2 Kings 11:9
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6213 [e]וַֽיַּעֲשׂ֞וּ
way-ya-‘ă-śū
So didConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
8269 [e]שָׂרֵ֣י
śā-rê
the captainsN-mpc
  [המאיות]
[ham-mê-yō-wṯ
of hundredsArticle :: Number - feminine plural Art | Number-fp
 
ḵ]
 
3967 [e](הַמֵּא֗וֹת)
(ham-mê-’ō-wṯ,
the hundredsArt | Number-fp
 
q)
 
3605 [e]כְּכֹ֣ל
kə-ḵōl
according to allPrep-k | N-ms
834 [e]אֲשֶׁר־
’ă-šer-
thatPro-r
6680 [e]צִוָּה֮
ṣiw-wāh
commandedV-Piel-Perf-3ms
3077 [e]יְהוֹיָדָ֣ע
yə-hō-w-yā-ḏā‘
JehoiadaN-proper-ms
3548 [e]הַכֹּהֵן֒
hak-kō-hên
the priestArt | N-ms
3947 [e]וַיִּקְחוּ֙
way-yiq-ḥū
and tookConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
376 [e]אִ֣ישׁ
’îš
each of themN-ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
376 [e]אֲנָשָׁ֔יו
’ă-nā-šāw,
his menN-mpc | 3ms
935 [e]בָּאֵ֣י
bā-’ê
who were to be on dutyV-Qal-Prtcpl-mpc
7676 [e]הַשַּׁבָּ֔ת
haš-šab-bāṯ,
on the SabbathArt | N-cs
5973 [e]עִ֖ם
‘im
withPrep
3318 [e]יֹצְאֵ֣י
yō-ṣə-’ê
those who were going off dutyV-Qal-Prtcpl-mpc
7676 [e]הַשַּׁבָּ֑ת
haš-šab-bāṯ;
on the SabbathArt | N-cs
935 [e]וַיָּבֹ֖אוּ
way-yā-ḇō-’ū
and cameConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
3077 [e]יְהוֹיָדָ֥ע
yə-hō-w-yā-ḏā‘
JehoiadaN-proper-ms
3548 [e]הַכֹּהֵֽן׃
hak-kō-hên.
the priestArt | N-ms

Hebrew Texts
מלכים ב 11:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַֽיַּעֲשׂ֞וּ שָׂרֵ֣י [הַמֵּאיֹות כ] (הַמֵּאֹ֗ות ק) כְּכֹ֣ל אֲשֶׁר־צִוָּה֮ יְהֹויָדָ֣ע הַכֹּהֵן֒ וַיִּקְחוּ֙ אִ֣ישׁ אֶת־אֲנָשָׁ֔יו בָּאֵ֣י הַשַּׁבָּ֔ת עִ֖ם יֹצְאֵ֣י הַשַּׁבָּ֑ת וַיָּבֹ֖אוּ אֶל־יְהֹויָדָ֥ע הַכֹּהֵֽן׃

מלכים ב 11:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויעשו שרי [המאיות כ] (המאות ק) ככל אשר־צוה יהוידע הכהן ויקחו איש את־אנשיו באי השבת עם יצאי השבת ויבאו אל־יהוידע הכהן׃

מלכים ב 11:9 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויעשו שרי [המאיות כ] (המאות ק) ככל אשר־צוה יהוידע הכהן ויקחו איש את־אנשיו באי השבת עם יצאי השבת ויבאו אל־יהוידע הכהן׃

מלכים ב 11:9 Hebrew Bible
ויעשו שרי המאיות ככל אשר צוה יהוידע הכהן ויקחו איש את אנשיו באי השבת עם יצאי השבת ויבאו אל יהוידע הכהן׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
So the captains of hundreds did according to all that Jehoiada the priest commanded. And each one of them took his men who were to come in on the sabbath, with those who were to go out on the sabbath, and came to Jehoiada the priest.

King James Bible
And the captains over the hundreds did according to all things that Jehoiada the priest commanded: and they took every man his men that were to come in on the sabbath, with them that should go out on the sabbath, and came to Jehoiada the priest.

Holman Christian Standard Bible
So the commanders of hundreds did everything Jehoiada the priest commanded. They each brought their men--those coming on duty on the Sabbath and those going off duty--and went to Jehoiada the priest.
Treasury of Scripture Knowledge

the captains

2 Kings 11:4 And the seventh year Jehoiada sent and fetched the rulers over hundreds, …

1 Chronicles 26:26 Which Shelomith and his brothers were over all the treasures of the …

2 Chronicles 23:8 So the Levites and all Judah did according to all things that Jehoiada …

Links
2 Kings 11:92 Kings 11:9 NIV2 Kings 11:9 NLT2 Kings 11:9 ESV2 Kings 11:9 NASB2 Kings 11:9 KJV2 Kings 11:9 Bible Apps2 Kings 11:9 Biblia Paralela2 Kings 11:9 Chinese Bible2 Kings 11:9 French Bible2 Kings 11:9 German BibleBible Hub
2 Kings 11:8
Top of Page
Top of Page