Daniel 5:15
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3705 [e]וּכְעַ֞ן
ū-ḵə-‘an
NowConj-w | Adv
5954 [e]הֻעַ֣לּוּ
hu-‘al-lū
have been brought inV-Hofal-Perf-3mp
6925 [e]קָֽדָמַ֗י
qā-ḏā-may,
before mePrep | 1cs
2445 [e]חַכִּֽימַיָּא֙
ḥak-kî-may-yā
wise [men] theN-mpd
826 [e]אָֽשְׁפַיָּ֔א
’ā-šə-p̄ay-yā,
astrologers theN-mpd
1768 [e]דִּֽי־
dî-
thatPro-r
3792 [e]כְתָבָ֤ה
ḵə-ṯā-ḇāh
writingN-msd
1836 [e]דְנָה֙
ḏə-nāh
thisPro-ms
7123 [e]יִקְר֔וֹן
yiq-rō-wn,
they should readV-Qal-Imperf-3mp
6591 [e]וּפִשְׁרֵ֖הּ
ū-p̄iš-rêh
and its interpretationConj-w | N-msc | 3ms
3046 [e]לְהוֹדָעֻתַ֑נִי
lə-hō-w-ḏā-‘u-ṯa-nî;
make known to mePrep-l | V-Hifil-Inf | 1cs
3809 [e]וְלָֽא־
wə-lā-
but notConj-w | Adv-NegPrt
3546 [e]כָהֲלִ֥ין
ḵā-hă-lîn
they couldV-Qal-Prtcpl-mp
6591 [e]פְּשַֽׁר־
pə-šar-
the interpretation ofN-msc
4406 [e]מִלְּתָ֖א
mil-lə-ṯā
thing theN-fsd
2324 [e]לְהַחֲוָיָֽה׃
lə-ha-ḥă-wā-yāh.
givePrep-l | V-Hifil-Inf

Hebrew Texts
דניאל 5:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּכְעַ֞ן הֻעַ֣לּוּ קָֽדָמַ֗י חַכִּֽימַיָּא֙ אָֽשְׁפַיָּ֔א דִּֽי־כְתָבָ֤ה דְנָה֙ יִקְרֹ֔ון וּפִשְׁרֵ֖הּ לְהֹודָעֻתַ֑נִי וְלָֽא־כָהֲלִ֥ין פְּשַֽׁר־מִלְּתָ֖א לְהַחֲוָיָֽה׃

דניאל 5:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וכען העלו קדמי חכימיא אשפיא די־כתבה דנה יקרון ופשרה להודעתני ולא־כהלין פשר־מלתא להחויה׃

דניאל 5:15 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וכען העלו קדמי חכימיא אשפיא די־כתבה דנה יקרון ופשרה להודעתני ולא־כהלין פשר־מלתא להחויה׃

דניאל 5:15 Hebrew Bible
וכען העלו קדמי חכימיא אשפיא די כתבה דנה יקרון ופשרה להודעתני ולא כהלין פשר מלתא להחויה׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"Just now the wise men and the conjurers were brought in before me that they might read this inscription and make its interpretation known to me, but they could not declare the interpretation of the message.

King James Bible
And now the wise men, the astrologers, have been brought in before me, that they should read this writing, and make known unto me the interpretation thereof: but they could not shew the interpretation of the thing:

Holman Christian Standard Bible
Now the wise men and mediums were brought before me to read this inscription and make its interpretation known to me, but they could not give its interpretation.
Treasury of Scripture Knowledge

Daniel 5:7,8 The king cried aloud to bring in the astrologers, the Chaldeans, …

Daniel 2:3-11 And the king said to them, I have dreamed a dream, and my spirit …

Isaiah 29:10-12 For the LORD has poured out on you the spirit of deep sleep, and …

Isaiah 47:12 Stand now with your enchantments, and with the multitude of your …

Links
Daniel 5:15Daniel 5:15 NIVDaniel 5:15 NLTDaniel 5:15 ESVDaniel 5:15 NASBDaniel 5:15 KJVDaniel 5:15 Bible AppsDaniel 5:15 Biblia ParalelaDaniel 5:15 Chinese BibleDaniel 5:15 French BibleDaniel 5:15 German BibleBible Hub
Daniel 5:14
Top of Page
Top of Page