2 Kings 9:19
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7971 [e]וַיִּשְׁלַ֗ח
way-yiš-laḥ,
And he sent outConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
7392 [e]רֹכֵ֣ב
rō-ḵêḇ
on horsebackV-Qal-Prtcpl-msc
5483 [e]סוּס֮
sūs
a horsemanN-ms
8145 [e]שֵׁנִי֒
šê-nî
secondNumber-oms
935 [e]וַיָּבֹ֣א
way-yā-ḇō
and who cameConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
413 [e]אֲלֵהֶ֔ם
’ă-lê-hem,
to themPrep | 3mp
559 [e]וַיֹּ֛אמֶר
way-yō-mer
and saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
3541 [e]כֹּֽה־
kōh-
thusAdv
559 [e]אָמַ֥ר
’ā-mar
saysV-Qal-Perf-3ms
4428 [e]הַמֶּ֖לֶךְ
ham-me-leḵ
the kingArt | N-ms
7965 [e]שָׁל֑וֹם
šā-lō-wm;
[Is it] peaceN-ms
559 [e]וַיֹּ֧אמֶר
way-yō-mer
and answeredConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
3058 [e]יֵה֛וּא
yê-hū
JehuN-proper-ms
4100 [e]מַה־
mah-
whatInterrog
  לְּךָ֥
lə-ḵā
have youPrep | 2ms
7965 [e]וּלְשָׁל֖וֹם
ū-lə-šā-lō-wm
and to do with peaceConj-w, Prep-l | N-ms
5437 [e]סֹ֥ב
sōḇ
Turn aroundV-Qal-Imp-ms
413 [e]אֶֽל־
’el-
toPrep
310 [e]אַחֲרָֽי׃
’a-ḥă-rāy.
and follow mePrep | 1cs

Hebrew Texts
מלכים ב 9:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּשְׁלַ֗ח רֹכֵ֣ב סוּס֮ שֵׁנִי֒ וַיָּבֹ֣א אֲלֵהֶ֔ם וַיֹּ֛אמֶר כֹּֽה־אָמַ֥ר הַמֶּ֖לֶךְ שָׁלֹ֑ום וַיֹּ֧אמֶר יֵה֛וּא מַה־לְּךָ֥ וּלְשָׁלֹ֖ום סֹ֥ב אֶֽל־אַחֲרָֽי׃

מלכים ב 9:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישלח רכב סוס שני ויבא אלהם ויאמר כה־אמר המלך שלום ויאמר יהוא מה־לך ולשלום סב אל־אחרי׃

מלכים ב 9:19 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וישלח רכב סוס שני ויבא אלהם ויאמר כה־אמר המלך שלום ויאמר יהוא מה־לך ולשלום סב אל־אחרי׃

מלכים ב 9:19 Hebrew Bible
וישלח רכב סוס שני ויבא אלהם ויאמר כה אמר המלך שלום ויאמר יהוא מה לך ולשלום סב אל אחרי׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then he sent out a second horseman, who came to them and said, "Thus says the king, 'Is it peace?'" And Jehu answered, "What have you to do with peace? Turn behind me."

King James Bible
Then he sent out a second on horseback, which came to them, and said, Thus saith the king, Is it peace? And Jehu answered, What hast thou to do with peace? turn thee behind me.

Holman Christian Standard Bible
So he sent out a second horseman, who went to them and said, "This is what the king asks: 'Do you come in peace?'" Jehu answered, "What do you have to do with peace? Fall in behind me."
Treasury of Scripture Knowledge
Links
2 Kings 9:192 Kings 9:19 NIV2 Kings 9:19 NLT2 Kings 9:19 ESV2 Kings 9:19 NASB2 Kings 9:19 KJV2 Kings 9:19 Bible Apps2 Kings 9:19 Biblia Paralela2 Kings 9:19 Chinese Bible2 Kings 9:19 French Bible2 Kings 9:19 German BibleBible Hub
2 Kings 9:18
Top of Page
Top of Page