Esther 9:12
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
559 [e]וַיֹּ֨אמֶר
way-yō-mer
And saidConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3ms
4428 [e]הַמֶּ֜לֶךְ
ham-me-leḵ
the kingArt | N-ms
635 [e]לְאֶסְתֵּ֣ר
lə-’es-têr
to EstherPrep-l | N-proper-fs
4436 [e]הַמַּלְכָּ֗ה
ham-mal-kāh,
QueenArt | N-fs
7800 [e]בְּשׁוּשַׁ֣ן
bə-šū-šan
in ShushanPrep-b | N-proper-ms
1002 [e]הַבִּירָ֡ה
hab-bî-rāh
the citadelArt | N-fs
2026 [e]הָרְגוּ֩
hā-rə-ḡū
have killedV-Qal-Perf-3cp
3064 [e]הַיְּהוּדִ֨ים
hay-yə-hū-ḏîm
the JewsArt | N-proper-mp
6 [e]וְאַבֵּ֜ד
wə-’ab-bêḏ
and destroyedConj-w | V-Piel-InfAbs
2568 [e]חֲמֵ֧שׁ
ḥă-mêš
fiveNumber-fsc
3967 [e]מֵא֣וֹת
mê-’ō-wṯ
hundredNumber-fp
376 [e]אִ֗ישׁ
’îš,
menN-ms
853 [e]וְאֵת֙
wə-’êṯ
andConj-w | DirObjM
6235 [e]עֲשֶׂ֣רֶת
‘ă-śe-reṯ
the tenNumber-msc
1121 [e]בְּנֵֽי־
bə-nê-
sonsN-mpc
2001 [e]הָמָ֔ן
hā-mān,
of HamanN-proper-ms
7605 [e]בִּשְׁאָ֛ר
biš-’ār
in the restPrep-b | N-msc
4082 [e]מְדִינ֥וֹת
mə-ḏî-nō-wṯ
of provincesN-fpc
4428 [e]הַמֶּ֖לֶךְ
ham-me-leḵ
of the kingArt | N-ms
4100 [e]מֶ֣ה
meh
whatInterrog
6213 [e]עָשׂ֑וּ
‘ā-śū;
have they doneV-Qal-Perf-3cp
4100 [e]וּמַה־
ū-mah-
now what [is]Conj-w | Interrog
7596 [e]שְּׁאֵֽלָתֵךְ֙
šə-’ê-lā-ṯêḵ
your petitionN-fsc | 2fs
5414 [e]וְיִנָּ֣תֵֽן
wə-yin-nā-ṯên
and it shall be grantedConj-w | V-Nifal-ConjImperf-3ms
  לָ֔ךְ
lāḵ,
to youPrep | 2fs
4100 [e]וּמַה־
ū-mah-
Or what [is]Conj-w | Interrog
1246 [e]בַּקָּשָׁתֵ֥ךְ
baq-qā-šā-ṯêḵ
your requestN-fsc | 2fs
5750 [e]ע֖וֹד
‘ō-wḏ
furtherAdv
6213 [e]וְתֵעָֽשׂ׃
wə-ṯê-‘āś.
and it shall be doneConj-w | V-Nifal-ConjImperf.Jus-3fs

Hebrew Texts
אסתר 9:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֨אמֶר הַמֶּ֜לֶךְ לְאֶסְתֵּ֣ר הַמַּלְכָּ֗ה בְּשׁוּשַׁ֣ן הַבִּירָ֡ה הָרְגוּ֩ הַיְּהוּדִ֨ים וְאַבֵּ֜ד חֲמֵ֧שׁ מֵאֹ֣ות אִ֗ישׁ וְאֵת֙ עֲשֶׂ֣רֶת בְּנֵֽי־הָמָ֔ן בִּשְׁאָ֛ר מְדִינֹ֥ות הַמֶּ֖לֶךְ מֶ֣ה עָשׂ֑וּ וּמַה־שְּׁאֵֽלָתֵךְ֙ וְיִנָּ֣תֵֽן לָ֔ךְ וּמַה־בַּקָּשָׁתֵ֥ךְ עֹ֖וד וְתֵעָֽשׂ׃

אסתר 9:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר המלך לאסתר המלכה בשושן הבירה הרגו היהודים ואבד חמש מאות איש ואת עשרת בני־המן בשאר מדינות המלך מה עשו ומה־שאלתך וינתן לך ומה־בקשתך עוד ותעש׃

אסתר 9:12 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ויאמר המלך לאסתר המלכה בשושן הבירה הרגו היהודים ואבד חמש מאות איש ואת עשרת בני־המן בשאר מדינות המלך מה עשו ומה־שאלתך וינתן לך ומה־בקשתך עוד ותעש׃

אסתר 9:12 Hebrew Bible
ויאמר המלך לאסתר המלכה בשושן הבירה הרגו היהודים ואבד חמש מאות איש ואת עשרת בני המן בשאר מדינות המלך מה עשו ומה שאלתך וינתן לך ומה בקשתך עוד ותעש׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The king said to Queen Esther, "The Jews have killed and destroyed five hundred men and the ten sons of Haman at the citadel in Susa. What then have they done in the rest of the king's provinces! Now what is your petition? It shall even be granted you. And what is your further request? It shall also be done."

King James Bible
And the king said unto Esther the queen, The Jews have slain and destroyed five hundred men in Shushan the palace, and the ten sons of Haman; what have they done in the rest of the king's provinces? now what is thy petition? and it shall be granted thee: or what is thy request further? and it shall be done.

Holman Christian Standard Bible
The king said to Queen Esther, "In the fortress of Susa the Jews have killed and destroyed 500 men, including Haman's 10 sons. What have they done in the rest of the royal provinces? Whatever you ask will be given to you. Whatever you seek will also be done."
Treasury of Scripture Knowledge

what is thy petition.

Esther 5:6 And the king said to Esther at the banquet of wine, What is your …

Esther 7:2 And the king said again to Esther on the second day at the banquet …

Links
Esther 9:12Esther 9:12 NIVEsther 9:12 NLTEsther 9:12 ESVEsther 9:12 NASBEsther 9:12 KJVEsther 9:12 Bible AppsEsther 9:12 Biblia ParalelaEsther 9:12 Chinese BibleEsther 9:12 French BibleEsther 9:12 German BibleBible Hub
Esther 9:11
Top of Page
Top of Page