3 John 1:13
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
4183 [e]Πολλὰ
Polla
Many thingsAdj-ANP
2192 [e]εἶχον
eichon
I hadV-IIA-1S
1125 [e]γράψαι
grapsai
to writeV-ANA
4771 [e]σοι,
soi
to you,PPro-D2S
235 [e]ἀλλ’
all’
butConj
3756 [e]οὐ
ou
notAdv
2309 [e]θέλω
thelō
I desireV-PIA-1S
1223 [e]διὰ
dia
withPrep
3188 [e]μέλανος
melanos
inkN-GNS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
2563 [e]καλάμου
kalamou
penN-GMS
4771 [e]σοι
soi
to youPPro-D2S
1125 [e]γράφειν·
graphein
to write.V-PNA

Greek Texts
ΙΩΑΝΝΟΥ Γ΄ 1:13 Greek NT: Nestle 1904
Πολλὰ εἶχον γράψαι σοι, ἀλλ’ οὐ θέλω διὰ μέλανος καὶ καλάμου σοι γράφειν·

ΙΩΑΝΝΟΥ Γ΄ 1:13 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Πολλὰ εἶχον γράψαι σοι, ἀλλ' οὐ θέλω διὰ μέλανος καὶ καλάμου σοι γράφειν·

ΙΩΑΝΝΟΥ Γ΄ 1:13 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Πολλὰ εἶχον γράψαι σοι, ἀλλ' οὐ θέλω διὰ μέλανος καὶ καλάμου σοι γράφειν·

ΙΩΑΝΝΟΥ Γ΄ 1:13 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Πολλὰ εἴχον γράφειν, ἀλλ’ οὐ θέλω διὰ μέλανος καὶ καλάμου σοι γράψαι·

ΙΩΑΝΝΟΥ Γ΄ 1:13 Greek NT: Greek Orthodox Church
Πολλὰ εἶχον γράφειν, ἀλλ’ οὐ θέλω διὰ μέλανος καὶ καλάμου σοι γράψαι·

ΙΩΑΝΝΟΥ Γ΄ 1:13 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
πολύς ἔχω γράφω σύ ἀλλά οὐ θέλω διά μέλαν καί κάλαμος σύ γράφω

ΙΩΑΝΝΟΥ Γ΄ 1:13 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Πολλὰ εἶχον γράφειν, ἀλλ’ οὐ θέλω διὰ μέλανος καὶ καλάμου σοι γράψαι·

ΙΩΑΝΝΟΥ Γ΄ 1:13 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Πολλὰ εἶχον γράφειν· ἀλλ' οὐ θέλω διὰ μέλανος καὶ καλάμου σοι γράψαι

3 John 1:13 Hebrew Bible
הרבה לי לכתב ולא חפצתי לכתב אליך בדיו ובקנה׃

3 John 1:13 Aramaic NT: Peshitta
ܤܓܝܐܬܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܝ ܠܡܟܬܒ ܠܟ ܐܠܐ ܠܐ ܒܥܐ ܐܢܐ ܕܒܝܕ ܕܝܘܬܐ ܘܩܢܝܐ ܐܟܬܘܒ ܠܟ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
I had many things to write to you, but I am not willing to write them to you with pen and ink;

King James Bible
I had many things to write, but I will not with ink and pen write unto thee:

Holman Christian Standard Bible
I have many things to write you, but I don't want to write to you with pen and ink.
Treasury of Scripture Knowledge

see on

2 John 1:12 Having many things to write to you, I would not write with paper …

Links
3 John 1:133 John 1:13 NIV3 John 1:13 NLT3 John 1:13 ESV3 John 1:13 NASB3 John 1:13 KJV3 John 1:13 Bible Apps3 John 1:13 Biblia Paralela3 John 1:13 Chinese Bible3 John 1:13 French Bible3 John 1:13 German BibleBible Hub
3 John 1:12
Top of Page
Top of Page