַשִּׁבְיָה֙
haš-šiḇ-yāh
the captivesArt | N-fs
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
961 [e]הַבִּזָּ֔ה
hab-biz-zāh,
the spoilArt | N-fs
6440 [e]לִפְנֵ֥י
lip̄-nê
beforePrep-l | N-cpc
8269 [e]הַשָּׂרִ֖ים
haś-śā-rîm
the leadersArt | N-mp
3605 [e]וְכָל־
wə-ḵāl
and allConj-w | N-msc
6951 [e]הַקָּהָֽל׃
haq-qā-hāl.
the assemblyArt | N-ms

Hebrew Texts
דברי הימים ב 28:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּעֲזֹ֣ב הֶֽחָל֗וּץ אֶת־הַשִּׁבְיָה֙ וְאֶת־הַבִּזָּ֔ה לִפְנֵ֥י הַשָּׂרִ֖ים וְכָל־הַקָּהָֽל׃

דברי הימים ב 28:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויעזב החלוץ את־השביה ואת־הבזה לפני השרים וכל־הקהל׃

דברי הימים ב 28:14 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויעזב החלוץ את־השביה ואת־הבזה לפני השרים וכל־הקהל׃

דברי הימים ב 28:14 Hebrew Bible
ויעזב החלוץ את השביה ואת הבזה לפני השרים וכל הקהל׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
So the armed men left the captives and the spoil before the officers and all the assembly.

King James Bible
So the armed men left the captives and the spoil before the princes and all the congregation.

Holman Christian Standard Bible
The army left the captives and the plunder in the presence of the officers and the congregation.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
2 Chronicles 28:142 Chronicles 28:14 NIV2 Chronicles 28:14 NLT2 Chronicles 28:14 ESV2 Chronicles 28:14 NASB2 Chronicles 28:14 KJV2 Chronicles 28:14 Bible Apps2 Chronicles 28:14 Biblia Paralela2 Chronicles 28:14 Chinese Bible2 Chronicles 28:14 French Bible2 Chronicles 28:14 German BibleBible Hub
2 Chronicles 28:13
Top of Page
Top of Page