2 Chronicles 35:7
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7311 [e]וַיָּ֣רֶם
way-yā-rem
And gaveConj-w | V-Hifil-ConsecImperf-3ms
2977 [e]יֹאשִׁיָּ֣הוּ
yō-šî-yā-hū
JosiahN-proper-ms
1121 [e]לִבְנֵ֪י
liḇ-nê
to the layPrep-l | N-mpc
5971 [e]הָעָ֟ם
hā-‘ām
the [lay] peopleArt | N-ms
6629 [e]צֹ֞אן
ṣōn
from the flockN-cs
3532 [e]כְּבָשִׂ֣ים
kə-ḇā-śîm
lambsN-mp
1121 [e]וּבְנֵֽי־
ū-ḇə-nê-
andConj-w | N-mpc
5795 [e]עִזִּים֮
‘iz-zîm
young goatsN-fp
3605 [e]הַכֹּ֣ל
hak-kōl
allArt | N-ms
6453 [e]לַפְּסָחִים֒
lap-pə-sā-ḥîm
for Passover [offerings]Prep-l, Art | N-mp
3605 [e]לְכָל־
lə-ḵāl
for allPrep-l | N-msc
4672 [e]הַנִּמְצָ֗א
han-nim-ṣā,
who were presentArt | V-Nifal-Prtcpl-ms
4557 [e]לְמִסְפַּר֙
lə-mis-par
to the numberPrep-l | N-msc
7970 [e]שְׁלֹשִׁ֣ים
šə-lō-šîm
of thirtyNumber-cp
505 [e]אֶ֔לֶף
’e-lep̄,
thousandNumber-ms
1241 [e]וּבָקָ֖ר
ū-ḇā-qār
and as well as cattleConj-w | N-ms
7969 [e]שְׁלֹ֣שֶׁת
šə-lō-šeṯ
threeNumber-msc
505 [e]אֲלָפִ֑ים
’ă-lā-p̄îm;
thousandNumber-mp
428 [e]אֵ֖לֶּה
’êl-leh
these [were]Pro-cp
7399 [e]מֵרְכ֥וּשׁ
mê-rə-ḵūš
from possessionsPrep-m | N-msc
4428 [e]הַמֶּֽלֶךְ׃
ham-me-leḵ.
of the kingArt | N-ms
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
דברי הימים ב 35:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּ֣רֶם יֹאשִׁיָּ֣הוּ לִבְנֵ֪י הָעָ֟ם צֹ֞אן כְּבָשִׂ֣ים וּבְנֵֽי־עִזִּים֮ הַכֹּ֣ל לַפְּסָחִים֒ לְכָל־הַנִּמְצָ֗א לְמִסְפַּר֙ שְׁלֹשִׁ֣ים אֶ֔לֶף וּבָקָ֖ר שְׁלֹ֣שֶׁת אֲלָפִ֑ים אֵ֖לֶּה מֵרְכ֥וּשׁ הַמֶּֽלֶךְ׃ ס

דברי הימים ב 35:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וירם יאשיהו לבני העם צאן כבשים ובני־עזים הכל לפסחים לכל־הנמצא למספר שלשים אלף ובקר שלשת אלפים אלה מרכוש המלך׃ ס

דברי הימים ב 35:7 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וירם יאשיהו לבני העם צאן כבשים ובני־עזים הכל לפסחים לכל־הנמצא למספר שלשים אלף ובקר שלשת אלפים אלה מרכוש המלך׃ ס

דברי הימים ב 35:7 Hebrew Bible
וירם יאשיהו לבני העם צאן כבשים ובני עזים הכל לפסחים לכל הנמצא למספר שלשים אלף ובקר שלשת אלפים אלה מרכוש המלך׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Josiah contributed to the lay people, to all who were present, flocks of lambs and young goats, all for the Passover offerings, numbering 30,000 plus 3,000 bulls; these were from the king's possessions.

King James Bible
And Josiah gave to the people, of the flock, lambs and kids, all for the passover offerings, for all that were present, to the number of thirty thousand, and three thousand bullocks: these were of the king's substance.

Holman Christian Standard Bible
Then Josiah donated 30,000 sheep, lambs, and young goats, plus 3,000 bulls from his own possessions, for the Passover sacrifices for all the lay people who were present.
Treasury of Scripture Knowledge

Josiah

2 Chronicles 7:8-10 Also at the same time Solomon kept the feast seven days, and all …

2 Chronicles 30:24 For Hezekiah king of Judah did give to the congregation a thousand …

Isaiah 32:8 But the liberal devises liberal things; and by liberal things shall he stand.

Ezekiel 45:17 And it shall be the prince's part to give burnt offerings, and meat …

gave [heb] offered

1 Kings 8:63 And Solomon offered a sacrifice of peace offerings, which he offered …

thirty thousand According to the calculation, that not fewer than ten, nor more than twenty persons, were to join for one kid or lamb, the numbers given on this occasion would suffice for above

1 Kings 8:63 And Solomon offered a sacrifice of peace offerings, which he offered …

1 Chronicles 29:3 Moreover, because I have set my affection to the house of my God, …

Links
2 Chronicles 35:72 Chronicles 35:7 NIV2 Chronicles 35:7 NLT2 Chronicles 35:7 ESV2 Chronicles 35:7 NASB2 Chronicles 35:7 KJV2 Chronicles 35:7 Bible Apps2 Chronicles 35:7 Biblia Paralela2 Chronicles 35:7 Chinese Bible2 Chronicles 35:7 French Bible2 Chronicles 35:7 German BibleBible Hub
2 Chronicles 35:6
Top of Page
Top of Page