Deuteronomy 3:20
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
5704 [e]עַ֠ד
‘aḏ
UntilPrep
834 [e]אֲשֶׁר־
’ă-šer-
thatPro-r
5117 [e]יָנִ֨יחַ
yā-nî-aḥ
has given restV-Hifil-Imperf-3ms
3068 [e]יְהוָ֥ה ׀
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
251 [e]לַֽאֲחֵיכֶם֮
la-’ă-ḥê-ḵem
to your brothersPrep-l | N-mpc | 2mp
  כָּכֶם֒
kā-ḵem
as to youPrep | 2mp
3423 [e]וְיָרְשׁ֣וּ
wə-yā-rə-šū
and possessConj-w | V-Qal-ConjPerf-3cp
1571 [e]גַם־
ḡam-
alsoConj
1992 [e]הֵ֔ם
hêm,
theyPro-3mp
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
776 [e]הָאָ֕רֶץ
hā-’ā-reṣ
the landArt | N-fs
834 [e]אֲשֶׁ֨ר
’ă-šer
whichPro-r
3068 [e]יְהוָ֧ה
Yah-weh
YahwehN-proper-ms
430 [e]אֱלֹהֵיכֶ֛ם
’ĕ-lō-hê-ḵem
your GodN-mpc | 2mp
5414 [e]נֹתֵ֥ן
nō-ṯên
is givingV-Qal-Prtcpl-ms
1992 [e]לָהֶ֖ם
lā-hem
themPrep-l | Pro-3mp
5676 [e]בְּעֵ֣בֶר
bə-‘ê-ḇer
beyondPrep-b | N-msc
3383 [e]הַיַּרְדֵּ֑ן
hay-yar-dên;
the JordanArt | N-proper-fs
7725 [e]וְשַׁבְתֶּ֗ם
wə-šaḇ-tem,
And may returnConj-w | V-Qal-ConjPerf-2mp
376 [e]אִ֚ישׁ
’îš
each of youN-ms
3425 [e]לִֽירֻשָּׁת֔וֹ
lî-ruš-šā-ṯōw,
to his possessionPrep-l | N-fsc | 3ms
834 [e]אֲשֶׁ֥ר
’ă-šer
whichPro-r
5414 [e]נָתַ֖תִּי
nā-ṯat-tî
I have givenV-Qal-Perf-1cs
  לָכֶֽם׃
lā-ḵem.
youPrep | 2mp

Hebrew Texts
דברים 3:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
עַ֠ד אֲשֶׁר־יָנִ֨יחַ יְהוָ֥ה ׀ לַֽאֲחֵיכֶם֮ כָּכֶם֒ וְיָרְשׁ֣וּ גַם־הֵ֔ם אֶת־הָאָ֕רֶץ אֲשֶׁ֨ר יְהוָ֧ה אֱלֹהֵיכֶ֛ם נֹתֵ֥ן לָהֶ֖ם בְּעֵ֣בֶר הַיַּרְדֵּ֑ן וְשַׁבְתֶּ֗ם אִ֚ישׁ לִֽירֻשָּׁתֹ֔ו אֲשֶׁ֥ר נָתַ֖תִּי לָכֶֽם׃

דברים 3:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
עד אשר־יניח יהוה ׀ לאחיכם ככם וירשו גם־הם את־הארץ אשר יהוה אלהיכם נתן להם בעבר הירדן ושבתם איש לירשתו אשר נתתי לכם׃

דברים 3:20 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
עד אשר־יניח יהוה ׀ לאחיכם ככם וירשו גם־הם את־הארץ אשר יהוה אלהיכם נתן להם בעבר הירדן ושבתם איש לירשתו אשר נתתי לכם׃

דברים 3:20 Hebrew Bible
עד אשר יניח יהוה לאחיכם ככם וירשו גם הם את הארץ אשר יהוה אלהיכם נתן להם בעבר הירדן ושבתם איש לירשתו אשר נתתי לכם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
until the LORD gives rest to your fellow countrymen as to you, and they also possess the land which the LORD your God will give them beyond the Jordan. Then you may return every man to his possession which I have given you.'

King James Bible
Until the LORD have given rest unto your brethren, as well as unto you, and until they also possess the land which the LORD your God hath given them beyond Jordan: and then shall ye return every man unto his possession, which I have given you.

Holman Christian Standard Bible
until the LORD gives rest to your brothers as He has to you, and they also take possession of the land the LORD your God is giving them across the Jordan. Then each of you may return to his possession that I have given you."
Treasury of Scripture Knowledge

return

Joshua 22:4,8 And now the LORD your God has given rest to your brothers, as he …

Links
Deuteronomy 3:20Deuteronomy 3:20 NIVDeuteronomy 3:20 NLTDeuteronomy 3:20 ESVDeuteronomy 3:20 NASBDeuteronomy 3:20 KJVDeuteronomy 3:20 Bible AppsDeuteronomy 3:20 Biblia ParalelaDeuteronomy 3:20 Chinese BibleDeuteronomy 3:20 French BibleDeuteronomy 3:20 German BibleBible Hub
Deuteronomy 3:19
Top of Page
Top of Page