2 Kings 10:17
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
935 [e]וַיָּבֹא֙
way-yā-ḇō
And when he cameConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
8111 [e]שֹֽׁמְר֔וֹן
šō-mə-rō-wn,
to SamariaN-proper-fs
5221 [e]וַ֠יַּךְ
way-yaḵ
and he killedConj-w | V-Hifil-ConsecImperf-3ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
3605 [e]כָּל־
kāl-
allN-msc
7604 [e]הַנִּשְׁאָרִ֧ים
han-niš-’ā-rîm
who remainedArt | V-Nifal-Prtcpl-mp
256 [e]לְאַחְאָ֛ב
lə-’aḥ-’āḇ
to AhabPrep-l | N-proper-ms
8111 [e]בְּשֹׁמְר֖וֹן
bə-šō-mə-rō-wn
in SamariaPrep-b | N-proper-fs
5704 [e]עַד־
‘aḏ-
tillPrep
8045 [e]הִשְׁמִיד֑וֹ
hiš-mî-ḏōw;
he had destroyed themV-Hifil-Perf-3ms | 3ms
1697 [e]כִּדְבַ֣ר
kiḏ-ḇar
according to the wordPrep-k | N-msc
3068 [e]יְהוָ֔ה
Yah-weh,
of YahwehN-proper-ms
834 [e]אֲשֶׁ֥ר
’ă-šer
whichPro-r
1696 [e]דִּבֶּ֖ר
dib-ber
He spokeV-Piel-Perf-3ms
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
452 [e]אֵלִיָּֽהוּ׃
’ê-lî-yā-hū.
ElijahN-proper-ms
  פ
-Punc

Hebrew Texts
מלכים ב 10:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּבֹא֙ שֹֽׁמְרֹ֔ון וַ֠יַּךְ אֶת־כָּל־הַנִּשְׁאָרִ֧ים לְאַחְאָ֛ב בְּשֹׁמְרֹ֖ון עַד־הִשְׁמִידֹ֑ו כִּדְבַ֣ר יְהוָ֔ה אֲשֶׁ֥ר דִּבֶּ֖ר אֶל־אֵלִיָּֽהוּ׃ פ

מלכים ב 10:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויבא שמרון ויך את־כל־הנשארים לאחאב בשמרון עד־השמידו כדבר יהוה אשר דבר אל־אליהו׃ פ

מלכים ב 10:17 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויבא שמרון ויך את־כל־הנשארים לאחאב בשמרון עד־השמידו כדבר יהוה אשר דבר אל־אליהו׃ פ

מלכים ב 10:17 Hebrew Bible
ויבא שמרון ויך את כל הנשארים לאחאב בשמרון עד השמידו כדבר יהוה אשר דבר אל אליהו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
When he came to Samaria, he killed all who remained to Ahab in Samaria, until he had destroyed him, according to the word of the LORD which He spoke to Elijah.

King James Bible
And when he came to Samaria, he slew all that remained unto Ahab in Samaria, till he had destroyed him, according to the saying of the LORD, which he spake to Elijah.

Holman Christian Standard Bible
When Jehu came to Samaria, he struck down all who remained from the house of Ahab in Samaria until he had annihilated his house, according to the word of the LORD spoken to Elijah.
Treasury of Scripture Knowledge

he slew

2 Kings 10:11 So Jehu slew all that remained of the house of Ahab in Jezreel, and …

2 Kings 9:8 For the whole house of Ahab shall perish: and I will cut off from …

2 Chronicles 22:8 And it came to pass, that, when Jehu was executing judgment on the …

Psalm 109:8,9 Let his days be few; and let another take his office…

Malachi 4:1 For, behold, the day comes, that shall burn as an oven; and all the …

according

2 Kings 10:10 Know now that there shall fall to the earth nothing of the word of …

2 Kings 9:25,26 Then said Jehu to Bidkar his captain, Take up, and cast him in the …

1 Kings 21:21 Behold, I will bring evil on you, and will take away your posterity, …

Links
2 Kings 10:172 Kings 10:17 NIV2 Kings 10:17 NLT2 Kings 10:17 ESV2 Kings 10:17 NASB2 Kings 10:17 KJV2 Kings 10:17 Bible Apps2 Kings 10:17 Biblia Paralela2 Kings 10:17 Chinese Bible2 Kings 10:17 French Bible2 Kings 10:17 German BibleBible Hub
2 Kings 10:16
Top of Page
Top of Page