2 Chronicles 34:15
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6030 [e]וַיַּ֣עַן
way-ya-‘an
And answeredConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
2518 [e]חִלְקִיָּ֗הוּ
ḥil-qî-yā-hū,
HilkiahN-proper-ms
559 [e]וַיֹּ֙אמֶר֙
way-yō-mer
and saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
8227 [e]שָׁפָ֣ן
šā-p̄ān
ShaphanN-proper-ms
5608 [e]הַסּוֹפֵ֔ר
has-sō-w-p̄êr,
the scribeArt | N-ms
5612 [e]סֵ֧פֶר
sê-p̄er
the BookN-msc
8451 [e]הַתּוֹרָ֛ה
hat-tō-w-rāh
of the LawArt | N-fs
4672 [e]מָצָ֖אתִי
mā-ṣā-ṯî
I have foundV-Qal-Perf-1cs
1004 [e]בְּבֵ֣ית
bə-ḇêṯ
in the housePrep-b | N-msc
3068 [e]יְהוָ֑ה
Yah-weh;
of YahwehN-proper-ms
5414 [e]וַיִּתֵּ֧ן
way-yit-tên
And gaveConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
2518 [e]חִלְקִיָּ֛הוּ
ḥil-qî-yā-hū
HilkiahN-proper-ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
5612 [e]הַסֵּ֖פֶר
has-sê-p̄er
the bookArt | N-ms
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
8227 [e]שָׁפָֽן׃
šā-p̄ān.
ShaphanN-proper-ms

Hebrew Texts
דברי הימים ב 34:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּ֣עַן חִלְקִיָּ֗הוּ וַיֹּ֙אמֶר֙ אֶל־שָׁפָ֣ן הַסֹּופֵ֔ר סֵ֧פֶר הַתֹּורָ֛ה מָצָ֖אתִי בְּבֵ֣ית יְהוָ֑ה וַיִּתֵּ֧ן חִלְקִיָּ֛הוּ אֶת־הַסֵּ֖פֶר אֶל־שָׁפָֽן׃

דברי הימים ב 34:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויען חלקיהו ויאמר אל־שפן הסופר ספר התורה מצאתי בבית יהוה ויתן חלקיהו את־הספר אל־שפן׃

דברי הימים ב 34:15 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויען חלקיהו ויאמר אל־שפן הסופר ספר התורה מצאתי בבית יהוה ויתן חלקיהו את־הספר אל־שפן׃

דברי הימים ב 34:15 Hebrew Bible
ויען חלקיהו ויאמר אל שפן הסופר ספר התורה מצאתי בבית יהוה ויתן חלקיהו את הספר אל שפן׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Hilkiah responded and said to Shaphan the scribe, "I have found the book of the law in the house of the LORD." And Hilkiah gave the book to Shaphan.

King James Bible
And Hilkiah answered and said to Shaphan the scribe, I have found the book of the law in the house of the LORD. And Hilkiah delivered the book to Shaphan.

Holman Christian Standard Bible
Consequently, Hilkiah told Shaphan the court secretary, "I have found the book of the law in the LORD's temple," and he gave the book to Shaphan.
Treasury of Scripture Knowledge
Links
2 Chronicles 34:152 Chronicles 34:15 NIV2 Chronicles 34:15 NLT2 Chronicles 34:15 ESV2 Chronicles 34:15 NASB2 Chronicles 34:15 KJV2 Chronicles 34:15 Bible Apps2 Chronicles 34:15 Biblia Paralela2 Chronicles 34:15 Chinese Bible2 Chronicles 34:15 French Bible2 Chronicles 34:15 German BibleBible Hub
2 Chronicles 34:14
Top of Page
Top of Page