Ezekiel 23:12
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
413 [e]אֶל־
’el-
ForPrep
1121 [e]בְּנֵי֩
bə-nê
the AssyriansN-mpc
804 [e]אַשּׁ֨וּר
’aš-šūr
AssyriaN-proper-fs
5689 [e]עָגָ֜בָה
‘ā-ḡā-ḇāh
she lustedV-Qal-Perf-3fs
6346 [e]פַּח֨וֹת
pa-ḥō-wṯ
CaptainsN-mp
5461 [e]וּסְגָנִ֤ים
ū-sə-ḡā-nîm
and rulersConj-w | N-mp
7138 [e]קְרֹבִים֙
qə-rō-ḇîm
neighboringAdj-mp
3847 [e]לְבֻשֵׁ֣י
lə-ḇu-šê
ClothedV-Qal-QalPassPrtcpl-mpc
4358 [e]מִכְל֔וֹל
miḵ-lō-wl,
most gorgeouslyN-ms
6571 [e]פָּרָשִׁ֖ים
pā-rā-šîm
HorsemenN-mp
7392 [e]רֹכְבֵ֣י
rō-ḵə-ḇê
riding onV-Qal-Prtcpl-mpc
5483 [e]סוּסִ֑ים
sū-sîm;
horsesN-mp
970 [e]בַּח֥וּרֵי
ba-ḥū-rê
young menN-mpc
2531 [e]חֶ֖מֶד
ḥe-meḏ
desirableN-ms
3605 [e]כֻּלָּֽם׃
kul-lām.
all of themN-msc | 3mp

Hebrew Texts
יחזקאל 23:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אֶל־בְּנֵי֩ אַשּׁ֨וּר עָגָ֜בָה פַּחֹ֨ות וּסְגָנִ֤ים קְרֹבִים֙ לְבֻשֵׁ֣י מִכְלֹ֔ול פָּרָשִׁ֖ים רֹכְבֵ֣י סוּסִ֑ים בַּח֥וּרֵי חֶ֖מֶד כֻּלָּֽם׃

יחזקאל 23:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אל־בני אשור עגבה פחות וסגנים קרבים לבשי מכלול פרשים רכבי סוסים בחורי חמד כלם׃

יחזקאל 23:12 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
אל־בני אשור עגבה פחות וסגנים קרבים לבשי מכלול פרשים רכבי סוסים בחורי חמד כלם׃

יחזקאל 23:12 Hebrew Bible
אל בני אשור עגבה פחות וסגנים קרבים לבשי מכלול פרשים רכבי סוסים בחורי חמד כלם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
"She lusted after the Assyrians, governors and officials, the ones near, magnificently dressed, horsemen riding on horses, all of them desirable young men.

King James Bible
She doted upon the Assyrians her neighbours, captains and rulers clothed most gorgeously, horsemen riding upon horses, all of them desirable young men.

Holman Christian Standard Bible
She lusted after the Assyrians: governors and prefects, warriors splendidly dressed, horsemen riding on steeds, all of them desirable young men.
Treasury of Scripture Knowledge

upon

Ezekiel 23:5 And Aholah played the harlot when she was mine; and she doted on …

Ezekiel 16:28 You have played the whore also with the Assyrians, because you were …

2 Kings 16:7-15 So Ahaz sent messengers to Tiglathpileser king of Assyria, saying, …

2 Chronicles 28:16-23 At that time did king Ahaz send to the kings of Assyria to help him…

captains

Ezekiel 23:6,23 Which were clothed with blue, captains and rulers, all of them desirable …

Links
Ezekiel 23:12Ezekiel 23:12 NIVEzekiel 23:12 NLTEzekiel 23:12 ESVEzekiel 23:12 NASBEzekiel 23:12 KJVEzekiel 23:12 Bible AppsEzekiel 23:12 Biblia ParalelaEzekiel 23:12 Chinese BibleEzekiel 23:12 French BibleEzekiel 23:12 German BibleBible Hub
Ezekiel 23:11
Top of Page
Top of Page