2 Kings 12:11
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5414 [e]וְנָתְנוּ֙
wə-nā-ṯə-nū
And they gaveConj-w | V-Qal-ConjPerf-3cp
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
3701 [e]הַכֶּ֣סֶף
hak-ke-sep̄
the moneyArt | N-ms
8505 [e]הַֽמְתֻכָּ֔ן
ham-ṯuk-kān,
which had been apportionedArt | V-Pual-Prtcpl-ms
5921 [e]עַל־
‘al-
intoPrep
  [יד]
[yaḏ
-Noun - fdc N-fdc
 
ḵ]
 
3027 [e](יְדֵי֙)
(yə-ḏê
the hands ofN-fdc
 
q)
 
6213 [e]עֹשֵׂ֣י
‘ō-śê
those who didV-Qal-Prtcpl-mpc
4399 [e]הַמְּלָאכָ֔ה
ham-mə-lā-ḵāh,
the workArt | N-fs
  [הפקדים]
[hap-pə-qu-ḏîm
-Article :: Verb - Qal - QalPassParticiple - masculine plural Art | V-Qal-QalPassPrtcpl-mp
 
ḵ]
 
6485 [e](הַמֻּפְקָדִ֖ים)
(ham-mup̄-qā-ḏîm
the who had oversight ofArt | V-Hofal-Prtcpl-mp
 
q)
 
1004 [e]בֵּ֣ית
bêṯ
the houseN-msc
3068 [e]יְהוָ֑ה
Yah-weh;
of YahwehN-proper-ms
3318 [e]וַיּוֹצִיאֻ֜הוּ
way-yō-w-ṣî-’u-hū
and they paid it outConj-w | V-Hifil-ConsecImperf-3mp | 3ms
2796 [e]לְחָרָשֵׁ֤י
lə-ḥā-rā-šê
toPrep-l | N-mpc
6086 [e]הָעֵץ֙
hā-‘êṣ
the carpentersArt | N-ms
1129 [e]וְלַבֹּנִ֔ים
wə-lab-bō-nîm,
and buildersConj-w, Prep-l, Art | V-Qal-Prtcpl-mp
6213 [e]הָעֹשִׂ֖ים
hā-‘ō-śîm
who worked onArt | V-Qal-Prtcpl-mp
1004 [e]בֵּ֥ית
bêṯ
the houseN-msc
3068 [e]יְהוָֽה׃
Yah-weh.
of YahwehN-proper-ms

Hebrew Texts
מלכים ב 12:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְנָתְנוּ֙ אֶת־הַכֶּ֣סֶף הַֽמְתֻכָּ֔ן עַל־ [יַד כ] (יְדֵי֙ ק) עֹשֵׂ֣י הַמְּלָאכָ֔ה [הַפְּקֻדִים כ] (הַמֻּפְקָדִ֖ים ק) בֵּ֣ית יְהוָ֑ה וַיֹּוצִיאֻ֜הוּ לְחָרָשֵׁ֤י הָעֵץ֙ וְלַבֹּנִ֔ים הָעֹשִׂ֖ים בֵּ֥ית יְהוָֽה׃

מלכים ב 12:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ונתנו את־הכסף המתכן על־ [יד כ] (ידי ק) עשי המלאכה [הפקדים כ] (המפקדים ק) בית יהוה ויוציאהו לחרשי העץ ולבנים העשים בית יהוה׃

מלכים ב 12:11 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ונתנו את־הכסף המתכן על־ [יד כ] (ידי ק) עשי המלאכה [הפקדים כ] (המפקדים ק) בית יהוה ויוציאהו לחרשי העץ ולבנים העשים בית יהוה׃

מלכים ב 12:11 Hebrew Bible
ונתנו את הכסף המתכן על יד עשי המלאכה הפקדים בית יהוה ויוציאהו לחרשי העץ ולבנים העשים בית יהוה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
They gave the money which was weighed out into the hands of those who did the work, who had the oversight of the house of the LORD; and they paid it out to the carpenters and the builders who worked on the house of the LORD;

King James Bible
And they gave the money, being told, into the hands of them that did the work, that had the oversight of the house of the LORD: and they laid it out to the carpenters and builders, that wrought upon the house of the LORD,

Holman Christian Standard Bible
Then they would put the counted money into the hands of those doing the work--those who oversaw the LORD's temple. They in turn would pay it out to those working on the LORD's temple--the carpenters, the builders,
Treasury of Scripture Knowledge

gave the money

2 Kings 22:5,6 And let them deliver it into the hand of the doers of the work, that …

2 Chronicles 24:11,12 Now it came to pass, that at what time the chest was brought to the …

2 Chronicles 34:9-11 And when they came to Hilkiah the high priest, they delivered the …

laid it out [heb] brought it forth

Links
2 Kings 12:112 Kings 12:11 NIV2 Kings 12:11 NLT2 Kings 12:11 ESV2 Kings 12:11 NASB2 Kings 12:11 KJV2 Kings 12:11 Bible Apps2 Kings 12:11 Biblia Paralela2 Kings 12:11 Chinese Bible2 Kings 12:11 French Bible2 Kings 12:11 German BibleBible Hub
2 Kings 12:10
Top of Page
Top of Page