2 Chronicles 34:9
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
935 [e]וַיָּבֹ֜אוּ
way-yā-ḇō-’ū
And when they cameConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
2518 [e]חִלְקִיָּ֣הוּ ׀
ḥil-qî-yā-hū
HilkiahN-proper-ms
3548 [e]הַכֹּהֵ֣ן
hak-kō-hên
the priestArt | N-ms
1419 [e]הַגָּד֗וֹל
hag-gā-ḏō-wl,
highArt | Adj-ms
5414 [e]וַֽיִּתְּנוּ֮
way-yit-tə-nū
and they deliveredConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
3701 [e]הַכֶּסֶף֮
hak-ke-sep̄
the moneyArt | N-ms
935 [e]הַמּוּבָ֣א
ham-mū-ḇā
that was broughtArt | V-Hofal-Prtcpl-ms
1004 [e]בֵית־
ḇêṯ-
into the houseN-msc
430 [e]אֱלֹהִים֒
’ĕ-lō-hîm
of GodN-mp
834 [e]אֲשֶׁ֣ר
’ă-šer
whichPro-r
622 [e]אָסְפֽוּ־
’ā-sə-p̄ū-
had gatheredV-Qal-Perf-3cp
3881 [e]הַלְוִיִּם֩
hal-wî-yim
the LevitesArt | N-proper-mp
8104 [e]שֹׁמְרֵ֨י
šō-mə-rê
who keptV-Qal-Prtcpl-mpc
5592 [e]הַסַּ֜ף
has-sap̄
the doorsArt | N-ms
3027 [e]מִיַּ֧ד
mî-yaḏ
from the handPrep-m | N-fsc
4519 [e]מְנַשֶּׁ֣ה
mə-naš-šeh
of ManassehN-proper-ms
669 [e]וְאֶפְרַ֗יִם
wə-’ep̄-ra-yim,
and EphraimConj-w | N-proper-ms
3605 [e]וּמִכֹּל֙
ū-mik-kōl
and from allConj-w, Prep-m | N-msc
7611 [e]שְׁאֵרִ֣ית
šə-’ê-rîṯ
the remnantN-fsc
3478 [e]יִשְׂרָאֵ֔ל
yiś-rā-’êl,
of IsraelN-proper-ms
3605 [e]וּמִכָּל־
ū-mik-kāl-
and from allConj-w, Prep-m | N-msc
3063 [e]יְהוּדָ֖ה
yə-hū-ḏāh
JudahN-proper-ms
1144 [e]וּבִנְיָמִ֑ן
ū-ḇin-yā-min;
and BenjaminConj-w | N-proper-ms
  [וישבי]
[wə-yō-šə-ḇê
-Conjunctive waw :: Verb - Qal - Participle - masculine plural construct Conj-w | V-Qal-Prtcpl-mpc
 
ḵ]
 
3427 [e](וַיָּשֻׁ֖בוּ)
(way-yā-šu-ḇū
and [which] they had brought backConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
 
q)
 
3389 [e]יְרֽוּשָׁלִָֽם׃
yə-rū-šā-lim.
to JerusalemN-proper-fs

Hebrew Texts
דברי הימים ב 34:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּבֹ֜אוּ אֶל־חִלְקִיָּ֣הוּ ׀ הַכֹּהֵ֣ן הַגָּדֹ֗ול וַֽיִּתְּנוּ֮ אֶת־הַכֶּסֶף֮ הַמּוּבָ֣א בֵית־אֱלֹהִים֒ אֲשֶׁ֣ר אָסְפֽוּ־הַלְוִיִּם֩ שֹׁמְרֵ֨י הַסַּ֜ף מִיַּ֧ד מְנַשֶּׁ֣ה וְאֶפְרַ֗יִם וּמִכֹּל֙ שְׁאֵרִ֣ית יִשְׂרָאֵ֔ל וּמִכָּל־יְהוּדָ֖ה וּבִנְיָמִ֑ן [וְיֹשְׁבֵי כ] (וַיָּשֻׁ֖בוּ ק) יְרֽוּשָׁלִָֽם׃

דברי הימים ב 34:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויבאו אל־חלקיהו ׀ הכהן הגדול ויתנו את־הכסף המובא בית־אלהים אשר אספו־הלוים שמרי הסף מיד מנשה ואפרים ומכל שארית ישראל ומכל־יהודה ובנימן [וישבי כ] (וישבו ק) ירושלם׃

דברי הימים ב 34:9 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויבאו אל־חלקיהו ׀ הכהן הגדול ויתנו את־הכסף המובא בית־אלהים אשר אספו־הלוים שמרי הסף מיד מנשה ואפרים ומכל שארית ישראל ומכל־יהודה ובנימן [וישבי כ] (וישבו ק) ירושלם׃

דברי הימים ב 34:9 Hebrew Bible
ויבאו אל חלקיהו הכהן הגדול ויתנו את הכסף המובא בית אלהים אשר אספו הלוים שמרי הסף מיד מנשה ואפרים ומכל שארית ישראל ומכל יהודה ובנימן וישבי ירושלם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
They came to Hilkiah the high priest and delivered the money that was brought into the house of God, which the Levites, the doorkeepers, had collected from Manasseh and Ephraim, and from all the remnant of Israel, and from all Judah and Benjamin and the inhabitants of Jerusalem.

King James Bible
And when they came to Hilkiah the high priest, they delivered the money that was brought into the house of God, which the Levites that kept the doors had gathered of the hand of Manasseh and Ephraim, and of all the remnant of Israel, and of all Judah and Benjamin; and they returned to Jerusalem.

Holman Christian Standard Bible
So they went to Hilkiah the high priest, and gave him the money brought into God's temple. The Levites and the doorkeepers had collected money from Manasseh, Ephraim, and from the entire remnant of Israel, and from all Judah, Benjamin, and the inhabitants of Jerusalem.
Treasury of Scripture Knowledge

Hilkiah

2 Chronicles 34:14,15,18,20,22 And when they brought out the money that was brought into the house …

2 Kings 22:4 Go up to Hilkiah the high priest, that he may sum the silver which …

2 Kings 23:4 And the king commanded Hilkiah the high priest, and the priests of …

they delivered

2 Chronicles 24:11-14 Now it came to pass, that at what time the chest was brought to the …

2 Kings 22:5-7 And let them deliver it into the hand of the doers of the work, that …

Philippians 4:8 Finally, brothers, whatever things are true, whatever things are …

Manasseh

2 Chronicles 30:10,18 So the posts passed from city to city through the country of Ephraim …

2 Chronicles 31:1 Now when all this was finished, all Israel that were present went …

and they returned Instead of {wyyashuvoo}, `and they returned,' as the {Keri} has, we should, with the {Kethiv}, read {weyoshevey,} `and the inhabitants of;' a reading which is supported by many MSS,; printed editions, and all the versions, as well as necessity and common sense.

2 Chronicles 34:7 And when he had broken down the altars and the groves, and had beaten …

Links
2 Chronicles 34:92 Chronicles 34:9 NIV2 Chronicles 34:9 NLT2 Chronicles 34:9 ESV2 Chronicles 34:9 NASB2 Chronicles 34:9 KJV2 Chronicles 34:9 Bible Apps2 Chronicles 34:9 Biblia Paralela2 Chronicles 34:9 Chinese Bible2 Chronicles 34:9 French Bible2 Chronicles 34:9 German BibleBible Hub
2 Chronicles 34:8
Top of Page
Top of Page