2 Chronicles 34:10
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5414 [e]וַֽיִּתְּנ֗וּ
way-yit-tə-nū,
And they put [it]Conj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
5921 [e]עַל־
‘al-
inPrep
3027 [e]יַד֙
yaḏ
the handN-fsc
6213 [e]עֹשֵׂ֣ה
‘ō-śêh
ofV-Qal-Prtcpl-msc
4399 [e]הַמְּלָאכָ֔ה
ham-mə-lā-ḵāh,
the foremenArt | N-fs
6485 [e]הַמֻּפְקָדִ֖ים
ham-mup̄-qā-ḏîm
the who had oversightArt | V-Hofal-Prtcpl-mp
1004 [e]בְּבֵ֣ית
bə-ḇêṯ
of the housePrep-b | N-msc
3068 [e]יְהוָ֑ה
Yah-weh;
of YahwehN-proper-ms
5414 [e]וַיִּתְּנ֨וּ
way-yit-tə-nū
and they gaveConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
853 [e]אֹת֜וֹ
’ō-ṯōw
itDirObjM | 3ms
6213 [e]עוֹשֵׂ֣י
‘ō-w-śê
were workingV-Qal-Prtcpl-mpc
4399 [e]הַמְּלָאכָ֗ה
ham-mə-lā-ḵāh,
to the workmenArt | N-fs
834 [e]אֲשֶׁ֤ר
’ă-šer
whoPro-r
6213 [e]עֹשִׂים֙
‘ō-śîm
workedV-Qal-Prtcpl-mp
1004 [e]בְּבֵ֣ית
bə-ḇêṯ
in the housePrep-b | N-msc
3068 [e]יְהוָ֔ה
Yah-weh,
of YahwehN-proper-ms
918 [e]לִבְדּ֥וֹק
liḇ-dō-wq
to repairPrep-l | V-Qal-Inf
2388 [e]וּלְחַזֵּ֖ק
ū-lə-ḥaz-zêq
and restoreConj-w, Prep-l | V-Piel-Inf
1004 [e]הַבָּֽיִת׃
hab-bā-yiṯ.
the houseArt | N-ms

Hebrew Texts
דברי הימים ב 34:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַֽיִּתְּנ֗וּ עַל־יַד֙ עֹשֵׂ֣ה הַמְּלָאכָ֔ה הַמֻּפְקָדִ֖ים בְּבֵ֣ית יְהוָ֑ה וַיִּתְּנ֨וּ אֹתֹ֜ו עֹושֵׂ֣י הַמְּלָאכָ֗ה אֲשֶׁ֤ר עֹשִׂים֙ בְּבֵ֣ית יְהוָ֔ה לִבְדֹּ֥וק וּלְחַזֵּ֖ק הַבָּֽיִת׃

דברי הימים ב 34:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויתנו על־יד עשה המלאכה המפקדים בבית יהוה ויתנו אתו עושי המלאכה אשר עשים בבית יהוה לבדוק ולחזק הבית׃

דברי הימים ב 34:10 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויתנו על־יד עשה המלאכה המפקדים בבית יהוה ויתנו אתו עושי המלאכה אשר עשים בבית יהוה לבדוק ולחזק הבית׃

דברי הימים ב 34:10 Hebrew Bible
ויתנו על יד עשה המלאכה המפקדים בבית יהוה ויתנו אתו עושי המלאכה אשר עשים בבית יהוה לבדוק ולחזק הבית׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then they gave it into the hands of the workmen who had the oversight of the house of the LORD, and the workmen who were working in the house of the LORD used it to restore and repair the house.

King James Bible
And they put it in the hand of the workmen that had the oversight of the house of the LORD, and they gave it to the workmen that wrought in the house of the LORD, to repair and amend the house:

Holman Christian Standard Bible
They put it into the hands of those doing the work--those who oversaw the LORD's temple. They gave it to the workmen who were working in the LORD's temple, to repair and restore the temple;
Treasury of Scripture Knowledge

in the hand

2 Kings 12:11,12,14 And they gave the money, being told, into the hands of them that …

2 Kings 22:5,6 And let them deliver it into the hand of the doers of the work, that …

Ezra 3:7 They gave money also to the masons, and to the carpenters; and meat, …

Links
2 Chronicles 34:102 Chronicles 34:10 NIV2 Chronicles 34:10 NLT2 Chronicles 34:10 ESV2 Chronicles 34:10 NASB2 Chronicles 34:10 KJV2 Chronicles 34:10 Bible Apps2 Chronicles 34:10 Biblia Paralela2 Chronicles 34:10 Chinese Bible2 Chronicles 34:10 French Bible2 Chronicles 34:10 German BibleBible Hub
2 Chronicles 34:9
Top of Page
Top of Page