2 Kings 23:15
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1571 [e]וְגַ֨ם
wə-ḡam
MoreoverConj-w | Conj
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
4196 [e]הַמִּזְבֵּ֜חַ
ham-miz-bê-aḥ
the altarArt | N-ms
834 [e]אֲשֶׁ֣ר
’ă-šer
that [was]Pro-r
  בְּבֵֽית־
bə-ḇêṯ-
atPrep
1008 [e]אֵ֗ל
’êl,
BethelPrep | N-proper-fs
1116 [e]הַבָּמָה֙
hab-bā-māh
[and] the high placeArt | N-fs
834 [e]אֲשֶׁ֨ר
’ă-šer
whichPro-r
6213 [e]עָשָׂ֜ה
‘ā-śāh
had madeV-Qal-Perf-3ms
3379 [e]יָרָבְעָ֤ם
yā-rā-ḇə-‘ām
JeroboamN-proper-ms
1121 [e]בֶּן־
ben-
sonN-msc
5028 [e]נְבָט֙
nə-ḇāṭ
of NebatN-proper-ms
834 [e]אֲשֶׁ֣ר
’ă-šer
whoPro-r
2398 [e]הֶחֱטִ֣יא
he-ḥĕ-ṭî
made sinV-Hifil-Perf-3ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
3478 [e]יִשְׂרָאֵ֔ל
yiś-rā-’êl,
IsraelN-proper-ms
1571 [e]גַּ֣ם
gam
bothConj
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
4196 [e]הַמִּזְבֵּ֧חַ
ham-miz-bê-aḥ
altarArt | N-ms
1931 [e]הַה֛וּא
ha-hū
thatArt | Pro-3ms
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
1116 [e]הַבָּמָ֖ה
hab-bā-māh
the high placeArt | N-fs
5422 [e]נָתָ֑ץ
nā-ṯāṣ;
he broke downV-Qal-Perf-3ms
8313 [e]וַיִּשְׂרֹ֧ף
way-yiś-rōp̄
and he burnedConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
1116 [e]הַבָּמָ֛ה
hab-bā-māh
the high placeArt | N-fs
1854 [e]הֵדַ֥ק
hê-ḏaq
[and] crushed [it]V-Hifil-Perf-3ms
6083 [e]לְעָפָ֖ר
lə-‘ā-p̄ār
to powderPrep-l | N-ms
8313 [e]וְשָׂרַ֥ף
wə-śā-rap̄
and burnedConj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms
842 [e]אֲשֵׁרָֽה׃
’ă-šê-rāh.
the wooden imageN-fs

Hebrew Texts
מלכים ב 23:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְגַ֨ם אֶת־הַמִּזְבֵּ֜חַ אֲשֶׁ֣ר בְּבֵֽית־אֵ֗ל הַבָּמָה֙ אֲשֶׁ֨ר עָשָׂ֜ה יָרָבְעָ֤ם בֶּן־נְבָט֙ אֲשֶׁ֣ר הֶחֱטִ֣יא אֶת־יִשְׂרָאֵ֔ל גַּ֣ם אֶת־הַמִּזְבֵּ֧חַ הַה֛וּא וְאֶת־הַבָּמָ֖ה נָתָ֑ץ וַיִּשְׂרֹ֧ף אֶת־הַבָּמָ֛ה הֵדַ֥ק לְעָפָ֖ר וְשָׂרַ֥ף אֲשֵׁרָֽה׃

מלכים ב 23:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וגם את־המזבח אשר בבית־אל הבמה אשר עשה ירבעם בן־נבט אשר החטיא את־ישראל גם את־המזבח ההוא ואת־הבמה נתץ וישרף את־הבמה הדק לעפר ושרף אשרה׃

מלכים ב 23:15 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וגם את־המזבח אשר בבית־אל הבמה אשר עשה ירבעם בן־נבט אשר החטיא את־ישראל גם את־המזבח ההוא ואת־הבמה נתץ וישרף את־הבמה הדק לעפר ושרף אשרה׃

מלכים ב 23:15 Hebrew Bible
וגם את המזבח אשר בבית אל הבמה אשר עשה ירבעם בן נבט אשר החטיא את ישראל גם את המזבח ההוא ואת הבמה נתץ וישרף את הבמה הדק לעפר ושרף אשרה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Furthermore, the altar that was at Bethel and the high place which Jeroboam the son of Nebat, who made Israel sin, had made, even that altar and the high place he broke down. Then he demolished its stones, ground them to dust, and burned the Asherah.

King James Bible
Moreover the altar that was at Bethel, and the high place which Jeroboam the son of Nebat, who made Israel to sin, had made, both that altar and the high place he brake down, and burned the high place, and stamped it small to powder, and burned the grove.

Holman Christian Standard Bible
He even tore down the altar at Bethel and the high place that Jeroboam son of Nebat, who caused Israel to sin, had made. Then he burned the high place, crushed it to dust, and burned the Asherah.
Treasury of Scripture Knowledge

the altar.

2 Kings 10:31 But Jehu took no heed to walk in the law of the LORD God of Israel …

1 Kings 12:28-33 Whereupon the king took counsel, and made two calves of gold, and …

1 Kings 14:16 And he shall give Israel up because of the sins of Jeroboam, who …

1 Kings 15:30 Because of the sins of Jeroboam which he sinned, and which he made Israel sin…

1 Kings 21:22 And will make your house like the house of Jeroboam the son of Nebat, …

stamped. See on ver.

2 Kings 23:6 And he brought out the grove from the house of the LORD, without …

Links
2 Kings 23:152 Kings 23:15 NIV2 Kings 23:15 NLT2 Kings 23:15 ESV2 Kings 23:15 NASB2 Kings 23:15 KJV2 Kings 23:15 Bible Apps2 Kings 23:15 Biblia Paralela2 Kings 23:15 Chinese Bible2 Kings 23:15 French Bible2 Kings 23:15 German BibleBible Hub
2 Kings 23:14
Top of Page
Top of Page