Acts 19:39
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1487 [e]εἰ
ei
IfConj
1161 [e]δέ
de
howeverConj
5100 [e]τι
ti
anythingIPro-ANS
4008 [e]περαιτέρω
peraiterō
beyond thisAdv
1934 [e]ἐπιζητεῖτε,
epizēteite
you inquire,V-PIA-2P
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῇ
theArt-DFS
1772 [e]ἐννόμῳ
ennomō
lawfulAdj-DFS
1577 [e]ἐκκλησίᾳ
ekklēsia
assemblyN-DFS
1956 [e]ἐπιλυθήσεται.
epilythēsetai
it will be solved.V-FIP-3S

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 19:39 Greek NT: Nestle 1904
εἰ δέ τι περαιτέρω ἐπιζητεῖτε, ἐν τῇ ἐννόμῳ ἐκκλησίᾳ ἐπιλυθήσεται.

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:39 Greek NT: Westcott and Hort 1881
εἰ δέ τι περαιτέρω ἐπιζητεῖτε, ἐν τῇ ἐννόμῳ ἐκκλησίᾳ ἐπιλυθήσεται.

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:39 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
εἰ δέ τι περαιτέρω ἐπιζητεῖτε, ἐν τῇ ἐννόμῳ ἐκκλησίᾳ ἐπιλυθήσεται.

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:39 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Εἰ δέ τι περὶ ἑτέρων ἐπιζητεῖτε, ἐν τῇ ἐννόμῳ ἐκκλησίᾳ ἐπιλυθήσεται.

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:39 Greek NT: Greek Orthodox Church
εἰ δέ τι περὶ ἑτέρων ἐπιζητεῖτε, ἐν τῇ ἐννόμῳ ἐκκλησίᾳ ἐπιλυθήσεται.

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:39 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
εἰ δέ τι περὶ ἑτέρων ἐπιζητεῖτε, ἐν τῇ ἐννόμῳ ἐκκλησίᾳ ἐπιλυθήσεται.

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:39 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
εἰ δέ τι περὶ ἑτέρων ἐπιζητεῖτε, ἐν τῇ ἐννόμῳ ἐκκλησίᾳ ἐπιλυθήσεται.

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:39 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
εἰ δέ τι πὲρι ἑτέρων ἐπιζητεῖτε ἐν τῇ ἐννόμῳ ἐκκλησίᾳ ἐπιλυθήσεται

Acts 19:39 Hebrew Bible
ואם תבקשו דבר אחר שפוט ישפט בקהל כפי החק׃

Acts 19:39 Aramaic NT: Peshitta
ܘܐܢ ܗܘ ܕܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܒܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܕܘܟܬܐ ܕܝܗܝܒܐ ܡܢ ܢܡܘܤܐ ܠܟܢܘܫܝܐ ܡܫܬܪܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"But if you want anything beyond this, it shall be settled in the lawful assembly.

King James Bible
But if ye inquire any thing concerning other matters, it shall be determined in a lawful assembly.

Holman Christian Standard Bible
But if you want something else, it must be decided in a legal assembly.
Treasury of Scripture Knowledge

lawful. or, ordinary.

Acts 19:39 But if you inquire any thing concerning other matters, it shall be …

Links
Acts 19:39Acts 19:39 NIVActs 19:39 NLTActs 19:39 ESVActs 19:39 NASBActs 19:39 KJVActs 19:39 Bible AppsActs 19:39 Biblia ParalelaActs 19:39 Chinese BibleActs 19:39 French BibleActs 19:39 German BibleBible Hub
Acts 19:38
Top of Page
Top of Page