2 Chronicles 4:5
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5672 [e]וְעָבְי֣וֹ
wə-‘ā-ḇə-yōw
And it [was] thickConj-w | N-msc | 3ms
2947 [e]טֶ֔פַח
ṭe-p̄aḥ,
a handbreadthN-ms
8193 [e]וּשְׂפָתוֹ֙
ū-śə-p̄ā-ṯōw
and its brimConj-w | N-fsc | 3ms
4639 [e]כְּמַעֲשֵׂ֣ה
kə-ma-‘ă-śêh
like was shapedPrep-k | N-msc
8193 [e]שְׂפַת־
śə-p̄aṯ-
the brimN-fsc
3563 [e]כּ֔וֹס
kō-ws,
of a cupN-fs
6525 [e]פֶּ֖רַח
pe-raḥ
[like] a blossomN-msc
7799 [e]שֽׁוֹשַׁנָּ֑ה
šō-wō-šan-nāh;
lilyN-cs
2388 [e]מַחֲזִ֣יק
ma-ḥă-zîq
it containedV-Hifil-Prtcpl-ms
1324 [e]בַּתִּ֔ים
bat-tîm,
bathsN-fp
7969 [e]שְׁלֹ֥שֶׁת
šə-lō-šeṯ
ThreeNumber-msc
505 [e]אֲלָפִ֖ים
’ă-lā-p̄îm
thousandNumber-mp
3557 [e]יָכִֽיל׃
yā-ḵîl.
heldV-Hifil-Imperf-3ms
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
דברי הימים ב 4:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעָבְיֹ֣ו טֶ֔פַח וּשְׂפָתֹו֙ כְּמַעֲשֵׂ֣ה שְׂפַת־כֹּ֔וס פֶּ֖רַח שֹֽׁושַׁנָּ֑ה מַחֲזִ֣יק בַּתִּ֔ים שְׁלֹ֥שֶׁת אֲלָפִ֖ים יָכִֽיל׃ ס

דברי הימים ב 4:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועביו טפח ושפתו כמעשה שפת־כוס פרח שושנה מחזיק בתים שלשת אלפים יכיל׃ ס

דברי הימים ב 4:5 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ועביו טפח ושפתו כמעשה שפת־כוס פרח שושנה מחזיק בתים שלשת אלפים יכיל׃ ס

דברי הימים ב 4:5 Hebrew Bible
ועביו טפח ושפתו כמעשה שפת כוס פרח שושנה מחזיק בתים שלשת אלפים יכיל׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
It was a handbreadth thick, and its brim was made like the brim of a cup, like a lily blossom; it could hold 3,000 baths.

King James Bible
And the thickness of it was an handbreadth, and the brim of it like the work of the brim of a cup, with flowers of lilies; and it received and held three thousand baths.

Holman Christian Standard Bible
The reservoir was three inches thick, and its rim was fashioned like the brim of a cup or a lily blossom. It could hold 11,000 gallons.
Treasury of Scripture Knowledge

with flowers of lilies. or, like a lily flower.
three thousand baths. In the parallel passage, it is said to hold only two thousand baths, but that, if filled up to the top, it would hold

See

1 Kings 7:26 And it was an hand breadth thick, and the brim thereof was worked …

1 Kings 7:26 And it was an hand breadth thick, and the brim thereof was worked …

Links
2 Chronicles 4:52 Chronicles 4:5 NIV2 Chronicles 4:5 NLT2 Chronicles 4:5 ESV2 Chronicles 4:5 NASB2 Chronicles 4:5 KJV2 Chronicles 4:5 Bible Apps2 Chronicles 4:5 Biblia Paralela2 Chronicles 4:5 Chinese Bible2 Chronicles 4:5 French Bible2 Chronicles 4:5 German BibleBible Hub
2 Chronicles 4:4
Top of Page
Top of Page