Colossians 4:9
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
4862 [e]σὺν
syn
withPrep
3682 [e]Ὀνησίμῳ
Onēsimō
Onesimus,N-DMS
3588 [e]τῷ
theArt-DMS
4103 [e]πιστῷ
pistō
faithfulAdj-DMS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
27 [e]ἀγαπητῷ
agapētō
belovedAdj-DMS
80 [e]ἀδελφῷ,
adelphō
brother,N-DMS
3739 [e]ὅς
hos
whoRelPro-NMS
1510 [e]ἐστιν
estin
isV-PIA-3S
1537 [e]ἐξ
ex
[one] ofPrep
4771 [e]ὑμῶν·
hymōn
you.PPro-G2P
3956 [e]πάντα
panta
All thingsAdj-ANP
4771 [e]ὑμῖν
hymin
to youPPro-D2P
1107 [e]γνωρίσουσιν
gnōrisousin
they will make knownV-FIA-3P
3588 [e]τὰ
ta
- Art-ANP
5602 [e]ὧδε.
hōde
here.Adv

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 4:9 Greek NT: Nestle 1904
σὺν Ὀνησίμῳ τῷ πιστῷ καὶ ἀγαπητῷ ἀδελφῷ, ὅς ἐστιν ἐξ ὑμῶν· πάντα ὑμῖν γνωρίσουσιν τὰ ὧδε.

ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 4:9 Greek NT: Westcott and Hort 1881
σὺν Ὀνησίμῳ τῷ πιστῷ καὶ ἀγαπητῷ ἀδελφῷ, ὅς ἐστιν ἐξ ὑμῶν· πάντα ὑμῖν γνωρίσουσιν τὰ ὧδε.

ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 4:9 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
σὺν Ὀνησίμῳ τῷ πιστῷ καὶ ἀγαπητῷ ἀδελφῷ, ὅς ἐστιν ἐξ ὑμῶν· πάντα ὑμῖν γνωρίσουσιν τὰ ὧδε.

ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 4:9 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
σὺν Ὀνησίμῳ τῷ πιστῷ καὶ ἀγαπητῷ ἀδελφῷ, ὅς ἐστιν ἐξ ὑμῶν. Πάντα ὑμῖν γνωριοῦσιν τὰ ὧδε.

ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 4:9 Greek NT: Greek Orthodox Church
σὺν Ὀνησίμῳ τῷ πιστῷ καὶ ἀγαπητῷ ἀδελφῷ, ὅς ἐστιν ἐξ ὑμῶν· πάντα ὑμῖν γνωριοῦσι τὰ ὧδε.

ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 4:9 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
σύν Ὀνήσιμος ὁ πιστός καί ἀγαπητός ἀδελφός ὅς εἰμί ἐκ ὑμεῖς πᾶς ὑμεῖς γνωρίζω ὁ ὧδε

ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 4:9 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
σὺν Ὀνησίμῳ τῷ πιστῷ καὶ ἀγαπητῷ ἀδελφῷ, ὅς ἐστιν ἐξ ὑμῶν. πάντα ὑμῖν γνωριοῦσι τὰ ὧδε.

ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 4:9 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
σὺν Ὀνησίμῳ τῷ πιστῷ καὶ ἀγαπητῷ ἀδελφῷ ὅς ἐστιν ἐξ ὑμῶν· πάντα ὑμῖν γνωριοῦσιν τὰ ὧδε

Colossians 4:9 Hebrew Bible
עם אוניסימוס האח הנאמן והחביב אשר הוא מכם המה יודיעו אתכם את כל דברינו פה׃

Colossians 4:9 Aramaic NT: Peshitta
ܥܡ ܐܢܤܝܡܘܤ ܐܚܐ ܡܗܝܡܢܐ ܘܚܒܝܒܐ ܗܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢܟܘܢ ܗܢܘܢ ܢܘܕܥܘܢܟܘܢ ܡܕܡ ܕܠܘܬܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
and with him Onesimus, our faithful and beloved brother, who is one of your number. They will inform you about the whole situation here.

King James Bible
With Onesimus, a faithful and beloved brother, who is one of you. They shall make known unto you all things which are done here.

Holman Christian Standard Bible
He is with Onesimus, a faithful and dearly loved brother, who is one of you. They will tell you about everything here.
Treasury of Scripture Knowledge

Onesimus.

Colossians 4:7 All my state shall Tychicus declare to you, who is a beloved brother, …

Philemon 1:10 I beseech you for my son Onesimus, whom I have begotten in my bonds:

Links
Colossians 4:9Colossians 4:9 NIVColossians 4:9 NLTColossians 4:9 ESVColossians 4:9 NASBColossians 4:9 KJVColossians 4:9 Bible AppsColossians 4:9 Biblia ParalelaColossians 4:9 Chinese BibleColossians 4:9 French BibleColossians 4:9 German BibleBible Hub
Colossians 4:8
Top of Page
Top of Page