2 Kings 23:36
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1121 [e]בֶּן־
ben-
OldN-msc
6242 [e]עֶשְׂרִ֨ים
‘eś-rîm
twentyNumber-cp
2568 [e]וְחָמֵ֤שׁ
wə-ḥā-mêš
and fiveConj-w | Number-fs
8141 [e]שָׁנָ֨ה
šā-nāh
yearsN-fs
3079 [e]יְהוֹיָקִ֣ים
yə-hō-w-yā-qîm
Jehoiakim [was]N-proper-ms
4427 [e]בְּמָלְכ֔וֹ
bə-mā-lə-ḵōw,
when he became kingPrep-b | V-Qal-Inf | 3ms
259 [e]וְאַחַ֤ת
wə-’a-ḥaṯ
and oneConj-w | Number-fsc
6240 [e]עֶשְׂרֵה֙
‘eś-rêh
[and] tenNumber-fs
8141 [e]שָׁנָ֔ה
šā-nāh,
yearsN-fs
4427 [e]מָלַ֖ךְ
mā-laḵ
he reignedV-Qal-Perf-3ms
3389 [e]בִּירוּשָׁלִָ֑ם
bî-rū-šā-lim;
in JerusalemPrep-b | N-proper-fs
8034 [e]וְשֵׁ֣ם
wə-šêm
And name [was]Conj-w | N-msc
517 [e]אִמּ֔וֹ
’im-mōw,
of His motherN-fsc | 3ms
  [זבידה]
[zə-ḇî-ḏāh
ZebudahNoun - proper - feminine singular N-proper-fs
 
ḵ]
 
2080 [e](זְבוּדָּ֥ה)
(zə-ḇū-dāh
ZebudahN-proper-fs
 
q)
 
1323 [e]בַת־
ḇaṯ-
the daughterN-fsc
6305 [e]פְּדָיָ֖ה
pə-ḏā-yāh
of PedaiahN-proper-ms
4480 [e]מִן־
min-
ofPrep
7316 [e]רוּמָֽה׃
rū-māh.
RumahN-proper-fs

Hebrew Texts
מלכים ב 23:36 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בֶּן־עֶשְׂרִ֨ים וְחָמֵ֤שׁ שָׁנָ֨ה יְהֹויָקִ֣ים בְּמָלְכֹ֔ו וְאַחַ֤ת עֶשְׂרֵה֙ שָׁנָ֔ה מָלַ֖ךְ בִּירוּשָׁלִָ֑ם וְשֵׁ֣ם אִמֹּ֔ו [זְבִידָה כ] (זְבוּדָּ֥ה ק) בַת־פְּדָיָ֖ה מִן־רוּמָֽה׃

מלכים ב 23:36 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בן־עשרים וחמש שנה יהויקים במלכו ואחת עשרה שנה מלך בירושלם ושם אמו [זבידה כ] (זבודה ק) בת־פדיה מן־רומה׃

מלכים ב 23:36 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
בן־עשרים וחמש שנה יהויקים במלכו ואחת עשרה שנה מלך בירושלם ושם אמו [זבידה כ] (זבודה ק) בת־פדיה מן־רומה׃

מלכים ב 23:36 Hebrew Bible
בן עשרים וחמש שנה יהויקים במלכו ואחת עשרה שנה מלך בירושלם ושם אמו זבידה בת פדיה מן רומה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Jehoiakim was twenty-five years old when he became king, and he reigned eleven years in Jerusalem; and his mother's name was Zebidah the daughter of Pedaiah of Rumah.

King James Bible
Jehoiakim was twenty and five years old when he began to reign; and he reigned eleven years in Jerusalem. And his mother's name was Zebudah, the daughter of Pedaiah of Rumah.

Holman Christian Standard Bible
Jehoiakim was 25 years old when he became king and reigned 11 years in Jerusalem. His mother's name was Zebidah daughter of Pedaiah, from Rumah.
Treasury of Scripture Knowledge

A.M.

1 Chronicles 3:15 And the sons of Josiah were, the firstborn Johanan, the second Jehoiakim, …

2 Chronicles 36:5 Jehoiakim was twenty and five years old when he began to reign, and …

Jeremiah 1:3 It came also in the days of Jehoiakim the son of Josiah king of Judah…

Rumah. Josephus here reads Abuma; but he also speaks of Ruma, a village of Galilee.

Links
2 Kings 23:362 Kings 23:36 NIV2 Kings 23:36 NLT2 Kings 23:36 ESV2 Kings 23:36 NASB2 Kings 23:36 KJV2 Kings 23:36 Bible Apps2 Kings 23:36 Biblia Paralela2 Kings 23:36 Chinese Bible2 Kings 23:36 French Bible2 Kings 23:36 German BibleBible Hub
2 Kings 23:35
Top of Page
Top of Page