2 Chronicles 34:11
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5414 [e]וַֽיִּתְּנ֗וּ
way-yit-tə-nū,
And they gave [it]Conj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
2796 [e]לֶחָֽרָשִׁים֙
le-ḥā-rā-šîm
to the craftsmenPrep-l, Art | N-mp
1129 [e]וְלַבֹּנִ֔ים
wə-lab-bō-nîm,
and buildersConj-w, Prep-l, Art | V-Qal-Prtcpl-mp
7069 [e]לִקְנוֹת֙
liq-nō-wṯ
to buyPrep-l | V-Qal-Inf
68 [e]אַבְנֵ֣י
’aḇ-nê
stoneN-fpc
4274 [e]מַחְצֵ֔ב
maḥ-ṣêḇ,
hewnN-ms
6086 [e]וְעֵצִ֖ים
wə-‘ê-ṣîm
and timberConj-w | N-mp
4226 [e]לַֽמְחַבְּר֑וֹת
lam-ḥab-bə-rō-wṯ;
for beamsPrep-l, Art | N-fp
7136 [e]וּלְקָרוֹת֙
ū-lə-qā-rō-wṯ
and to floorConj-w, Prep-l | V-Piel-Inf
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
1004 [e]הַבָּ֣תִּ֔ים
hab-bāt-tîm,
the housesArt | N-mp
834 [e]אֲשֶׁ֥ר
’ă-šer
whichPro-r
7843 [e]הִשְׁחִ֖יתוּ
hiš-ḥî-ṯū
had destroyedV-Hifil-Perf-3cp
4428 [e]מַלְכֵ֥י
mal-ḵê
the kingsN-mpc
3063 [e]יְהוּדָֽה׃
yə-hū-ḏāh.
of JudahN-proper-ms

Hebrew Texts
דברי הימים ב 34:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַֽיִּתְּנ֗וּ לֶחָֽרָשִׁים֙ וְלַבֹּנִ֔ים לִקְנֹות֙ אַבְנֵ֣י מַחְצֵ֔ב וְעֵצִ֖ים לַֽמְחַבְּרֹ֑ות וּלְקָרֹות֙ אֶת־הַבָּ֣תִּ֔ים אֲשֶׁ֥ר הִשְׁחִ֖יתוּ מַלְכֵ֥י יְהוּדָֽה׃

דברי הימים ב 34:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויתנו לחרשים ולבנים לקנות אבני מחצב ועצים למחברות ולקרות את־הבתים אשר השחיתו מלכי יהודה׃

דברי הימים ב 34:11 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויתנו לחרשים ולבנים לקנות אבני מחצב ועצים למחברות ולקרות את־הבתים אשר השחיתו מלכי יהודה׃

דברי הימים ב 34:11 Hebrew Bible
ויתנו לחרשים ולבנים לקנות אבני מחצב ועצים למחברות ולקרות את הבתים אשר השחיתו מלכי יהודה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
They in turn gave it to the carpenters and to the builders to buy quarried stone and timber for couplings and to make beams for the houses which the kings of Judah had let go to ruin.

King James Bible
Even to the artificers and builders gave they it, to buy hewn stone, and timber for couplings, and to floor the houses which the kings of Judah had destroyed.

Holman Christian Standard Bible
they gave it to the carpenters and builders and also used it to buy quarried stone and timbers--for joining and making beams--for the buildings that Judah's kings had destroyed.
Treasury of Scripture Knowledge

floor. or, rafter.
the kings

2 Chronicles 33:4-7,22 Also he built altars in the house of the LORD, whereof the LORD had …

Links
2 Chronicles 34:112 Chronicles 34:11 NIV2 Chronicles 34:11 NLT2 Chronicles 34:11 ESV2 Chronicles 34:11 NASB2 Chronicles 34:11 KJV2 Chronicles 34:11 Bible Apps2 Chronicles 34:11 Biblia Paralela2 Chronicles 34:11 Chinese Bible2 Chronicles 34:11 French Bible2 Chronicles 34:11 German BibleBible Hub
2 Chronicles 34:10
Top of Page
Top of Page