2 Kings 23:16
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6437 [e]וַיִּ֣פֶן
way-yi-p̄en
And as turnedConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
2977 [e]יֹאשִׁיָּ֗הוּ
yō-šî-yā-hū,
JosiahN-proper-ms
7200 [e]וַיַּ֨רְא
way-yar
and he sawConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
6913 [e]הַקְּבָרִ֤ים
haq-qə-ḇā-rîm
the tombsArt | N-mp
834 [e]אֲשֶׁר־
’ă-šer-
that [were]Pro-r
8033 [e]שָׁם֙
šām
thereAdv
2022 [e]בָּהָ֔ר
bā-hār,
on the mountainPrep-b, Art | N-ms
7971 [e]וַיִּשְׁלַ֗ח
way-yiš-laḥ,
and he sentConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
3947 [e]וַיִּקַּ֤ח
way-yiq-qaḥ
and tookConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
6106 [e]הָֽעֲצָמוֹת֙
hā-‘ă-ṣā-mō-wṯ
the bonesArt | N-fp
4480 [e]מִן־
min-
outPrep
6913 [e]הַקְּבָרִ֔ים
haq-qə-ḇā-rîm,
of the tombsArt | N-mp
8313 [e]וַיִּשְׂרֹ֥ף
way-yiś-rōp̄
and burned [them]Conj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
5921 [e]עַל־
‘al-
onPrep
4196 [e]הַמִּזְבֵּ֖חַ
ham-miz-bê-aḥ
the altarArt | N-ms
2930 [e]וַֽיְטַמְּאֵ֑הוּ
way-ṭam-mə-’ê-hū;
and defiled itConj-w | V-Piel-ConsecImperf-3ms | 3ms
1697 [e]כִּדְבַ֣ר
kiḏ-ḇar
according to the wordPrep-k | N-msc
3068 [e]יְהוָ֗ה
Yah-weh
of YahwehN-proper-ms
834 [e]אֲשֶׁ֤ר
’ă-šer
whichPro-r
7121 [e]קָרָא֙
qā-rā
proclaimedV-Qal-Perf-3ms
376 [e]אִ֣ישׁ
’îš
the manN-msc
430 [e]הָאֱלֹהִ֔ים
hā-’ĕ-lō-hîm,
of GodArt | N-mp
834 [e]אֲשֶׁ֣ר
’ă-šer
whoPro-r
7121 [e]קָרָ֔א
qā-rā,
proclaimedV-Qal-Perf-3ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
1697 [e]הַדְּבָרִ֖ים
had-də-ḇā-rîm
wordsArt | N-mp
428 [e]הָאֵֽלֶּה׃
hā-’êl-leh.
theseArt | Pro-cp

Hebrew Texts
מלכים ב 23:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּ֣פֶן יֹאשִׁיָּ֗הוּ וַיַּ֨רְא אֶת־הַקְּבָרִ֤ים אֲשֶׁר־שָׁם֙ בָּהָ֔ר וַיִּשְׁלַ֗ח וַיִּקַּ֤ח אֶת־הָֽעֲצָמֹות֙ מִן־הַקְּבָרִ֔ים וַיִּשְׂרֹ֥ף עַל־הַמִּזְבֵּ֖חַ וַֽיְטַמְּאֵ֑הוּ כִּדְבַ֣ר יְהוָ֗ה אֲשֶׁ֤ר קָרָא֙ אִ֣ישׁ הָאֱלֹהִ֔ים אֲשֶׁ֣ר קָרָ֔א אֶת־הַדְּבָרִ֖ים הָאֵֽלֶּה׃

מלכים ב 23:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויפן יאשיהו וירא את־הקברים אשר־שם בהר וישלח ויקח את־העצמות מן־הקברים וישרף על־המזבח ויטמאהו כדבר יהוה אשר קרא איש האלהים אשר קרא את־הדברים האלה׃

מלכים ב 23:16 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויפן יאשיהו וירא את־הקברים אשר־שם בהר וישלח ויקח את־העצמות מן־הקברים וישרף על־המזבח ויטמאהו כדבר יהוה אשר קרא איש האלהים אשר קרא את־הדברים האלה׃

מלכים ב 23:16 Hebrew Bible
ויפן יאשיהו וירא את הקברים אשר שם בהר וישלח ויקח את העצמות מן הקברים וישרף על המזבח ויטמאהו כדבר יהוה אשר קרא איש האלהים אשר קרא את הדברים האלה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now when Josiah turned, he saw the graves that were there on the mountain, and he sent and took the bones from the graves and burned them on the altar and defiled it according to the word of the LORD which the man of God proclaimed, who proclaimed these things.

King James Bible
And as Josiah turned himself, he spied the sepulchres that were there in the mount, and sent, and took the bones out of the sepulchres, and burned them upon the altar, and polluted it, according to the word of the LORD which the man of God proclaimed, who proclaimed these words.

Holman Christian Standard Bible
As Josiah turned, he saw the tombs there on the mountain. He sent someone to take the bones out of the tombs, and he burned them on the altar. He defiled it according to the word of the LORD proclaimed by the man of God who proclaimed these things.
Treasury of Scripture Knowledge

burned.

1 Kings 13:1,2,32 And, behold, there came a man of God out of Judah by the word of …

Matthew 24:35 Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away.

John 10:35 If he called them gods, to whom the word of God came, and the scripture …

who proclaimed. The Septuagint and Hexaplar Syriac at Paris insert, 'when Jeroboam stood by the altar at the feast. And turning about, he cast his eyes on the sepulchre of the man of God'--

Links
2 Kings 23:162 Kings 23:16 NIV2 Kings 23:16 NLT2 Kings 23:16 ESV2 Kings 23:16 NASB2 Kings 23:16 KJV2 Kings 23:16 Bible Apps2 Kings 23:16 Biblia Paralela2 Kings 23:16 Chinese Bible2 Kings 23:16 French Bible2 Kings 23:16 German BibleBible Hub
2 Kings 23:15
Top of Page
Top of Page