2 Chronicles 35:18
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3808 [e]וְלֹֽא־
wə-lō-
And noConj-w | Adv-NegPrt
6213 [e]נַעֲשָׂ֨ה
na-‘ă-śāh
there had been keptV-Nifal-Perf-3ms
6453 [e]פֶ֤סַח
p̄e-saḥ
PassoverN-ms
3644 [e]כָּמֹ֙הוּ֙
kā-mō-hū
like thatPrep | 3ms
3478 [e]בְּיִשְׂרָאֵ֔ל
bə-yiś-rā-’êl,
in IsraelPrep-b | N-proper-ms
3117 [e]מִימֵ֖י
mî-mê
since the daysPrep-m | N-mpc
8050 [e]שְׁמוּאֵ֣ל
šə-mū-’êl
of SamuelN-proper-ms
5030 [e]הַנָּבִ֑יא
han-nā-ḇî;
the prophetArt | N-ms
3605 [e]וְכָל־
wə-ḵāl
andConj-w | N-msc
4428 [e]מַלְכֵ֣י
mal-ḵê
of the kingsN-mpc
3478 [e]יִשְׂרָאֵ֣ל ׀
yiś-rā-’êl
of IsraelN-proper-ms
3808 [e]לֹֽא־
lō-
noneAdv-NegPrt
6213 [e]עָשׂ֡וּ
‘ā-śū
had keptV-Qal-Perf-3cp
6453 [e]כַּפֶּ֣סַח
kap-pe-saḥ
such a PassoverPrep-k, Art | N-ms
834 [e]אֲשֶׁר־
’ă-šer-
asPro-r
6213 [e]עָשָׂ֣ה
‘ā-śāh
keptV-Qal-Perf-3ms
2977 [e]יֹֽ֠אשִׁיָּהוּ
yō-šî-yā-hū
JosiahN-proper-ms
3548 [e]וְהַכֹּהֲנִ֨ים
wə-hak-kō-hă-nîm
and with the priestsConj-w, Art | N-mp
3881 [e]וְהַלְוִיִּ֤ם
wə-hal-wî-yim
and the LevitesConj-w, Art | N-proper-mp
3605 [e]וְכָל־
wə-ḵāl
and allConj-w | N-msc
3063 [e]יְהוּדָה֙
yə-hū-ḏāh
JudahN-proper-ms
3478 [e]וְיִשְׂרָאֵ֣ל
wə-yiś-rā-’êl
and IsraelConj-w | N-proper-ms
4672 [e]הַנִּמְצָ֔א
han-nim-ṣā,
who were presentArt | V-Nifal-Prtcpl-ms
3427 [e]וְיוֹשְׁבֵ֖י
wə-yō-wō-šə-ḇê
and the inhabitantsConj-w | V-Qal-Prtcpl-mpc
3389 [e]יְרוּשָׁלִָֽם׃
yə-rū-šā-lim.
of JerusalemN-proper-fs
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
דברי הימים ב 35:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלֹֽא־נַעֲשָׂ֨ה פֶ֤סַח כָּמֹ֙הוּ֙ בְּיִשְׂרָאֵ֔ל מִימֵ֖י שְׁמוּאֵ֣ל הַנָּבִ֑יא וְכָל־מַלְכֵ֣י יִשְׂרָאֵ֣ל ׀ לֹֽא־עָשׂ֡וּ כַּפֶּ֣סַח אֲשֶׁר־עָשָׂ֣ה יֹֽ֠אשִׁיָּהוּ וְהַכֹּהֲנִ֨ים וְהַלְוִיִּ֤ם וְכָל־יְהוּדָה֙ וְיִשְׂרָאֵ֣ל הַנִּמְצָ֔א וְיֹושְׁבֵ֖י יְרוּשָׁלִָֽם׃ ס

דברי הימים ב 35:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולא־נעשה פסח כמהו בישראל מימי שמואל הנביא וכל־מלכי ישראל ׀ לא־עשו כפסח אשר־עשה יאשיהו והכהנים והלוים וכל־יהודה וישראל הנמצא ויושבי ירושלם׃ ס

דברי הימים ב 35:18 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ולא־נעשה פסח כמהו בישראל מימי שמואל הנביא וכל־מלכי ישראל ׀ לא־עשו כפסח אשר־עשה יאשיהו והכהנים והלוים וכל־יהודה וישראל הנמצא ויושבי ירושלם׃ ס

דברי הימים ב 35:18 Hebrew Bible
ולא נעשה פסח כמהו בישראל מימי שמואל הנביא וכל מלכי ישראל לא עשו כפסח אשר עשה יאשיהו והכהנים והלוים וכל יהודה וישראל הנמצא ויושבי ירושלם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
There had not been celebrated a Passover like it in Israel since the days of Samuel the prophet; nor had any of the kings of Israel celebrated such a Passover as Josiah did with the priests, the Levites, all Judah and Israel who were present, and the inhabitants of Jerusalem.

King James Bible
And there was no passover like to that kept in Israel from the days of Samuel the prophet; neither did all the kings of Israel keep such a passover as Josiah kept, and the priests, and the Levites, and all Judah and Israel that were present, and the inhabitants of Jerusalem.

Holman Christian Standard Bible
No Passover had been observed like it in Israel since the days of Samuel the prophet. None of the kings of Israel ever observed a Passover like the one that Josiah observed with the priests, the Levites, all Judah, the Israelites who were present in Judah, and the inhabitants of Jerusalem.
Treasury of Scripture Knowledge

there was no passover
Not one on purer principles, more heartily joined in by the people present, more literally or exactly consecrated, according to the law, or more religiously observed. The words do not refer to the number present, but to the manner and spirit.

2 Chronicles 30:5 So they established a decree to make proclamation throughout all …

2 Kings 23:21-23 And the king commanded all the people, saying, Keep the passover …

neither did

2 Chronicles 30:26,27 So there was great joy in Jerusalem: for since the time of Solomon …

Links
2 Chronicles 35:182 Chronicles 35:18 NIV2 Chronicles 35:18 NLT2 Chronicles 35:18 ESV2 Chronicles 35:18 NASB2 Chronicles 35:18 KJV2 Chronicles 35:18 Bible Apps2 Chronicles 35:18 Biblia Paralela2 Chronicles 35:18 Chinese Bible2 Chronicles 35:18 French Bible2 Chronicles 35:18 German BibleBible Hub
2 Chronicles 35:17
Top of Page
Top of Page