Esther 7:2
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
559 [e]וַיֹּאמֶר֩
way-yō-mer
And saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
4428 [e]הַמֶּ֨לֶךְ
ham-me-leḵ
the kingArt | N-ms
635 [e]לְאֶסְתֵּ֜ר
lə-’es-têr
to EstherPrep-l | N-proper-fs
1571 [e]גַּ֣ם
gam
againConj
3117 [e]בַּיּ֤וֹם
bay-yō-wm
on the dayPrep-b, Art | N-ms
8145 [e]הַשֵּׁנִי֙
haš-šê-nî
secondArt | Number-oms
4960 [e]בְּמִשְׁתֵּ֣ה
bə-miš-têh
at the banquetPrep-b | N-msc
3196 [e]הַיַּ֔יִן
hay-ya-yin,
of wineArt | N-ms
4100 [e]מַה־
mah-
what [is]Interrog
7596 [e]שְּׁאֵלָתֵ֛ךְ
šə-’ê-lā-ṯêḵ
your petitionN-fsc | 2fs
635 [e]אֶסְתֵּ֥ר
’es-têr
EstherN-proper-fs
4436 [e]הַמַּלְכָּ֖ה
ham-mal-kāh
QueenArt | N-fs
5414 [e]וְתִנָּ֣תֵֽן
wə-ṯin-nā-ṯên
and it shall be grantedConj-w | V-Nifal-ConjImperf-3fs
  לָ֑ךְ
lāḵ;
youPrep | 2fs
4100 [e]וּמַה־
ū-mah-
and what [is]Conj-w | Interrog
1246 [e]בַּקָּשָׁתֵ֛ךְ
baq-qā-šā-ṯêḵ
your requestN-fsc | 2fs
5704 [e]עַד־
‘aḏ-
up toPrep
2677 [e]חֲצִ֥י
ḥă-ṣî
halfN-msc
4438 [e]הַמַּלְכ֖וּת
ham-mal-ḵūṯ
the kingdomArt | N-fs
6213 [e]וְתֵעָֽשׂ׃
wə-ṯê-‘āś.
And it shall be doneConj-w | V-Nifal-ConjImperf.Jus-3fs

Hebrew Texts
אסתר 7:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּאמֶר֩ הַמֶּ֨לֶךְ לְאֶסְתֵּ֜ר גַּ֣ם בַּיֹּ֤ום הַשֵּׁנִי֙ בְּמִשְׁתֵּ֣ה הַיַּ֔יִן מַה־שְּׁאֵלָתֵ֛ךְ אֶסְתֵּ֥ר הַמַּלְכָּ֖ה וְתִנָּ֣תֵֽן לָ֑ךְ וּמַה־בַּקָּשָׁתֵ֛ךְ עַד־חֲצִ֥י הַמַּלְכ֖וּת וְתֵעָֽשׂ׃

אסתר 7:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר המלך לאסתר גם ביום השני במשתה היין מה־שאלתך אסתר המלכה ותנתן לך ומה־בקשתך עד־חצי המלכות ותעש׃

אסתר 7:2 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויאמר המלך לאסתר גם ביום השני במשתה היין מה־שאלתך אסתר המלכה ותנתן לך ומה־בקשתך עד־חצי המלכות ותעש׃

אסתר 7:2 Hebrew Bible
ויאמר המלך לאסתר גם ביום השני במשתה היין מה שאלתך אסתר המלכה ותנתן לך ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעש׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
And the king said to Esther on the second day also as they drank their wine at the banquet, "What is your petition, Queen Esther? It shall be granted you. And what is your request? Even to half of the kingdom it shall be done."

King James Bible
And the king said again unto Esther on the second day at the banquet of wine, What is thy petition, queen Esther? and it shall be granted thee: and what is thy request? and it shall be performed, even to the half of the kingdom.

Holman Christian Standard Bible
Once again, on the second day while drinking wine, the king asked Esther, "Queen Esther, whatever you ask will be given to you. Whatever you seek, even to half the kingdom, will be done."
Treasury of Scripture Knowledge

the king said. See on

Esther 5:6 And the king said to Esther at the banquet of wine, What is your …

John 16:24 Till now have you asked nothing in my name: ask, and you shall receive, …

Links
Esther 7:2Esther 7:2 NIVEsther 7:2 NLTEsther 7:2 ESVEsther 7:2 NASBEsther 7:2 KJVEsther 7:2 Bible AppsEsther 7:2 Biblia ParalelaEsther 7:2 Chinese BibleEsther 7:2 French BibleEsther 7:2 German BibleBible Hub
Esther 7:1
Top of Page
Top of Page