Esther 6:2
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
4672 [e]וַיִּמָּצֵ֣א
way-yim-mā-ṣê
And it was foundConj-w | V-Nifal-ConsecImperf-3ms
3789 [e]כָת֗וּב
ḵā-ṯūḇ,
writtenV-Qal-QalPassPrtcpl-ms
834 [e]אֲשֶׁר֩
’ă-šer
thatPro-r
5046 [e]הִגִּ֨יד
hig-gîḏ
had toldV-Hifil-Perf-3ms
4782 [e]מָרְדֳּכַ֜י
mā-rə-do-ḵay
MordecaiN-proper-ms
5921 [e]עַל־
‘al-
ofPrep
904 [e]בִּגְתָ֣נָא
biḡ-ṯā-nā
BigthanN-proper-ms
8657 [e]וָתֶ֗רֶשׁ
wā-ṯe-reš,
and TereshConj-w | N-proper-ms
8147 [e]שְׁנֵי֙
šə-nê
twoNumber-mdc
5631 [e]סָרִיסֵ֣י
sā-rî-sê
of eunuchsN-mpc
4428 [e]הַמֶּ֔לֶךְ
ham-me-leḵ,
of the kingArt | N-ms
8104 [e]מִשֹּׁמְרֵ֖י
miš-šō-mə-rê
the doorkeepersPrep-m | V-Qal-Prtcpl-mpc
5592 [e]הַסַּ֑ף
has-sap̄;
of the doorArt | N-ms
834 [e]אֲשֶׁ֤ר
’ă-šer
whoPro-r
1245 [e]בִּקְשׁוּ֙
biq-šū
had soughtV-Piel-Perf-3cp
7971 [e]לִשְׁלֹ֣חַ
liš-lō-aḥ
to layPrep-l | V-Qal-Inf
3027 [e]יָ֔ד
yāḏ,
handsN-fs
4428 [e]בַּמֶּ֖לֶךְ
bam-me-leḵ
on KingPrep-b, Art | N-ms
325 [e]אֲחַשְׁוֵרֽוֹשׁ׃
’ă-ḥaš-wê-rō-wōš.
AhasuerusN-proper-ms

Hebrew Texts
אסתר 6:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּמָּצֵ֣א כָת֗וּב אֲשֶׁר֩ הִגִּ֨יד מָרְדֳּכַ֜י עַל־בִּגְתָ֣נָא וָתֶ֗רֶשׁ שְׁנֵי֙ סָרִיסֵ֣י הַמֶּ֔לֶךְ מִשֹּׁמְרֵ֖י הַסַּ֑ף אֲשֶׁ֤ר בִּקְשׁוּ֙ לִשְׁלֹ֣חַ יָ֔ד בַּמֶּ֖לֶךְ אֲחַשְׁוֵרֹֽושׁ׃

אסתר 6:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וימצא כתוב אשר הגיד מרדכי על־בגתנא ותרש שני סריסי המלך משמרי הסף אשר בקשו לשלח יד במלך אחשורוש׃

אסתר 6:2 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
וימצא כתוב אשר הגיד מרדכי על־בגתנא ותרש שני סריסי המלך משמרי הסף אשר בקשו לשלח יד במלך אחשורוש׃

אסתר 6:2 Hebrew Bible
וימצא כתוב אשר הגיד מרדכי על בגתנא ותרש שני סריסי המלך משמרי הסף אשר בקשו לשלח יד במלך אחשורוש׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
It was found written what Mordecai had reported concerning Bigthana and Teresh, two of the king's eunuchs who were doorkeepers, that they had sought to lay hands on King Ahasuerus.

King James Bible
And it was found written, that Mordecai had told of Bigthana and Teresh, two of the king's chamberlains, the keepers of the door, who sought to lay hand on the king Ahasuerus.

Holman Christian Standard Bible
They found the written report of how Mordecai had informed on Bigthana and Teresh, two eunuchs who guarded the king's entrance, when they planned to assassinate King Ahasuerus.
Treasury of Scripture Knowledge

Bigthana.

Esther 2:21 In those days, while Mordecai sat in the king's gate, two of the …

Bigthan. door. Heb. threshold.

Links
Esther 6:2Esther 6:2 NIVEsther 6:2 NLTEsther 6:2 ESVEsther 6:2 NASBEsther 6:2 KJVEsther 6:2 Bible AppsEsther 6:2 Biblia ParalelaEsther 6:2 Chinese BibleEsther 6:2 French BibleEsther 6:2 German BibleBible Hub
Esther 6:1
Top of Page
Top of Page