Esther 1:15
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
1881 [e]כְּדָת֙
kə-ḏāṯ
According to lawPrep-k | N-fs
4100 [e]מַֽה־
mah-
whatInterrog
6213 [e]לַּעֲשׂ֔וֹת
la-‘ă-śō-wṯ,
[shall we] doPrep-l | V-Qal-Inf
4436 [e]בַּמַּלְכָּ֖ה
bam-mal-kāh
to QueenPrep-b, Art | N-fs
2060 [e]וַשְׁתִּ֑י
waš-tî;
VashtiN-proper-ms
5921 [e]עַ֣ל ׀
‘al
uponPrep
834 [e]אֲשֶׁ֣ר
’ă-šer
thatPro-r
3808 [e]לֹֽא־
lō-
notAdv-NegPrt
6213 [e]עָשְׂתָ֗ה
‘ā-śə-ṯāh,
she did obeyV-Qal-Perf-3fs
853 [e]אֶֽת־
’eṯ-
-DirObjM
3982 [e]מַאֲמַר֙
ma-’ă-mar
the commandN-msc
4428 [e]הַמֶּ֣לֶךְ
ham-me-leḵ
of KingArt | N-ms
325 [e]אֲחַשְׁוֵר֔וֹשׁ
’ă-ḥaš-wê-rō-wōš,
AhasuerusN-proper-ms
3027 [e]בְּיַ֖ד
bə-yaḏ
[brought to her] byPrep-b | N-fsc
5631 [e]הַסָּרִיסִֽים׃
has-sā-rî-sîm.
the eunuchsArt | N-mp
  ס
s
-Punc

Hebrew Texts
אסתר 1:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כְּדָת֙ מַֽה־לַּעֲשֹׂ֔ות בַּמַּלְכָּ֖ה וַשְׁתִּ֑י עַ֣ל ׀ אֲשֶׁ֣ר לֹֽא־עָשְׂתָ֗ה אֶֽת־מַאֲמַר֙ הַמֶּ֣לֶךְ אֲחַשְׁוֵרֹ֔ושׁ בְּיַ֖ד הַסָּרִיסִֽים׃ ס

אסתר 1:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כדת מה־לעשות במלכה ושתי על ׀ אשר לא־עשתה את־מאמר המלך אחשורוש ביד הסריסים׃ ס

אסתר 1:15 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
כדת מה־לעשות במלכה ושתי על ׀ אשר לא־עשתה את־מאמר המלך אחשורוש ביד הסריסים׃ ס

אסתר 1:15 Hebrew Bible
כדת מה לעשות במלכה ושתי על אשר לא עשתה את מאמר המלך אחשורוש ביד הסריסים׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"According to law, what is to be done with Queen Vashti, because she did not obey the command of King Ahasuerus delivered by the eunuchs?"

King James Bible
What shall we do unto the queen Vashti according to law, because she hath not performed the commandment of the king Ahasuerus by the chamberlains?

Holman Christian Standard Bible
The king asked, "According to the law, what should be done with Queen Vashti, since she refused to obey King Ahasuerus's command that was delivered by the eunuchs?"
Treasury of Scripture Knowledge

What shall we do. Heb. What to do.

Esther 6:6 So Haman came in. And the king said to him, What shall be done to …

Links
Esther 1:15Esther 1:15 NIVEsther 1:15 NLTEsther 1:15 ESVEsther 1:15 NASBEsther 1:15 KJVEsther 1:15 Bible AppsEsther 1:15 Biblia ParalelaEsther 1:15 Chinese BibleEsther 1:15 French BibleEsther 1:15 German BibleBible Hub
Esther 1:14
Top of Page
Top of Page