Deuteronomy 15:20
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6440 [e]לִפְנֵי֩
lip̄-nê
BeforePrep-l | N-cpc
3068 [e]יְהוָ֨ה
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
430 [e]אֱלֹהֶ֤יךָ
’ĕ-lō-he-ḵā
your GodN-mpc | 2ms
398 [e]תֹאכֲלֶ֙נּוּ֙
ṯō-ḵă-len-nū
shall eat [it]V-Qal-Imperf-2ms | 3mse
8141 [e]שָׁנָ֣ה
šā-nāh
yearN-fs
8141 [e]בְשָׁנָ֔ה
ḇə-šā-nāh,
by yearPrep-b | N-fs
4725 [e]בַּמָּק֖וֹם
bam-mā-qō-wm
in the placePrep-b, Art | N-ms
834 [e]אֲשֶׁר־
’ă-šer-
whichPro-r
977 [e]יִבְחַ֣ר
yiḇ-ḥar
choosesV-Qal-Imperf-3ms
3068 [e]יְהוָ֑ה
Yah-weh;
YahwehN-proper-ms
859 [e]אַתָּ֖ה
’at-tāh
YouPro-2ms
1004 [e]וּבֵיתֶֽךָ׃
ū-ḇê-ṯe-ḵā.
and your householdConj-w | N-msc | 2ms

Hebrew Texts
דברים 15:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
לִפְנֵי֩ יְהוָ֨ה אֱלֹהֶ֤יךָ תֹאכֲלֶ֙נּוּ֙ שָׁנָ֣ה בְשָׁנָ֔ה בַּמָּקֹ֖ום אֲשֶׁר־יִבְחַ֣ר יְהוָ֑ה אַתָּ֖ה וּבֵיתֶֽךָ׃

דברים 15:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
לפני יהוה אלהיך תאכלנו שנה בשנה במקום אשר־יבחר יהוה אתה וביתך׃

דברים 15:20 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
לפני יהוה אלהיך תאכלנו שנה בשנה במקום אשר־יבחר יהוה אתה וביתך׃

דברים 15:20 Hebrew Bible
לפני יהוה אלהיך תאכלנו שנה בשנה במקום אשר יבחר יהוה אתה וביתך׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"You and your household shall eat it every year before the LORD your God in the place which the LORD chooses.

King James Bible
Thou shalt eat it before the LORD thy God year by year in the place which the LORD shall choose, thou and thy household.

Holman Christian Standard Bible
Each year you and your family are to eat it before the LORD your God in the place the LORD chooses.
Treasury of Scripture Knowledge

Deuteronomy 12:5-7,17 But to the place which the LORD your God shall choose out of all …

Links
Deuteronomy 15:20Deuteronomy 15:20 NIVDeuteronomy 15:20 NLTDeuteronomy 15:20 ESVDeuteronomy 15:20 NASBDeuteronomy 15:20 KJVDeuteronomy 15:20 Bible AppsDeuteronomy 15:20 Biblia ParalelaDeuteronomy 15:20 Chinese BibleDeuteronomy 15:20 French BibleDeuteronomy 15:20 German BibleBible Hub
Deuteronomy 15:19
Top of Page
Top of Page