Deuteronomy 11:19
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
3925 [e]וְלִמַּדְתֶּ֥ם
wə-lim-maḏ-tem
And You shall teachConj-w | V-Piel-ConjPerf-2mp
853 [e]אֹתָ֛ם
’ō-ṯām
themDirObjM | 3mp
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
1121 [e]בְּנֵיכֶ֖ם
bə-nê-ḵem
to your childrenN-mpc | 2mp
1696 [e]לְדַבֵּ֣ר
lə-ḏab-bêr
speakingPrep-l | V-Piel-Inf
  בָּ֑ם
bām;
of themPrep | 3mp
3427 [e]בְּשִׁבְתְּךָ֤
bə-šiḇ-tə-ḵā
when you sitPrep-b | V-Qal-Inf | 2ms
1004 [e]בְּבֵיתֶ֙ךָ֙
bə-ḇê-ṯe-ḵā
in your housePrep-b | N-msc | 2ms
1980 [e]וּבְלֶכְתְּךָ֣
ū-ḇə-leḵ-tə-ḵā
and when you walkConj-w, Prep-b | V-Qal-Inf | 2ms
1870 [e]בַדֶּ֔רֶךְ
ḇad-de-reḵ,
by the wayPrep-b, Art | N-cs
7901 [e]וּֽבְשָׁכְבְּךָ֖
ū-ḇə-šā-ḵə-bə-ḵā
and when you lie downConj-w, Prep-b | V-Qal-Inf | 2ms
6965 [e]וּבְקוּמֶֽךָ׃
ū-ḇə-qū-me-ḵā.
and when you rise upConj-w, Prep-b | V-Qal-Inf | 2ms

Hebrew Texts
דברים 11:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלִמַּדְתֶּ֥ם אֹתָ֛ם אֶת־בְּנֵיכֶ֖ם לְדַבֵּ֣ר בָּ֑ם בְּשִׁבְתְּךָ֤ בְּבֵיתֶ֙ךָ֙ וּבְלֶכְתְּךָ֣ בַדֶּ֔רֶךְ וּֽבְשָׁכְבְּךָ֖ וּבְקוּמֶֽךָ׃

דברים 11:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולמדתם אתם את־בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך׃

דברים 11:19 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ולמדתם אתם את־בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך׃

דברים 11:19 Hebrew Bible
ולמדתם אתם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"You shall teach them to your sons, talking of them when you sit in your house and when you walk along the road and when you lie down and when you rise up.

King James Bible
And ye shall teach them your children, speaking of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, when thou liest down, and when thou risest up.

Holman Christian Standard Bible
Teach them to your children, talking about them when you sit in your house and when you walk along the road, when you lie down and when you get up.
Treasury of Scripture Knowledge

Deuteronomy 4:9,10 Only take heed to yourself, and keep your soul diligently, lest you …

Deuteronomy 6:7 And you shall teach them diligently to your children, and shall talk …

Psalm 34:11 Come, you children, listen to me: I will teach you the fear of the LORD.

Psalm 78:5,6 For he established a testimony in Jacob, and appointed a law in Israel, …

Proverbs 2:1 My son, if you will receive my words, and hide my commandments with you;

Proverbs 4:1 Hear, you children, the instruction of a father, and attend to know …

Isaiah 38:19 The living, the living, he shall praise you, as I do this day: the …

Links
Deuteronomy 11:19Deuteronomy 11:19 NIVDeuteronomy 11:19 NLTDeuteronomy 11:19 ESVDeuteronomy 11:19 NASBDeuteronomy 11:19 KJVDeuteronomy 11:19 Bible AppsDeuteronomy 11:19 Biblia ParalelaDeuteronomy 11:19 Chinese BibleDeuteronomy 11:19 French BibleDeuteronomy 11:19 German BibleBible Hub
Deuteronomy 11:18
Top of Page
Top of Page