2 Samuel 11:10
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5046 [e]וַיַּגִּ֤דוּ
way-yag-gi-ḏū
So when they toldConj-w | V-Hifil-ConsecImperf-3mp
1732 [e]לְדָוִד֙
lə-ḏā-wiḏ
DavidPrep-l | N-proper-ms
559 [e]לֵאמֹ֔ר
lê-mōr,
sayingPrep-l | V-Qal-Inf
3808 [e]לֹֽא־
lō-
notAdv-NegPrt
3381 [e]יָרַ֥ד
yā-raḏ
did go downV-Qal-Perf-3ms
223 [e]אוּרִיָּ֖ה
’ū-rî-yāh
UriahN-proper-ms
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
1004 [e]בֵּית֑וֹ
bê-ṯōw;
his houseN-msc | 3ms
559 [e]וַיֹּ֨אמֶר
way-yō-mer
and saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
1732 [e]דָּוִ֜ד
dā-wiḏ
DavidN-proper-ms
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
223 [e]אוּרִיָּ֗ה
’ū-rî-yāh,
UriahN-proper-ms
3808 [e]הֲל֤וֹא
hă-lō-w
did notAdv-NegPrt
1870 [e]מִדֶּ֙רֶךְ֙
mid-de-reḵ
from a journeyPrep-m | N-cs
859 [e]אַתָּ֣ה
’at-tāh
youPro-2ms
935 [e]בָ֔א
ḇā,
comeV-Qal-Prtcpl-ms
4069 [e]מַדּ֖וּעַ
mad-dū-a‘
whyInterrog
3808 [e]לֹֽא־
lō-
notAdv-NegPrt
3381 [e]יָרַ֥דְתָּ
yā-raḏ-tā
did you go downV-Qal-Perf-2ms
413 [e]אֶל־
’el-
toPrep
1004 [e]בֵּיתֶֽךָ׃
bê-ṯe-ḵā.
your houseN-msc | 2ms

Hebrew Texts
שמואל ב 11:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּגִּ֤דוּ לְדָוִד֙ לֵאמֹ֔ר לֹֽא־יָרַ֥ד אוּרִיָּ֖ה אֶל־בֵּיתֹ֑ו וַיֹּ֨אמֶר דָּוִ֜ד אֶל־אוּרִיָּ֗ה הֲלֹ֤וא מִדֶּ֙רֶךְ֙ אַתָּ֣ה בָ֔א מַדּ֖וּעַ לֹֽא־יָרַ֥דְתָּ אֶל־בֵּיתֶֽךָ׃

שמואל ב 11:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויגדו לדוד לאמר לא־ירד אוריה אל־ביתו ויאמר דוד אל־אוריה הלוא מדרך אתה בא מדוע לא־ירדת אל־ביתך׃

שמואל ב 11:10 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויגדו לדוד לאמר לא־ירד אוריה אל־ביתו ויאמר דוד אל־אוריה הלוא מדרך אתה בא מדוע לא־ירדת אל־ביתך׃

שמואל ב 11:10 Hebrew Bible
ויגדו לדוד לאמר לא ירד אוריה אל ביתו ויאמר דוד אל אוריה הלוא מדרך אתה בא מדוע לא ירדת אל ביתך׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now when they told David, saying, "Uriah did not go down to his house," David said to Uriah, "Have you not come from a journey? Why did you not go down to your house?"

King James Bible
And when they had told David, saying, Uriah went not down unto his house, David said unto Uriah, Camest thou not from thy journey? why then didst thou not go down unto thine house?

Holman Christian Standard Bible
When it was reported to David, "Uriah didn't go home," David questioned Uriah, "Haven't you just come from a journey? Why didn't you go home?"
Treasury of Scripture Knowledge
Links
2 Samuel 11:102 Samuel 11:10 NIV2 Samuel 11:10 NLT2 Samuel 11:10 ESV2 Samuel 11:10 NASB2 Samuel 11:10 KJV2 Samuel 11:10 Bible Apps2 Samuel 11:10 Biblia Paralela2 Samuel 11:10 Chinese Bible2 Samuel 11:10 French Bible2 Samuel 11:10 German BibleBible Hub
2 Samuel 11:9
Top of Page
Top of Page