2 Chronicles 35:3
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
559 [e]וַיֹּ֣אמֶר
way-yō-mer
and he saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
3881 [e]לַ֠לְוִיִּם
lal-wî-yim
to the LevitesPrep-l | N-proper-mp
  [המבונים]
[ham-mə-ḇū-nîm
-Article :: Verb - Hifil - Participle - masculine plural Art | V-Hifil-Prtcpl-mp
 
ḵ]
 
995 [e](הַמְּבִינִ֨ים)
(ham-mə-ḇî-nîm
who taughtArt | V-Hifil-Prtcpl-mp
 
q)
 
3605 [e]לְכָל־
lə-ḵāl
allPrep-l | N-msc
3478 [e]יִשְׂרָאֵ֜ל
yiś-rā-’êl
IsraelN-proper-ms
6918 [e]הַקְּדוֹשִׁ֣ים
haq-qə-ḏō-wō-šîm
who were holyArt | Adj-mp
3068 [e]לַיהוָ֗ה
Yah-weh
to YahwehPrep-l | N-proper-ms
5414 [e]תְּנ֤וּ
tə-nū
PutV-Qal-Imp-mp
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
727 [e]אֲרוֹן־
’ă-rō-wn-
arkN-csc
6944 [e]הַקֹּ֙דֶשׁ֙
haq-qō-ḏeš
the holyArt | N-ms
1004 [e]בַּ֠בַּיִת
bab-ba-yiṯ
in the housePrep-b, Art | N-ms
834 [e]אֲשֶׁ֨ר
’ă-šer
whichPro-r
1129 [e]בָּנָ֜ה
bā-nāh
builtV-Qal-Perf-3ms
8010 [e]שְׁלֹמֹ֤ה
šə-lō-mōh
SolomonN-proper-ms
1121 [e]בֶן־
ḇen-
sonN-msc
1732 [e]דָּוִיד֙
dā-wîḏ
of DavidN-proper-ms
4428 [e]מֶ֣לֶךְ
me-leḵ
kingN-msc
3478 [e]יִשְׂרָאֵ֔ל
yiś-rā-’êl,
of IsraelN-proper-ms
369 [e]אֵין־
’ên-
[it shall] no longer [be]Adv
  לָכֶ֥ם
lā-ḵem
toPrep | 2mp
4853 [e]מַשָּׂ֖א
maś-śā
a burdenN-ms
3802 [e]בַּכָּתֵ֑ף
bak-kā-ṯêp̄;
on [your] shouldersPrep-b, Art | N-fs
6258 [e]עַתָּ֗ה
‘at-tāh,
nowAdv
5647 [e]עִבְדוּ֙
‘iḇ-ḏū
serveV-Qal-Imp-mp
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
3068 [e]יְהוָ֣ה
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
430 [e]אֱלֹֽהֵיכֶ֔ם
’ĕ-lō-hê-ḵem,
your GodN-mpc | 2mp
853 [e]וְאֵ֖ת
wə-’êṯ
andConj-w | DirObjM
5971 [e]עַמּ֥וֹ
‘am-mōw
His peopleN-msc | 3ms
3478 [e]יִשְׂרָאֵֽל׃
yiś-rā-’êl.
IsraelN-proper-ms

Hebrew Texts
דברי הימים ב 35:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֣אמֶר לַ֠לְוִיִּם [הַמְּבוּנִים כ] (הַמְּבִינִ֨ים ק) לְכָל־יִשְׂרָאֵ֜ל הַקְּדֹושִׁ֣ים לַיהוָ֗ה תְּנ֤וּ אֶת־אֲרֹון־הַקֹּ֙דֶשׁ֙ בַּ֠בַּיִת אֲשֶׁ֨ר בָּנָ֜ה שְׁלֹמֹ֤ה בֶן־דָּוִיד֙ מֶ֣לֶךְ יִשְׂרָאֵ֔ל אֵין־לָכֶ֥ם מַשָּׂ֖א בַּכָּתֵ֑ף עַתָּ֗ה עִבְדוּ֙ אֶת־יְהוָ֣ה אֱלֹֽהֵיכֶ֔ם וְאֵ֖ת עַמֹּ֥ו יִשְׂרָאֵֽל׃

דברי הימים ב 35:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר ללוים [המבונים כ] (המבינים ק) לכל־ישראל הקדושים ליהוה תנו את־ארון־הקדש בבית אשר בנה שלמה בן־דויד מלך ישראל אין־לכם משא בכתף עתה עבדו את־יהוה אלהיכם ואת עמו ישראל׃

דברי הימים ב 35:3 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויאמר ללוים [המבונים כ] (המבינים ק) לכל־ישראל הקדושים ליהוה תנו את־ארון־הקדש בבית אשר בנה שלמה בן־דויד מלך ישראל אין־לכם משא בכתף עתה עבדו את־יהוה אלהיכם ואת עמו ישראל׃

דברי הימים ב 35:3 Hebrew Bible
ויאמר ללוים המבונים לכל ישראל הקדושים ליהוה תנו את ארון הקדש בבית אשר בנה שלמה בן דויד מלך ישראל אין לכם משא בכתף עתה עבדו את יהוה אלהיכם ואת עמו ישראל׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
He also said to the Levites who taught all Israel and who were holy to the LORD, "Put the holy ark in the house which Solomon the son of David king of Israel built; it will be a burden on your shoulders no longer. Now serve the LORD your God and His people Israel.

King James Bible
And said unto the Levites that taught all Israel, which were holy unto the LORD, Put the holy ark in the house which Solomon the son of David king of Israel did build; it shall not be a burden upon your shoulders: serve now the LORD your God, and his people Israel,

Holman Christian Standard Bible
He said to the Levites who taught all Israel the holy things of the LORD, "Put the holy ark in the temple built by Solomon son of David king of Israel. Since you do not have to carry it on your shoulders, now serve Yahweh your God and His people Israel.
Treasury of Scripture Knowledge

the Levites

2 Chronicles 17:8,9 And with them he sent Levites, even Shemaiah, and Nethaniah, and …

2 Chronicles 30:22 And Hezekiah spoke comfortably to all the Levites that taught the …

Deuteronomy 33:10 They shall teach Jacob your judgments, and Israel your law: they …

Nehemiah 8:7,8 Also Jeshua, and Bani, and Sherebiah, Jamin, Akkub, Shabbethai, Hodijah…

Malachi 2:7 For the priest's lips should keep knowledge, and they should seek …

put

2 Chronicles 8:11 And Solomon brought up the daughter of Pharaoh out of the city of …

2 Chronicles 34:14 And when they brought out the money that was brought into the house …

in the house

2 Chronicles 5:7 And the priests brought in the ark of the covenant of the LORD to …

not be

Numbers 4:15-49 And when Aaron and his sons have made an end of covering the sanctuary, …

1 Chronicles 23:26 And also to the Levites; they shall no more carry the tabernacle, …

serve now

Numbers 8:19 And I have given the Levites as a gift to Aaron and to his sons from …

Numbers 16:9,10 Seems it but a small thing to you, that the God of Israel has separated …

2 Corinthians 4:5 For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord; and ourselves …

Links
2 Chronicles 35:32 Chronicles 35:3 NIV2 Chronicles 35:3 NLT2 Chronicles 35:3 ESV2 Chronicles 35:3 NASB2 Chronicles 35:3 KJV2 Chronicles 35:3 Bible Apps2 Chronicles 35:3 Biblia Paralela2 Chronicles 35:3 Chinese Bible2 Chronicles 35:3 French Bible2 Chronicles 35:3 German BibleBible Hub
2 Chronicles 35:2
Top of Page
Top of Page