2 Chronicles 35:20
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
310 [e]אַחֲרֵ֣י
’a-ḥă-rê
AfterPrep
3605 [e]כָל־
ḵāl
allN-msc
2063 [e]זֹ֗את
zōṯ,
thisPro-fs
834 [e]אֲשֶׁ֨ר
’ă-šer
whenPro-r
3559 [e]הֵכִ֤ין
hê-ḵîn
had preparedV-Hifil-Perf-3ms
2977 [e]יֹֽאשִׁיָּ֙הוּ֙
yō-šî-yā-hū
JosiahN-proper-ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
1004 [e]הַבַּ֔יִת
hab-ba-yiṯ,
the templeArt | N-ms
5927 [e]עָלָ֞ה
‘ā-lāh
came upV-Qal-Perf-3ms
5224 [e]נְכ֧וֹ
nə-ḵōw
NechoN-proper-ms
4428 [e]מֶֽלֶךְ־
me-leḵ-
kingN-msc
4714 [e]מִצְרַ֛יִם
miṣ-ra-yim
of EgyptN-proper-fs
3898 [e]לְהִלָּחֵ֥ם
lə-hil-lā-ḥêm
to fightPrep-l | V-Nifal-Inf
3751 [e]בְּכַרְכְּמִ֖ישׁ
bə-ḵar-kə-mîš
against CarchemishPrep-b | N-proper-fs
5921 [e]עַל־
‘al-
byPrep
6578 [e]פְּרָ֑ת
pə-rāṯ;
the EuphratesN-proper-fs
3318 [e]וַיֵּצֵ֥א
way-yê-ṣê
and went outConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
7125 [e]לִקְרָאת֖וֹ
liq-rā-ṯōw
against himPrep-l | V-Qal-Inf | 3ms
2977 [e]יֹאשִׁיָּֽהוּ׃
yō-šî-yā-hū.
JosiahN-proper-ms

Hebrew Texts
דברי הימים ב 35:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אַחֲרֵ֣י כָל־זֹ֗את אֲשֶׁ֨ר הֵכִ֤ין יֹֽאשִׁיָּ֙הוּ֙ אֶת־הַבַּ֔יִת עָלָ֞ה נְכֹ֧ו מֶֽלֶךְ־מִצְרַ֛יִם לְהִלָּחֵ֥ם בְּכַרְכְּמִ֖ישׁ עַל־פְּרָ֑ת וַיֵּצֵ֥א לִקְרָאתֹ֖ו יֹאשִׁיָּֽהוּ׃

דברי הימים ב 35:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אחרי כל־זאת אשר הכין יאשיהו את־הבית עלה נכו מלך־מצרים להלחם בכרכמיש על־פרת ויצא לקראתו יאשיהו׃

דברי הימים ב 35:20 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
אחרי כל־זאת אשר הכין יאשיהו את־הבית עלה נכו מלך־מצרים להלחם בכרכמיש על־פרת ויצא לקראתו יאשיהו׃

דברי הימים ב 35:20 Hebrew Bible
אחרי כל זאת אשר הכין יאשיהו את הבית עלה נכו מלך מצרים להלחם בכרכמיש על פרת ויצא לקראתו יאשיהו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
After all this, when Josiah had set the temple in order, Neco king of Egypt came up to make war at Carchemish on the Euphrates, and Josiah went out to engage him.

King James Bible
After all this, when Josiah had prepared the temple, Necho king of Egypt came up to fight against Carchemish by Euphrates: and Josiah went out against him.

Holman Christian Standard Bible
After all this that Josiah had prepared for the temple, Neco king of Egypt marched up to fight at Carchemish by the Euphrates, and Josiah went out to confront him.
Treasury of Scripture Knowledge

A.M.

2 Kings 23:29 In his days Pharaohnechoh king of Egypt went up against the king …

Pharaoh-necho

Jeremiah 46:2 Against Egypt, against the army of Pharaohnecho king of Egypt, which …

Carchemish

Isaiah 10:9 Is not Calno as Carchemish? is not Hamath as Arpad? is not Samaria as Damascus?

Links
2 Chronicles 35:202 Chronicles 35:20 NIV2 Chronicles 35:20 NLT2 Chronicles 35:20 ESV2 Chronicles 35:20 NASB2 Chronicles 35:20 KJV2 Chronicles 35:20 Bible Apps2 Chronicles 35:20 Biblia Paralela2 Chronicles 35:20 Chinese Bible2 Chronicles 35:20 French Bible2 Chronicles 35:20 German BibleBible Hub
2 Chronicles 35:19
Top of Page
Top of Page