2 Kings 7:19
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6030 [e]וַיַּ֨עַן
way-ya-‘an
And had answeredConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
7991 [e]הַשָּׁלִ֜ישׁ
haš-šā-lîš
that officerArt | N-ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
376 [e]אִ֣ישׁ
’îš
the manN-msc
430 [e]הָאֱלֹהִים֮
hā-’ĕ-lō-hîm
of GodArt | N-mp
559 [e]וַיֹּאמַר֒
way-yō-mar
and saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
2009 [e]וְהִנֵּ֣ה
wə-hin-nêh
and lookConj-w | Interjection
3068 [e]יְהוָ֗ה
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
6213 [e]עֹשֶׂ֤ה
‘ō-śeh
[if] would makeV-Qal-Prtcpl-ms
699 [e]אֲרֻבּוֹת֙
’ă-rub-bō-wṯ
windowsN-fp
8064 [e]בַּשָּׁמַ֔יִם
baš-šā-ma-yim,
in heavenPrep-b, Art | N-mp
1961 [e]הֲיִהְיֶ֖ה
hă-yih-yeh
could beV-Qal-Imperf-3ms
1697 [e]כַּדָּבָ֣ר
kad-dā-ḇār
like thingPrep-k, Art | N-ms
2088 [e]הַזֶּ֑ה
haz-zeh;
thisArt | Pro-ms
559 [e]וַיֹּ֗אמֶר
way-yō-mer,
and he had saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
2005 [e]הִנְּךָ֤
hin-nə-ḵā
in factInterjection | 2ms
7200 [e]רֹאֶה֙
rō-’eh
you shall see [it]V-Qal-Prtcpl-ms
5869 [e]בְּעֵינֶ֔יךָ
bə-‘ê-ne-ḵā,
with your eyesPrep-b | N-cdc | 2ms
8033 [e]וּמִשָּׁ֖ם
ū-miš-šām
but of itConj-w, Prep-m | Adv
3808 [e]לֹ֥א
notAdv-NegPrt
398 [e]תֹאכֵֽל׃
ṯō-ḵêl.
you shall eatV-Qal-Imperf-2ms

Hebrew Texts
מלכים ב 7:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּ֨עַן הַשָּׁלִ֜ישׁ אֶת־אִ֣ישׁ הָאֱלֹהִים֮ וַיֹּאמַר֒ וְהִנֵּ֣ה יְהוָ֗ה עֹשֶׂ֤ה אֲרֻבֹּות֙ בַּשָּׁמַ֔יִם הֲיִהְיֶ֖ה כַּדָּבָ֣ר הַזֶּ֑ה וַיֹּ֗אמֶר הִנְּךָ֤ רֹאֶה֙ בְּעֵינֶ֔יךָ וּמִשָּׁ֖ם לֹ֥א תֹאכֵֽל׃

מלכים ב 7:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויען השליש את־איש האלהים ויאמר והנה יהוה עשה ארבות בשמים היהיה כדבר הזה ויאמר הנך ראה בעיניך ומשם לא תאכל׃

מלכים ב 7:19 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויען השליש את־איש האלהים ויאמר והנה יהוה עשה ארבות בשמים היהיה כדבר הזה ויאמר הנך ראה בעיניך ומשם לא תאכל׃

מלכים ב 7:19 Hebrew Bible
ויען השליש את איש האלהים ויאמר והנה יהוה עשה ארבות בשמים היהיה כדבר הזה ויאמר הנך ראה בעיניך ומשם לא תאכל׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then the royal officer answered the man of God and said, "Now behold, if the LORD should make windows in heaven, could such a thing be?" And he said, "Behold, you will see it with your own eyes, but you will not eat of it."

King James Bible
And that lord answered the man of God, and said, Now, behold, if the LORD should make windows in heaven, might such a thing be? And he said, Behold, thou shalt see it with thine eyes, but shalt not eat thereof.

Holman Christian Standard Bible
this captain had answered the man of God, "Look, even if the LORD were to make windows in heaven, could this really happen?" Elisha had said, "You will in fact see it with your own eyes, but you won't eat any of it."
Treasury of Scripture Knowledge
Links
2 Kings 7:192 Kings 7:19 NIV2 Kings 7:19 NLT2 Kings 7:19 ESV2 Kings 7:19 NASB2 Kings 7:19 KJV2 Kings 7:19 Bible Apps2 Kings 7:19 Biblia Paralela2 Kings 7:19 Chinese Bible2 Kings 7:19 French Bible2 Kings 7:19 German BibleBible Hub
2 Kings 7:18
Top of Page
Top of Page