Deuteronomy 3:19
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
7535 [e]רַ֠ק
raq
ButAdv
802 [e]נְשֵׁיכֶ֣ם
nə-šê-ḵem
your wivesN-fpc | 2mp
2945 [e]וְטַפְּכֶם֮
wə-ṭap-pə-ḵem
and your little onesConj-w | N-msc | 2mp
4735 [e]וּמִקְנֵכֶם֒
ū-miq-nê-ḵem
and your livestockConj-w | N-mpc | 2mp
3045 [e]יָדַ֕עְתִּי
yā-ḏa‘-tî
I knowV-Qal-Perf-1cs
3588 [e]כִּֽי־
kî-
thatConj
4735 [e]מִקְנֶ֥ה
miq-neh
livestockN-ms
7227 [e]רַ֖ב
raḇ
muchAdj-ms
  לָכֶ֑ם
lā-ḵem;
you havePrep | 2mp
3427 [e]יֵֽשְׁבוּ֙
yê-šə-ḇū
shall stayV-Qal-Imperf-3mp
5892 [e]בְּעָ֣רֵיכֶ֔ם
bə-‘ā-rê-ḵem,
in your citiesPrep-b | N-fpc | 2mp
834 [e]אֲשֶׁ֥ר
’ă-šer
whichPro-r
5414 [e]נָתַ֖תִּי
nā-ṯat-tî
I have givenV-Qal-Perf-1cs
  לָכֶֽם׃
lā-ḵem.
youPrep | 2mp

Hebrew Texts
דברים 3:19 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
רַ֠ק נְשֵׁיכֶ֣ם וְטַפְּכֶם֮ וּמִקְנֵכֶם֒ יָדַ֕עְתִּי כִּֽי־מִקְנֶ֥ה רַ֖ב לָכֶ֑ם יֵֽשְׁבוּ֙ בְּעָ֣רֵיכֶ֔ם אֲשֶׁ֥ר נָתַ֖תִּי לָכֶֽם׃

דברים 3:19 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
רק נשיכם וטפכם ומקנכם ידעתי כי־מקנה רב לכם ישבו בעריכם אשר נתתי לכם׃

דברים 3:19 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
רק נשיכם וטפכם ומקנכם ידעתי כי־מקנה רב לכם ישבו בעריכם אשר נתתי לכם׃

דברים 3:19 Hebrew Bible
רק נשיכם וטפכם ומקנכם ידעתי כי מקנה רב לכם ישבו בעריכם אשר נתתי לכם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
'But your wives and your little ones and your livestock (I know that you have much livestock) shall remain in your cities which I have given you,

King James Bible
But your wives, and your little ones, and your cattle, (for I know that ye have much cattle,) shall abide in your cities which I have given you;

Holman Christian Standard Bible
But your wives, young children, and livestock--I know that you have a lot of livestock--will remain in the cities I have given you
Treasury of Scripture Knowledge
Links
Deuteronomy 3:19Deuteronomy 3:19 NIVDeuteronomy 3:19 NLTDeuteronomy 3:19 ESVDeuteronomy 3:19 NASBDeuteronomy 3:19 KJVDeuteronomy 3:19 Bible AppsDeuteronomy 3:19 Biblia ParalelaDeuteronomy 3:19 Chinese BibleDeuteronomy 3:19 French BibleDeuteronomy 3:19 German BibleBible Hub
Deuteronomy 3:18
Top of Page
Top of Page