2 Samuel 2:21
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
559 [e]וַיֹּ֧אמֶר
way-yō-mer
And saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
  ל֣וֹ
lōw
to himPrep | 3ms
74 [e]אַבְנֵ֗ר
’aḇ-nêr,
AbnerN-proper-ms
5186 [e]נְטֵ֤ה
nə-ṭêh
Turn asideV-Qal-Imp-ms
  לְךָ֙
lə-ḵā
toPrep | 2ms
5921 [e]עַל־
‘al-
-Prep
3225 [e]יְמִֽינְךָ֙
yə-mî-nə-ḵā
your right handN-fsc | 2ms
176 [e]א֣וֹ
’ōw
orConj
5921 [e]עַל־
‘al-
toPrep
8040 [e]שְׂמֹאלֶ֔ךָ
śə-mō-le-ḵā,
your leftN-msc | 2ms
270 [e]וֶאֱחֹ֣ז
we-’ĕ-ḥōz
and lay holdConj-w | V-Qal-Imp-ms
  לְךָ֗
lə-ḵā,
onPrep | 2ms
259 [e]אֶחָד֙
’e-ḥāḏ
oneNumber-ms
5288 [e]מֵֽהַנְּעָרִ֔ים
mê-han-nə-‘ā-rîm,
of the young menPrep-m, Art | N-mp
3947 [e]וְקַח־
wə-qaḥ-
and takeConj-w | V-Qal-Imp-ms
  לְךָ֖
lə-ḵā
for yourselfPrep | 2ms
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
2488 [e]חֲלִצָת֑וֹ
ḥă-li-ṣā-ṯōw;
his armorN-fsc | 3ms
3808 [e]וְלֹֽא־
wə-lō-
But notConj-w | Adv-NegPrt
14 [e]אָבָ֣ה
’ā-ḇāh
wouldV-Qal-Perf-3ms
6214 [e]עֲשָׂהאֵ֔ל
‘ă-śā-h-’êl,
AsahelN-proper-ms
5493 [e]לָס֖וּר
lā-sūr
turn asidePrep-l | V-Qal-Inf
310 [e]מֵאַחֲרָֽיו׃
mê-’a-ḥă-rāw.
from following himPrep-m | 3ms

Hebrew Texts
שמואל ב 2:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֧אמֶר לֹ֣ו אַבְנֵ֗ר נְטֵ֤ה לְךָ֙ עַל־יְמִֽינְךָ֙ אֹ֣ו עַל־שְׂמֹאלֶ֔ךָ וֶאֱחֹ֣ז לְךָ֗ אֶחָד֙ מֵֽהַנְּעָרִ֔ים וְקַח־לְךָ֖ אֶת־חֲלִצָתֹ֑ו וְלֹֽא־אָבָ֣ה עֲשָׂהאֵ֔ל לָס֖וּר מֵאַחֲרָֽיו׃

שמואל ב 2:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר לו אבנר נטה לך על־ימינך או על־שמאלך ואחז לך אחד מהנערים וקח־לך את־חלצתו ולא־אבה עשהאל לסור מאחריו׃

שמואל ב 2:21 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויאמר לו אבנר נטה לך על־ימינך או על־שמאלך ואחז לך אחד מהנערים וקח־לך את־חלצתו ולא־אבה עשהאל לסור מאחריו׃

שמואל ב 2:21 Hebrew Bible
ויאמר לו אבנר נטה לך על ימינך או על שמאלך ואחז לך אחד מהנערים וקח לך את חלצתו ולא אבה עשהאל לסור מאחריו׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
So Abner said to him, "Turn to your right or to your left, and take hold of one of the young men for yourself, and take for yourself his spoil." But Asahel was not willing to turn aside from following him.

King James Bible
And Abner said to him, Turn thee aside to thy right hand or to thy left, and lay thee hold on one of the young men, and take thee his armour. But Asahel would not turn aside from following of him.

Holman Christian Standard Bible
Abner said to him, "Turn to your right or left, seize one of the young soldiers, and take whatever you can get from him." But Asahel would not stop chasing him.
Treasury of Scripture Knowledge

and take thee It seems that Asahel wished to get the armour of Abner as a trophy

armour. or, spoil

Judges 14:19 And the Spirit of the LORD came on him, and he went down to Ashkelon, …

Links
2 Samuel 2:212 Samuel 2:21 NIV2 Samuel 2:21 NLT2 Samuel 2:21 ESV2 Samuel 2:21 NASB2 Samuel 2:21 KJV2 Samuel 2:21 Bible Apps2 Samuel 2:21 Biblia Paralela2 Samuel 2:21 Chinese Bible2 Samuel 2:21 French Bible2 Samuel 2:21 German BibleBible Hub
2 Samuel 2:20
Top of Page
Top of Page