2 Kings 12:18
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3947 [e]וַיִּקַּ֞ח
way-yiq-qaḥ
And tookConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
3060 [e]יְהוֹאָ֣שׁ
yə-hō-w-’āš
JehoashN-proper-ms
4428 [e]מֶֽלֶךְ־
me-leḵ-
kingN-msc
3063 [e]יְהוּדָ֗ה
yə-hū-ḏāh,
of JudahN-proper-ms
853 [e]אֵ֣ת
’êṯ
-DirObjM
3605 [e]כָּל־
kāl-
allN-msc
6944 [e]הַקֳּדָשִׁ֡ים
haq-qo-ḏā-šîm
the sacred thingsArt | N-mp
834 [e]אֲשֶׁר־
’ă-šer-
thatPro-r
6942 [e]הִקְדִּ֣ישׁוּ
hiq-dî-šū
had dedicatedV-Hifil-Perf-3cp
3092 [e]יְהוֹשָׁפָ֣ט
yə-hō-wō-šā-p̄āṭ
JehoshaphatN-proper-ms
3088 [e]וִיהוֹרָם֩
wî-hō-w-rām
and JoramConj-w | N-proper-ms
274 [e]וַאֲחַזְיָ֨הוּ
wa-’ă-ḥaz-yā-hū
and AhaziahConj-w | N-proper-ms
1 [e]אֲבֹתָ֜יו
’ă-ḇō-ṯāw
his fathersN-mpc | 3ms
4428 [e]מַלְכֵ֤י
mal-ḵê
kingsN-mpc
3063 [e]יְהוּדָה֙
yə-hū-ḏāh
of JudahN-proper-ms
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
6944 [e]קֳדָשָׁ֔יו
qo-ḏā-šāw,
his own sacred thingsN-mpc | 3ms
853 [e]וְאֵ֣ת
wə-’êṯ
andConj-w | DirObjM
3605 [e]כָּל־
kāl-
allN-msc
2091 [e]הַזָּהָ֗ב
haz-zā-hāḇ,
the goldArt | N-ms
4672 [e]הַנִּמְצָ֛א
han-nim-ṣā
foundArt | V-Nifal-Prtcpl-ms
214 [e]בְּאֹצְר֥וֹת
bə-’ō-ṣə-rō-wṯ
in the treasuriesPrep-b | N-mpc
1004 [e]בֵּית־
bêṯ-
of the houseN-msc
3068 [e]יְהוָ֖ה
Yah-weh
of YahwehN-proper-ms
1004 [e]וּבֵ֣ית
ū-ḇêṯ
and in houseConj-w | N-msc
4428 [e]הַמֶּ֑לֶךְ
ham-me-leḵ;
of the kingArt | N-ms
7971 [e]וַיִּשְׁלַ֗ח
way-yiš-laḥ,
and sent [them]Conj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
2371 [e]לַֽחֲזָאֵל֙
la-ḥă-zā-’êl
to HazaelPrep-l | N-proper-ms
4428 [e]מֶ֣לֶךְ
me-leḵ
kingN-msc
758 [e]אֲרָ֔ם
’ă-rām,
of SyriaN-proper-fs
5927 [e]וַיַּ֖עַל
way-ya-‘al
And he went awayConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
5921 [e]מֵעַ֥ל
mê-‘al
fromPrep-m
3389 [e]יְרוּשָׁלִָֽם׃
yə-rū-šā-lim.
JerusalemN-proper-fsHebrew Texts
מלכים ב 12:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּקַּ֞ח יְהֹואָ֣שׁ מֶֽלֶךְ־יְהוּדָ֗ה אֵ֣ת כָּל־הַקֳּדָשִׁ֡ים אֲשֶׁר־הִקְדִּ֣ישׁוּ יְהֹושָׁפָ֣ט וִיהֹורָם֩ וַאֲחַזְיָ֨הוּ אֲבֹתָ֜יו מַלְכֵ֤י יְהוּדָה֙ וְאֶת־קֳדָשָׁ֔יו וְאֵ֣ת כָּל־הַזָּהָ֗ב הַנִּמְצָ֛א בְּאֹצְרֹ֥ות בֵּית־יְהוָ֖ה וּבֵ֣ית הַמֶּ֑לֶךְ וַיִּשְׁלַ֗ח לַֽחֲזָאֵל֙ מֶ֣לֶךְ אֲרָ֔ם וַיַּ֖עַל מֵעַ֥ל יְרוּשָׁלִָֽם׃

מלכים ב 12:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקח יהואש מלך־יהודה את כל־הקדשים אשר־הקדישו יהושפט ויהורם ואחזיהו אבתיו מלכי יהודה ואת־קדשיו ואת כל־הזהב הנמצא באצרות בית־יהוה ובית המלך וישלח לחזאל מלך ארם ויעל מעל ירושלם׃

מלכים ב 12:18 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויקח יהואש מלך־יהודה את כל־הקדשים אשר־הקדישו יהושפט ויהורם ואחזיהו אבתיו מלכי יהודה ואת־קדשיו ואת כל־הזהב הנמצא באצרות בית־יהוה ובית המלך וישלח לחזאל מלך ארם ויעל מעל ירושלם׃

מלכים ב 12:18 Hebrew Bible
ויקח יהואש מלך יהודה את כל הקדשים אשר הקדישו יהושפט ויהורם ואחזיהו אבתיו מלכי יהודה ואת קדשיו ואת כל הזהב הנמצא באצרות בית יהוה ובית המלך וישלח לחזאל מלך ארם ויעל מעל ירושלם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Jehoash king of Judah took all the sacred things that Jehoshaphat and Jehoram and Ahaziah, his fathers, kings of Judah, had dedicated, and his own sacred things and all the gold that was found among the treasuries of the house of the LORD and of the king's house, and sent them to Hazael king of Aram. Then he went away from Jerusalem.

King James Bible
And Jehoash king of Judah took all the hallowed things that Jehoshaphat, and Jehoram, and Ahaziah, his fathers, kings of Judah, had dedicated, and his own hallowed things, and all the gold that was found in the treasures of the house of the LORD, and in the king's house, and sent it to Hazael king of Syria: and he went away from Jerusalem.

Holman Christian Standard Bible
So King Joash of Judah took all the consecrated items that his ancestors--Judah's kings Jehoshaphat, Jehoram, and Ahaziah--had consecrated, along with his own consecrated items and all the gold found in the treasuries of the LORD's temple and in the king's palace, and he sent them to Hazael king of Aram. Then Hazael withdrew from Jerusalem.
Treasury of Scripture Knowledge

took all the hallowed He dearly bought, by such unhallowed means, a peace which was of short duration; for the next year Hazael returned, and Jehoash having no more treasures, was obliged to hazard a battle, which he lost, and the principal part of his nobility, so that Judah was totally ruined, and Jehoash soon after slain in his bed by his own servants.

2 Kings 18:15,16 And Hezekiah gave him all the silver that was found in the house …

1 Kings 15:18 Then Asa took all the silver and the gold that were left in the treasures …

2 Chronicles 16:2 Then Asa brought out silver and gold out of the treasures of the …

went away [heb] went up

Links
2 Kings 12:182 Kings 12:18 NIV2 Kings 12:18 NLT2 Kings 12:18 ESV2 Kings 12:18 NASB2 Kings 12:18 KJV2 Kings 12:18 Bible Apps2 Kings 12:18 Biblia Paralela2 Kings 12:18 Chinese Bible2 Kings 12:18 French Bible2 Kings 12:18 German BibleBible Hub
2 Kings 12:17
Top of Page
Top of Page