Deuteronomy 19:12
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7971 [e]וְשָֽׁלְחוּ֙
wə-šā-lə-ḥū
Then shall sendConj-w | V-Qal-ConjPerf-3cp
2205 [e]זִקְנֵ֣י
ziq-nê
the eldersAdj-mpc
5892 [e]עִיר֔וֹ
‘î-rōw,
of his cityN-fsc | 3ms
3947 [e]וְלָקְח֥וּ
wə-lā-qə-ḥū
and bringConj-w | V-Qal-ConjPerf-3cp
853 [e]אֹת֖וֹ
’ō-ṯōw
himDirObjM | 3ms
8033 [e]מִשָּׁ֑ם
miš-šām;
from therePrep-m | Adv
5414 [e]וְנָתְנ֣וּ
wə-nā-ṯə-nū
and deliver overConj-w | V-Qal-ConjPerf-3cp
853 [e]אֹת֗וֹ
’ō-ṯōw,
himDirObjM | 3ms
3027 [e]בְּיַ֛ד
bə-yaḏ
to the handPrep-b | N-fsc
1350 [e]גֹּאֵ֥ל
gō-’êl
of avengerV-Qal-Prtcpl-msc
1818 [e]הַדָּ֖ם
had-dām
of the bloodArt | N-ms
4191 [e]וָמֵֽת׃
wā-mêṯ.
that he may dieConj-w | V-Qal-ConjPerf-3ms

Hebrew Texts
דברים 19:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְשָֽׁלְחוּ֙ זִקְנֵ֣י עִירֹ֔ו וְלָקְח֥וּ אֹתֹ֖ו מִשָּׁ֑ם וְנָתְנ֣וּ אֹתֹ֗ו בְּיַ֛ד גֹּאֵ֥ל הַדָּ֖ם וָמֵֽת׃

דברים 19:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ושלחו זקני עירו ולקחו אתו משם ונתנו אתו ביד גאל הדם ומת׃

דברים 19:12 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ושלחו זקני עירו ולקחו אתו משם ונתנו אתו ביד גאל הדם ומת׃

דברים 19:12 Hebrew Bible
ושלחו זקני עירו ולקחו אתו משם ונתנו אתו ביד גאל הדם ומת׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
then the elders of his city shall send and take him from there and deliver him into the hand of the avenger of blood, that he may die.

King James Bible
Then the elders of his city shall send and fetch him thence, and deliver him into the hand of the avenger of blood, that he may die.

Holman Christian Standard Bible
the elders of his city must send for him, take him from there, and hand him over to the avenger of blood and he will die.
Treasury of Scripture Knowledge

1 Kings 2:5,6,28-34 Moreover you know also what Joab the son of Zeruiah did to me, and …

Links
Deuteronomy 19:12Deuteronomy 19:12 NIVDeuteronomy 19:12 NLTDeuteronomy 19:12 ESVDeuteronomy 19:12 NASBDeuteronomy 19:12 KJVDeuteronomy 19:12 Bible AppsDeuteronomy 19:12 Biblia ParalelaDeuteronomy 19:12 Chinese BibleDeuteronomy 19:12 French BibleDeuteronomy 19:12 German BibleBible Hub
Deuteronomy 19:11
Top of Page
Top of Page