Daniel 7:2
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6032 [e]עָנֵ֤ה
‘ā-nêh
SpokeV-Qal-Prtcpl-ms
1841 [e]דָנִיֵּאל֙
ḏā-nî-yêl
DanielN-proper-ms
560 [e]וְאָמַ֔ר
wə-’ā-mar,
and sayingConj-w | V-Qal-Prtcpl-ms
2370 [e]חָזֵ֥ה
ḥā-zêh
I was lookingV-Qal-Prtcpl-ms
1934 [e]הֲוֵ֛ית
hă-wêṯ
I sawV-Qal-Perf-1cs
2376 [e]בְּחֶזְוִ֖י
bə-ḥez-wî
in my visionPrep-b | N-msc | 1cs
5974 [e]עִם־
‘im-
byPrep
3916 [e]לֵֽילְיָ֑א
lê-lə-yā;
nightN-msd
718 [e]וַאֲר֗וּ
wa-’ă-rū,
and beholdConj-w | Interjection
703 [e]אַרְבַּע֙
’ar-ba‘
fourNumber-fs
7308 [e]רוּחֵ֣י
rū-ḥê
windsN-cpc
8065 [e]שְׁמַיָּ֔א
šə-may-yā,
of heaven theN-mdd
1519 [e]מְגִיחָ֖ן
mə-ḡî-ḥān
were stirring upV-Hifil-Prtcpl-fp
3221 [e]לְיַמָּ֥א
lə-yam-mā
SeaPrep-l | N-msd
7229 [e]רַבָּֽא׃
rab-bā.
Great theAdj-msd

Hebrew Texts
דניאל 7:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
עָנֵ֤ה דָנִיֵּאל֙ וְאָמַ֔ר חָזֵ֥ה הֲוֵ֛ית בְּחֶזְוִ֖י עִם־לֵֽילְיָ֑א וַאֲר֗וּ אַרְבַּע֙ רוּחֵ֣י שְׁמַיָּ֔א מְגִיחָ֖ן לְיַמָּ֥א רַבָּֽא׃

דניאל 7:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ענה דניאל ואמר חזה הוית בחזוי עם־ליליא וארו ארבע רוחי שמיא מגיחן לימא רבא׃

דניאל 7:2 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ענה דניאל ואמר חזה הוית בחזוי עם־ליליא וארו ארבע רוחי שמיא מגיחן לימא רבא׃

דניאל 7:2 Hebrew Bible
ענה דניאל ואמר חזה הוית בחזוי עם ליליא וארו ארבע רוחי שמיא מגיחן לימא רבא׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
Daniel said, "I was looking in my vision by night, and behold, the four winds of heaven were stirring up the great sea.

King James Bible
Daniel spake and said, I saw in my vision by night, and, behold, the four winds of the heaven strove upon the great sea.

Holman Christian Standard Bible
Daniel said, "In my vision at night I was watching, and suddenly the four winds of heaven stirred up the great sea.
Treasury of Scripture Knowledge

the four.

Revelation 7:1 And after these things I saw four angels standing on the four corners …

the great.

Revelation 17:15 And he said to me, The waters which you saw, where the whore sits, …

Links
Daniel 7:2Daniel 7:2 NIVDaniel 7:2 NLTDaniel 7:2 ESVDaniel 7:2 NASBDaniel 7:2 KJVDaniel 7:2 Bible AppsDaniel 7:2 Biblia ParalelaDaniel 7:2 Chinese BibleDaniel 7:2 French BibleDaniel 7:2 German BibleBible Hub
Daniel 7:1
Top of Page
Top of Page